Retail Performance | Customer Insights | Ipsos
Retail Performance

Zákaznické insighty

OUR SOLUTIONS
Zvyšte tržby díky behaviorálním znalostem o svých zákaznících.

Prozkoumání toho, co vaši zákazníci skutečně v prodejně dělají, otevírá svět nových příležitostí přizpůsobit in-store aktivity pro lépe zapamatovatelný zákaznický zážitek.

Analýza chování spotřebitelů vám poskytuje nástroje k pochopení oblastí ve vašem obchodě, které je třeba zlepšit. Naše detailní zjištění vám mohou pomoci vyvinout nabídku produktů, cen a umístění s nejvyšší frekvencí, které vyvolávají zájem a zapojení. Níže uvádíme několik příkladů našich služeb pro získávání zákaznických insightů.

Proč využít Retail WiFi Solutions?

Při mapování cesty zákazníka se běžně vyskytují bílá místa. Jak se například dozvíme, zda se někdo prohlížel produkty v obchodě před svým on-line nákupem (nebo naopak)?
Na základě znalostí cest nakupujících a vytvořené analytiky můžete budovat detailní zákaznické profily a cílit na konkrétní segmenty úspěšněji. Vaše strategie obchodu je formována na základě silné analytiky, která umocní příležitosti konverze. 

Znáte-li cestu kupujícího k nákupu ještě před tím, než projdou dveřmi, znamená to, že můžete úspěšně budovat podrobné profily zákazníků a cílové segmenty. Vaše strategie obchodu je utvářena na základě výkonných analýz, které kompletují cestu a zvýrazňují příležitosti ke konverzi.


Dwell Time

Každý maloobchodník chce vědět, jak dlouho se zákazníci zdrží v jejich prodejnách – ale jaký je nejlepší způsob, jak porozumět této části řízení vztahů se zákazníky?

Je známo, že čím delší je doba setrvání, tím je pravděpodobnější, že se zákazníci uskuteční nákup konkrétních produktů a značek. Porozumění hlavních lokalit a zón (hot zones) umožňuje maloobchodníkům efektivněji nabízet klíčové produkty a zajistit, aby nebyly přehlíženy.

Když sledujete dobu setrvání společně se zákaznickými trasami, můžete vidět přesnou lokaci zákazníků spolu s dobou trvání jejich návštěvy. Tento pohled na cestu zákazníka poskytuje informace, které potřebujete pro významná rozhodnutí týkající se merchandisingu, propagačních aktivit, nasazení zaměstnanců a celkového rozvržení obchodu.

S pomocí vhodných insightů, můžete:

  • zlepšit prodejní výkon odhalením příčin promarněných prodejních příležitostí;
  • zvýšit konverzi díky lepšímu umístění zboží;
  • porozumět demografii zákazníků při cílení marketingových kampaní a zobrazení POS materiálů
  • porovnávat výkonnost značky vůči konkurentům;
  • zlepšit zákaznický servis sledováním in-store interakcí;
  • transformovat zážitek z nakupování a porozumět celé cestě, nejen konečnému rozhodnutí o koupi;
  • omezit přeplněnost na určitých místech pomocí analýzy navigačních a heat map.