Segmentering | Demand Spaces | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Segmentering & Demand Spaces

OUR SOLUTIONS
En god segmentering er rygraden i din forretningsforståelse.

Et segmenteringsstudie kan hjælpe jer med at forstå motiver, behov og følelser hos bestemte målgrupper. Resultaterne kan anvendes til at definere vækstområder, motivationer og præferencer – samt til at sikre, at jeres kundesegmenter er en integreret del af jeres virksomhed.

Vil du vide mere om vores segmenteringsanalyser?

Kontakt Søren Andreasen, Head of Market Strategy & Understanding

Søren Andreasen, Head of Market Strategy & Understanding
Telefon: +45 2449 1416
E-mail: Soren.Andreasen@ipsos.com

 


Sådan hjælpe vi jer med at forstå jeres kundesegmenter

Ipsos bruger en række nye metoder og teknologier til at komme bag om facaden på virkeligheden og forstå jeres målgrupper i dybden. 

Med en segmenteringsanalyse kan vi blandt andet hjælpe jer med følgende typer af spørgsmål:
 

  • Hvilke motiver, behov og følelser driver forbrugerne til produkterne på vores markeder?
  • Hvordan ser vores unikke kundesegmenter ud – og hvilke styrker og svagheder er der i de forskellige segmenter?
  • Hvilke segmenter er mest lønsomme – og hvorfor?
  • Hvilke konkurrenter kæmper om vores positioner, og hvordan kan vi afværge det?
  • Hvad skal der til for at øge salget og forstærke kunderelationerne?

Læs hvordan vi har hjulpet Carlsberg med en analyse af Demand Spaces.Ved at fokusere på bevidste (rationelle) og ubevidste (emotionelle) drivere i segmenteringen, kommer I hele vejen rundt om forbrugerne. Det giver en unik strategisk forståelse for jeres position på markedet samt mulighed for at identificere nye og interessante kundesegmenter, der kan øge markedsandele og indtjening.


Læs også om: 
Positionering og vækst - Optimer jeres brands positionering og vækstpotentiale.
Markedsforståelse - Forstå udviklingen i markedet og identificer vækstmuligheder