Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Social Research Institute

The Social Research Institute je svjetski lider u istraživanjima percepcije građana, korisnika javnih usluga i drugih interesnih skupina, uključujući članove, zaposlene, donatore, medicinske radnike i glasače.

Kontekst klijenta

  • Premošćivanje jaza između vlade i javnosti.
  • Ispitivanje stavova građana i drugih interesnih skupina i utvrđivanje njihovih problema.
  • Konzultiranje ogromnog broja interesnih skupina u vezi s temama od značaja.
  • Procjena i postavljanje standarda zadovoljstva uslugama, i mjerenje napretka.
  • Mjerenje utjecaja i ishoda programa i politika.
  • Opažanje promjena u ponašanju građana-potrošača, i utvrđivanje trendova i njihovih implikacija.

Rješenja

Mi dizajniramo, razvijamo i provodimo specijalno prilagođena istraživanja za klijente u vladi i javnom sektoru, da bismo im pomogli da donose bolje odluke temeljene na stvarnom stanju.

Naši ekspertni timovi u svakoj od zemalja dubinski poznaju sektor i na raspolaganju su donositeljima odluka u vezi s nizom javnih politika.

Anketiranje građana i interesnih skupina

Ipsos koristi veliki broj kvantitativnih i kvalitativnih metodologija, uključujući anketiranje licem-u-lice, mail, online, preko društvenih mreža, social listening, javne rasprave, fokus grupe (uživo i online), dubinske intervjue, CitizensLabs, i etnografiju, kroz koje traži mišljenje građana/interesnih skupina o nizu važnih tema i problema, i osigurava informacije i dokaze koji pomažu donositeljima odluka u javnom sektoru da razviju i ocijene svoje politike, programe i komunikaciju. Zajedno s našim klijentima pronalazimo, segmentiramo i profiliramo njihovu glavnu ciljnu skupinu, i utvrđujemo kako bi bilo najbolje uključiti postojeće i potencijalne ciljne grupe.  

Upravljanje ponudom i poboljšanje javnih usluga

Mi pomažemo lokalnim, regionalnim i vladama država da razumiju sve nijanse javnog mnijenja i ponašanja u vezi s društvenim i ekonomskim momentima.

Veliki obujam posla koji napravimo širom svijeta nam osigurava kontekst u kojem možemo bolje protumačiti rezultate koji se odnose na našeg klijenta, i tako imamo dublji uvid i obavimo sveobuhvatnije analize.

Evaluacija politika, procjena utjecaja i programa

Naše veliko iskustvo suradnje s vladama i neprofitnim organizacijama omogućava nam da koristimo uskostručni pristup i potrebne istraživačke tehnike da bismo ustanovili kakav utjecaj je ostvarila neka intervencija ili program, da bismo utvrdili koja intervencija ili program je najefikasniji (i u kojoj situaciji), i da bismo definirali zašto neka intervencija ili program funkcionira, a neki ne.

Međunarodni razvoj

Ipsos je stručno osposobljen za ispitivanje niza međunarodnih programskih područja razvoja i javne diplomacije, kao što su: poljoprivreda, civilno društvo, ublažavanje konflikata, demokracija, ljudska prava, upravljanje, gospodarski rast i trgovina, obrazovanje, financije i ekonomska inkluzija, životna sredina i prirodni resursi, razvoj ljudskih i institucionalnih kapaciteta, zdravlje i ishrana stanovništva, spol, međunarodna diplomacija i suradnja, i humanitarna i pomoć kod prirodnih nepogoda.

Ipsos redovito provodi kvantitativne i kvalitativne studije o općoj populaciji, kao i istraživanja o ciljnim i elitnim skupinama, širom svijeta. Ipsos je također dobro osposobljen za evaluaciju programa, kao i pripremu evaluacijskog okvira, logičke modele, eksperimentalne i ne-eksperimentalne studije o procjeni utjecaja, procjenu potreba programa, sustave za praćenje učinka, sakupljanje i analizu primarnih i sekundarnih podataka, i isporuku analitičkih izvještaja i strateških preporuka.

Zdravstvo

Razvili smo strateške istraživačke programe za vlade, neprofitne organizacije, bolnice, integrirane zdravstvene sustave, nacionalna i regionalna zdravstvena osiguranja i druge organizacije koje se bave zdravstvenom zaštitom.

Nudimo sveobuhvatan niz usluga i metodologija usmjerenih na percepciju javnosti i pacijenata (i kvalitativne i kvantitativne) i tako pomažemo zdravstvenim radnicima i donositeljima odluka o zdravstvenom sustavu da temelje svoje odluke na dokazima.

Razvijamo i provodimo evaluacije programa i real-time studije o iskustvima koje mjere postignuća (i realna i doživljena) i osiguravaju preporuke za kontinuirani razvoj.

Komunikacija, kampanje, brandiranje, promjene ponašanja

Mediji i ispitivanje javnog mnijenja

Tijekom protekla dva desetljeća, gradimo naš brand tako da znači točnost, istinu i uvid. Za naše klijente provodimo istraživanja javnog mnijenja i tržišta, ova istraživanja se objavljuju u medijima, dajemo ih drugim interesnim grupama, kao što su vlade, ili ih klijent koristi za reklamiranje i za prateće materijale.

Politika i izbori

Definirajuća karakteristika demokracije je pravo građana da glasaju i Ipsos ima pregršt iskustva u provođenju visoko profiliranih političkih i izbornih istraživanja. S više od 30 godina iskustva u istraživanju političkih stavova, i s velikom metodološkom ekspertizom, klijentima garantiramo pronicljive i provjerljive rezultate.

Društveni trendovi

Pomažemo klijentima da identificiraju duboke društvene trendove, lokalno i međunarodno.

Studije slučaja

Naš specijalizirani Policy and Evaluation tim provodi niz projekata evaluacije u Velikoj Britaniji, za europske i međunarodne klijente u javnom i neprofitnom sektoru. Naš multidisciplinarni tim stručnjaka za evaluaciju, ekonomista i političkih eksperata nas usmjerava prilikom provođenja velikih socijalnih studija, kroz sva područja politike, da bismo našim klijentima osigurali visokokvalitetna i potpuna rješenja.

Istraživanje jedne nacionalne vlade, na svjetskom nivou, koje obuhvaća stavove o nuklearnoj energiji, javno mnijenje o alternativnim izvorima energije, percepciju dugoročnih problema životne sredine i energije, u cilju donošenja odluka o alternativnim izvorima energije.

Nacionalno istraživanje o zdravlju, u kojem se procjenjuje zdravstveno stanje populacije, identificiraju manji zdravstveni problemi i potrebe, utvrđuje upotreba zdravstvenih usluga i zadovoljstvo korisnika njima, procjenjuje učestalost i distribucija zdravstvenih indikatora, stječe precizan uvid u spolne, starosne, socio-ekonomske i geografske razlike kada su u pitanju zdravstveno stanje, izloženost faktorima rizika, korištenje zdravstvenih usluga i istražuju mogući trendovi kada je u pitanju zdravstveno stanje populacije. Rezultati su korišteni za pripremu preporuka za buduće programe i kao osnova za razvoj politike.

Kvalitativno istraživanje o novoj politici u vezi s troškovima vrtića za zaposlene roditelje. Rezultati su korišteni za stjecanje uvida u potrebe roditelja za informacijama o ovoj politici, na koji način bi željeli saznati ove informacije, i šta bi ih potaklo da se rano registriraju.