Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Međunarodna istraživanja

Ipsos iza sebe ima godine istraživanja trendova na svjetskom nivou. Uz pomoć naših etabliranih proizvoda i svjetske mreže Ipsos stručnjaka, potpuno smo spremni izaći u susret potrebama javnih i privatnih sektora, agencija, organizacija i vlada.

Kontekst klijenta

  • Razumijevanje i analiza ponašanja i stavova građana-potrošača u različitim zemljama i kulturama.
  • Praćenje razvoja fenomena tijekom vremena.
  • Razumijevanje poslovne i investicijske klime.
  • Testiranje, praćenje i evaluacija komunikacijskih kampanja koje se provode u više zemalja.
  • Utjecaj i efikasniji rad s interesnim skupinama i ljudima čije mišljenje utječe na formiranje stavova opće populacije kroz razumijevanje njihovih gledišta.
  • Evaluacija programa koji se provode u više zemalja, u razvijenim i dijelovima svijeta u razvoju.

Rješenja

Obilje podataka o javnom mnijenju kojima raspolaže Ipsos omogućava našim klijentima da nalaze koji ih zanimaju stave u potreban kontekst – od našeg mjesečnog Global @dvisor istraživanja o stavovima građana u preko 20 zemalja, do specijaliziranih timova koji kreiraju i provode složena socijalna istraživanja u više zemalja istovremeno, koristeći čitav niz kvantitativnih i kvalitativnih pristupa i naše baze podataka. 

Članovi našeg međunarodnog istraživačkog tima su stručnjaci za kreiranje i provođenje složenih socijalnih studija u više zemalja istovremeno, pomoću čitavog niza kvantitativnih i kvalitativnih pristupa. Naša svjetska mreža pokriva 87 zemalja i ima mogućnosti za terenski rad u skoro svakoj zemlji na svijetu.

S iskusnim međunarodnim stručnjacima za istraživanja, najsuvremenijim alatima za koordinaciju i našom metodološkom ekspertizom, našim klijentima iz javnih, privatnih i neprofitnih sektora osiguravamo podatke visoke kvalitete iz skoro svake zemlje na svijetu.

Sindicirano istraživanje
Ipsos Global @dvisor je mjesečno online istraživanje koje uključuje 18500 ljudi u više od 20 zemalja svijeta.

Global @dvisor osigurava podatke i za Ipsos sindicirane izvještaje i za istraživanja prilagođena potrebama individualnih klijenata.  S obzirom da je potpuno fleksibilan alat, može biti prilagođen vašim potrebama – bilo da želite postaviti jedno pitanje ili ispitati širi opseg stavki, i može pokriti svih 25 zemalja ili samo nekoliko.

Svakog mjeseca, Global @dvisor pokriva 63% svjetske populacije i zemlje koje s 82% sudjeluju u svjetskom BDP-u.   

Zemlje i veličina uzorka:  N=1,000:  Australija, Brazil, Kanada, Kina, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Indija, Italija, Japan, Španjolska i SAD.

N=500:  Argentina, Belgija, Čile*, Kolumbija*, Mađarska, Izrael, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Saudijska Arabija, Južna Afrika, Južna Koreja, Švedska i Turska.

Plan za 2016: Istraživanje se provodi  trećeg ponedjeljka svakog mjeseca, a podaci se isporučuju drugog utorka sljedećeg mjeseca.

Globalni sindicirani izvještaji

PCSI – provodi se od 2010, The Thomson Reuters/Ipsos Monthly Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) je mjesečno, nacionalno reprezentativno istraživanje stavova potrošača o trenutnom i budućem stanju lokalnog gospodarstva, o osobnoj financijskoj situaciji, štednji i povjerenju kao uvjetu za velika ulaganja.

The Economic Pulse of the World – Ovaj mjesečni G@ izvještaj ispituje stavove građana o trenutnoj situaciji u gospodarstvu njihove zemlje, radi stjecanja globalnog uvida.

Istraživanja prema potrebama naručitelja

Ipsos redovito provodi kvantitativna i kvalitativna istraživanja na općoj populaciji, kao i ciljana i elitna istraživanja širom svijeta. Broj i kvaliteta naših složenih studija u više zemalja istovremeno su bez konkurencije. Tijekom proteklih nekoliko godina smo uspješno proveli vrlo velike studije za niz klijenata, za svjetske i nacionalne organizacije, uključujući i međunarodne financijske institucije, UN agencije, internacionalne i multilateralne institucije i agencije, internacionalne zaklade i NVO, akademske institucije i druge organizacije s međunarodnim fokusom.

Studije slučaja

Jedno međunarodno udruženje je koristilo G@ da napravi istraživanje o radno aktivnom stanovništvu u preko 20 zemalja i da ispita njihove stavove o preseljenju radi zaposlenja. Rezultati su organizaciji donijeli veliko priznanje, i unaprijedili je u međunarodno priznatog igrača u njenom području djelovanja.

Jedna međunarodna neprofitna mreža je koristila G@ za godišnje istraživanje na građanima u 24 zemlje o njihovim stavovima o rastućim prijetnjama širom svijeta. Rezultati se koriste za praćenje zabrinutosti građana iz godine u godinu i daju uvid vladama u to što njihovi građani misle.

Jedan veliki proizvođač energije je ispitao koji su to najveći problemi na nivou mjeseca, da bi unaprijedio svoj rad.

Vladina agencija odgovorna za pružanje međunarodne pomoći je mjerila ekonomske i društvene troškove nasilja nad ženama i djevojkama u zemljama s niskim i srednjim prihodima. Studija je osigurala nove empirijske dokaze o ekonomskim i socijalnim troškovima nasilja nad ženama i djevojkama, informirala javnost i usmjerila socijalne politike kada su u pitanju zakonski okvir, zdravstvene i socijalne usluge, kao i promjena društvenih normi koje stoje u osnovi nasilja nad ženama.

Istraživanje rađeno za jednu financijsku instituciju ispitivalo je stavove pripadnika romske i ne-romske populacije u zemljama Središnje i Jugoistočne Europe, kao prvi korak k poboljšanju života Roma, kroz razumijevanje stavova i percepcija koje sprečavaju njihovu integraciju u šire društvo.