Innovation & Brandstrategi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Brandstrategi

Den menneskelige adfærd gennemgår i disse år en revolution som følge af den teknologiske og globale udvikling, hvilket gør det udfordrende at styre og kontrollere sit brand. Hos Ipsos hjælper vi dig med at opbygge stærkere brands i dagens mere og mere komplekse verden.

Vi kan hjælpe dig med at svare på

  • Hvordan klarer vores brand sig i markedet?
  • Hvor gode er vi til at tiltrække og fastholde kunder sammenlignet med vores konkurrenter?
  • Hvordan identificerer jeg de vigtigste drivere til opbygningen af en stærk brand equity?
  • Hvad er de vigtigste parametre for at udvikle mit brand?
  • Hvordan kan jeg optimere min brandportefølje for at maksimere salget?
  • Hvilke potentielle kategorier kan mit brand strække sig til?
  • Hvilke uopfyldte behov er der i markedet? 

Vores løsninger

Vores eksperter hjælper dig med at opbygge stærkere brands ved at styrke din brand equity, definere den bedste positionering og styre din portefølje. Vi gennemfører også motivationsbaserede undersøgelser, hvor vi afdækker både emotionelle og funktionelle forbrugerbehov ved brug af vores Censydiam kompas. 

Vi fokuserer på:

Brand Equity og Positionering

Vi knytter brand equity drivers til klare forretningsresultater, hvilket gør det muligt for os at opstille potentielle scenarier for brandvækst. Dette giver dig et klart perspektiv på fremtidige vækstmuligheder.

Portfolio Management

Vores løsning tilpasses din specifikke situation og bygger blandt andet på forskning, konsultationer, samarbejde med dig som kunde, stakeholderinterviews og workshops.

Brand Stretch og Innovation

Som et første skridt hjælper vi dig med at identificere og kvantificere de vigtigste indsigter og muligheder for dit brand. Efterfølgende bruger vi disse indsigter som et springbræt til at udvikle nye ideer, koncepter og produkter, som derefter kan testes og valideres for deres potentiale til at skabe vækst for din virksomhed. Dette kræver en stærk forbindelse mellem vores forskellige afdelinger, der kombinerer kontekstuel information, forbrugerundersøgelser, ideation og testning.   

Forstå forbrugernes motivation med Censydiam

Censydiam er vores psykologiske framework, der bruges til at undersøge forbrugernes motivationer systematisk ved at afdække både emotionelle og funktionelle forbrugerbehov. Det er en tilgang, der kan bruges til at forstå, hvordan du gør dit brand relevant eller til at identificere hvilke associationer og fordele, der skal anvendes i konceptudviklingen og kommunikationen, så forbrugerne lettere føler sig forbundet til dit brand.  

Muligheder med Censydiam:

  • Brand Dip: Et kortfattet enhedskompatibelt værktøj til at teste vandene for dit brand så du hurtigt kan træffe beslutninger.
  • Censydiam Social: Et værktøj til at forstå forbrugernes motivationer i onlinesamtaler for at sikre, at dit brand leverer det rigtige social media-indhold til de rigtige kanaler.  
  • Censydiam Needs Clip-On: En plugin-løsning, der giver en hurtig fornemmelse for de vigtigste behov i din kategori uden at skulle køre en segmentering.  

Casestudier

Tulip vil vinde pølsespillet. Tulip kom derfor til os med et ønske om at opnå indsigt i, hvordan mærkerne GØL og Steff Houlberg kunne øge markedsandelene. Nøglen til at positionere og markedsføre danskernes foretrukne pølser lå i at forstå de emotionelle drivere hos forbrugerne.

Vi valgte at gøre brug af minigrupper, online interviews og videoportrætter for at afdække hvilke drivere og behov hos forbrugerne, der styrede indkøbet af pølser. Undersøgelsen blev suppleret med en brandkortlægning af pølsemarkedet.

Undersøgelsen gav Tulip konkrete forslag til, hvordan markedsandelene for de to mærker kunne øges - uden at de ville kannibalisere på hinanden.

I takt med global vækst og stigende markedsandele kan det være en udfordring fortsat at have en dyb indsigt i kundernes behov og motivationer. Smykkefirmaet PANDORA vokser både globalt og i markedsandele og har derfor et stigende behov for kundeindsigt.

Vi har siden 2015 hjulpet PANDORA med at opnå indsigt i deres kundesegmenter. Dette gør vi via et specialudviklet segmenteringsværktøj, der tillader PANDORA at få indsigt i motivationer og følelser hos nuværende og potentielle kunder – både brugere og gavegivere.

Resultaterne styrker PANDORAs styring af hele værdikæden - lige fra produktudvikling og produktion til markedsføring og butiksoplevelse.

Hvordan reagerer forbrugerne, når de bliver eksponeret for budskaber via digitale og trykte medier? For at kunne tilrettelægge effektive kampagner efterspurgte PostNord den nyeste viden om effekten af de forskellige kommunikationskanaler.

Vi valgte at gøre brug af avanceret neuroscience analyseteknologi. 200 testpersoner blev udstyret med elektroder og udsat for budskaber via digitale og trykte medier. Ved at måle hjernens impulser og øjnenes bevægelser kunne vi kortlægge deres emotionelle og ubevidste reaktioner på de forskellige kanaler.

Resultaterne gav blandt andet PostNord vigtig viden om forbrugernes opmærksomhed, motivation og stressniveau på de forskellige medier samt indsigt i den optimale kombination af digital og trykt kommunikation.

I takt med den globale og internationale vækst hos smykkefirmaet PANDORA stiger behovet for at opnå dybere indsigt i markedstrends, brandets DNA og brandets performance på de enkelte markeder. Dette stiller store krav til formatet, da markederne ikke er ens.

Vi har siden 2014 stået for PANDORAs globale brand tracking. Dette arbejde består blandt andet af 55.000 årlige online interviews og ugentlige brand trackings på tværs af mere end 25 lande. For at imødekomme forskellene i markederne har vi udviklet et modulbaseret system bestående af et basismodul og en række tilvalgsmoduler, der kan vælges til og fra efter behov.

Den kontinuerlige brand tracking giver PANDORA mulighed for at følge med i, hvad der sker i markederne, at forstå regionale behov og dele best practices på tværs af afdelinger.

FEMINA er Danmarks ældste ugeblad og et stort annoncemedie hos Aller. Kampen om forbrugernes tid er intensiveret, og derfor stiger behovet hele tiden for at forstå læserne i dybden.

Aller kom til os med ønsket om at komme helt tæt på og hele vejen rundt om FEMINAs målgruppe – og forstå brugen af FEMINA i en større kontekst.
For at bringe Aller tættere på forbrugerne og deres verden gennemførte vi et målgruppestudie, hvor vi var hjemme hos FEMINAs kernelæsere og helt inde i deres klædeskabe og køleskabe. Hjemmeinterviews og videoportrætter gjorde det muligt at komme helt tæt på læsekonteksten, motivationer, værdier og forbrugsadfærd samt at formidle behov, overvejelser og gode råd ufiltreret fra læserne selv.

Undersøgelsen gav Aller direkte adgang til målgruppen og konkrete forslag til, hvordan FEMINA bedre kunne komme læsernes hverdagsbehov i møde og skabe fællesskab omkring brandet.

Forbruger & Shopper