Healthcare Commercial Insights
Healthcare

Komercijalni uvidi u zdravstvenu skrb

OUR SOLUTIONS
Klijentima pomažemo odrediti i oblikovati medicinske i komercijalne strategije radi prioritiziranja imovine i krajnjih točaka, pripremanja za promjene standarda u zdravstvenoj skrbi i predviđanja utjecaja konkurenta.

S klijentima surađujemo kako bi pripremili proizvode, tržišta i poduzeća za početak prodaje, maksimizirali potencijalni put do postizanja najvećeg udjela na tržištu kroz određivanje utjecaja dionika i stvorili razumijevanje uloge i glasa pacijenata.

Komercijalni uvidi u cijeli životni ciklus proizvoda od presudne su važnosti za poslovanje, a u tome je Ipsos izvrstan!
Naša ponuda komercijalnih uvida osmišljena je da klijentima pomogne uspjeti u ovom jedinstveno izazovnom okruženju. Nudimo rješenja za istraživanje tržišta i stručno vodstvo kroz proces inoviranja i komercijalizacije, pri čemu cijelo vrijeme ostajemo usredotočeni na pacijente i različite interesne strane.

Tehnologija, povezivost, partnerstvo s lijekovima/uređajima te val uključenosti i osnaživanja pacijenata mijenjaju zdravstvenu skrb. Rastuća usredotočenost na specifične populacije pacijenata stavlja nove zahtjeve pred biofarmaceutska poduzeća u pogledu razumijevanja rijetkih bolesti i novih, manjih i raznolikih populacija pacijenata te njihovih potreba.

Što je snaga Ipsosovih komercijalnih uvida?

  • Globalni centri stručnosti u različitim fazama životnog ciklusa proizvoda, u područjima bolesti koje su ključne našim klijentima, na novim i postojećim tržištima zdravstvene skrbi te inovativne metode istraživanja tržišta zdravstvene skrbi.
  • Stvarni dokazi, vodeći na tržištu, putem Ipsosovih globalnih sustava za praćenje terapija i globalnog sustava za onkološka praćenja.
  • Veliki globalni tim stručnjaka za podatke i naprednu analitiku, koji se svi bave zdravstvenom skrbi i njezinim jedinstvenim skupovima podataka i zahtjevima za usklađenosti.
  • Uhodani timovi za zdravstvenu skrb koji opslužuju ključna svjetska središta, regionalne i lokalne klijente na svim ključnim svjetskim farmaceutskim tržištima - s globalnim mrežama kako bismo objedinili svoja znanja i pristup.
  • Vodeći timovi za komercijalne strategije i savjetodavne usluge, zdravstvenu ekonomiku i istraživanje ishoda (HEOR) koji pomažu našim timovima za komercijalne uvide.