Inspiration til bedre sundhedsydelser: Ipsos Healthcare
OUR SOLUTIONS

Real world evidens

Real world evidens (RWE) har vundet stor udbredelse i de senere år, både hvad angår tilgængelighed og vigtighed. Ipsos har som pionerer på dette område drevet de syndikerede Global Therapy Monitors (industriens mest omfattende portefølje af syndikerede ordineringsdata) i over 25 år. Vores RWE-portefølje omfatter også andre specialiserede services samt analyserådgivning og strategisk rådgivning fra vores eksperter inden for Global Evidence, Value & Access.

Vi kan hjælpe dig med at svare på

Ved hjælp af RWE kan producenterne ikke blot dokumentere deres behandlingers sikkerhed og effektivitet, men også deres overordnede værdi på længere sigt. RWE kan anvendes i hele produktets livscyklus, og vores kunder bruger det før, under og efter lancering til at demonstrere og monitorere deres lægemidlers værdi og prissætning, vurdere patienternes og det kliniske forløb, identificere salgsmuligheder og uopfyldte behov m.m.

Vores løsninger

Global Evidence, Value & Access 

Vores Global Evidence, Value & Access Group er en specialiseret enhed under Ipsos Healthcare, der integrerer evidens og strategier for at hjælpe vores kunder med at udarbejde værdifulde produkttilbud. Gruppens services omfatter kundeundersøgelser, dataanalyse, videnskabelige publikationer og observationsundersøgelser, der alle gennemføres af videnskabeligt og erfarent personale.

Casestudier

Astra Zeneca står stærkt inden for behandling af astma på de nordiske markeder med præparatet Symbicort og den tilhørende inhalator Turbuhaler. Astra Zeneca har imidlertid behov for at komme endnu tættere på målgruppen og få indblik i mødet mellem læge og patient.

Siden 2009 har vi med vores Moment of Truth metode givet Astra Zeneca unik indsigt i, hvordan Symbicort og Turbuhaler i virkeligheden bliver præsenteret og oplevet i lægekonsultationen. Metoden består af videooptagede konsultationer og giver blandt andet forståelse for brandstyrke og opfattelse af præparatet.

Resultaterne fra undersøgelsen bliver anvendt til at udvikle Astra Zenecas markedsstrategi og forbedre patienternes compliance.

Forbruger & Shopper