Healthcare Evidence, Value and Access
Healthcare

Dokazi, vrijednost i pristup u zdravstvenoj skrbi

OUR SOLUTIONS
Ponuda dokaza, vrijednosti i pristupa uključuje naše vlastite sindicirane podatake iz stvarnog svijeta, savjetnike i stručnjake u području zdravstvene ekonomike i istraživanja ishoda te strategije i planiranja pristupa tržištu.

Naš se pristup prilagođava podatcima, no možemo i ispočetka izraditi podatkovnu imovinu za podršku dokazima i strategijama uključenja koje podržavaju diskretne medicinske i komercijalne strategije u svim terapijskim područjima.

Evolucija i konvergencija dokaza i pristupa

Medicinski i komercijalni klijenti našeg klijenta moraju biti, više nego ikada prije, bolje povezani putem strategija za terapijska područja i potreba za indikacijama. Zajedno moraju ispuniti tri zadatka:

 1. prikupiti dokaze za razumijevanje bolesti i kliničke dokaze o lijeku
 2. izraditi plan zasnovan na dokazima (za mnoga tržišta, procjenu zdravstvene tehnologije) i prijedlog vrijednosti proizvoda za platitelja
 3. primijeniti snažne strategije i taktike za pristup tržištu radi osiguranja prihvaćenosti i komercijalnog utjecaja na više različitih svjetskih tržišta

Naš tim za zdravstvenu ekonomiku i istraživanje ishoda ima iskustva u pronalaženju odgovora na „što“ i „zašto“ kako bi farmaceutskim poduzećima pomogao razumjeti uspješnost njihovog lijeka. Naš stručni tim za pristup tržištu kombinira okretna rješenja i stroge metodologije te pruža niz analitičkih alata za različite komercijalne odluke - od modela za teške odluke do modela za okretnije, kompromisnije odluke. U tome im pomažu naši sindicirani globalni sustavi za praćenje terapija koji osiguravaju mnoštvo globalno dosljednih stvarnih podataka i terapeutsku stručnost kao pomoć zdravstvenoj ekonomici i istraživanju ishoda te inicijativama za pristup tržištu.

Prikupljanje dokaza

Prikupljanje dokaza obuhvaća podjednako usredotočenost na bolest - prepoznavanje tereta bolesti i nezadovoljenih potreba, i usredotočenost na lijekove - provođenje procjene nedostatka dokaza i savjetovanje s proizvođačima radi ponude rješenja za ključna pitanja platitelja: Može li to raditi? Isplati li se to? Radi li to? Kako će to utjecati na sve razvijenije standarde skrbi?

Prijedlog vrijednosti

Usluge vezane za prijedlog vrijednosti uključuju: uvid u platitelje, praćenje i segmentiranje, dosjee s osnovnim vrijednostima, razvoj i testiranje poruke/priče o vrijednosti za platitelja te strategiju i alate za pregovaranje s platiteljem.

Pristup tržištu

Usluge pristupa tržištu uključuju: određivanje cijene, nadoknade i strategiju pristupa tržištu, prikupljanje i planiranje dokaza, spremnost pacijenta na plaćanje, procjenu krajolika pristupa tržištu, dubinsku analizu tržišta i procjenu prilika, uključujući:

 • razvijanje ciljeva pristupa za ključne klijente koji određuju ciljanu razinu pristupa i putanju
 • razvijanje segmentacije i taktika ciljanja na razini zemlje, regije, klijenta i kohorte
 • razvijanje planova na razini klijenta za stavljanje na tržište prije/poslije odobrenja
 • provođenje terenskog osposobljavanja uživo s rukovoditeljima klijenta i terenskim timovima za zdravstvenu ekonomiku i istraživanje ishoda
 • izradu strategije vrijednosti i opskrbu voditelja klijenata materijalima koji će se davati potrošačima
 • razvijanje programa za uključenost platitelja, predstavljanje proizvoda platiteljima uživo
 • preciziranje ciljeva, strategije vrijednosti i alata za strategije zasnovane na kanalima (tj. Medicare, Medicaid, Institutional)
 • razvoj planova pristupa zasnovanih na scenarijima

Ipsosove usluge dokaza, vrijednosti i pristupa nude unakrsno funkcionalnu integraciju i savjete za postizanje optimalne komercijalne učinkovitosti vaše imovine.