Innovation & Brandstrategi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Markedsforståelse

Markedsforståelse er grundlaget for næsten alle marketingaktiviteter. Hos Ipsos hjælper vi vores kunder med at forstå mennesker, markeder, brands og samfund for at gøre vores komplekse verden nemmere og hurtigere at navigere i.

Vi kan hjælpe dig med at svare på

 • Hvordan kan jeg accelerere beslutningstagningen for at holde trit med markedet?
 • Hvordan kan jeg segmentere min målgruppe, kunder, produkter eller brugssituationer?
 • Hvordan kan jeg identificere innovationsplatforme og uopfyldte behov? 
 • Hvordan kan jeg bedre ramme min målgruppe?
 • Hvordan kan jeg (re)positionere mit brand?
 • Hvordan kan jeg optimere mit brand og min produktportefølje?
 • Hvordan kan jeg identificere vækstmuligheder for mit brand?

Vores løsninger

Vores eksperter hjælper dig med at afdække og prioritere vækstmuligheder i markedet og identificere innovationsplatforme. Vores løsninger er knyttet til forretningsresultater gennem avancerede analyser, data og aktiveringsworkshops.

 

Vi fokuserer på:

Ny Usage & Attitudes-tilgang med integrationen af forskellige informationskilder

For at hjælpe vores kunder med at holde trit med den hurtige udvikling i markedet bevæger Ipsos sig i større grad væk fra de store grundlæggende studier og over til anvendelsen af hurtig, digital information fra flere forskellige kilder. Vores nye Usage & Attitudes-tilgang integrerer en række banebrydende teknikker, der hjælper med at accelerere beslutningsprocessen:

 • Social Listening
 • Kvalitative tilgange
 • Strømlinede teknologi-agnostiske undersøgelser
 • Yderligere moduler som Brand Dip, Mobile Diary, Shopper og Pop-Up-fællesskaber

Smart segmentering

Der findes ikke én korrekt løsning, men i stedet en række forudsætninger for at gennemføre et vellykket segmenteringsstudie. Vi hjælper dig med at vælge de mest kritiske segmenteringsvariabler til din konkrete udfordring, hvilket vil have en dramatisk indvirkning på segmenterne og gøre resultaterne mere handlingsklare.   
 

Markedsstruktur

Vores arbejde med markedsstrukturer giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan forbrugerne organiserer produkter, brands og SKU’er, mens de handler og forbruger. Vi leverer strukturelle kort, der giver dig en oversigt over behovsstadier, brugssituationer, attituder, anvendelse og demografi. 

Casestudier

I takt med den globale og internationale vækst hos smykkefirmaet PANDORA stiger behovet for at opnå dybere indsigt i markedstrends, brandets DNA og brandets performance på de enkelte markeder. Dette stiller store krav til formatet, da markederne ikke er ens.

Vi har siden 2014 stået for PANDORAs globale brand tracking. Dette arbejde består blandt andet af 55.000 årlige online interviews og ugentlige brand trackings på tværs af mere end 25 lande. For at imødekomme forskellene i markederne har vi udviklet et modulbaseret system bestående af et basismodul og en række tilvalgsmoduler, der kan vælges til og fra efter behov.

Den kontinuerlige brand tracking giver PANDORA mulighed for at følge med i, hvad der sker i markederne, at forstå regionale behov og dele best practices på tværs af afdelinger.

Forbruger & Shopper