Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs

Socijalna istraživanja i korporativna reputacija: Ipsos Public Affairs

OUR SOLUTIONS

Ipsos Public Affairs je specijaliziran za provođenje istraživanja javnog mnijenja, istraživanja o elitnim interesnim skupinama i kompanijama, i istraživanja o medijima, pomoću kojih klijenti mogu rješavati svoje probleme ili da unaprijede svoju reputaciju.

Social Research Institute The Social Research Institute je svjetski lider u istraživanjima percepcije građana, korisnika javnih usluga i drugih interesnih skupina, uključujući članove, zaposlene, donatore, medicinske radnike i glasače. Pročitajte više
Global Reputation Centre Za lidere koji žele unaprijediti proces donošenja odluka kada su u pitanju reputacija, korporativna komunikacija i razvoj korporativne politike, Global Reputation Centre je najpouzdaniji izvor specijalističkih istraživanja i vodstva. Pročitajte više
Međunarodna istraživanja Ipsos iza sebe ima godine istraživanja trendova na svjetskom nivou. Uz pomoć naših etabliranih proizvoda i svjetske mreže Ipsos stručnjaka, potpuno smo spremni izaći u susret potrebama javnih i privatnih sektora, agencija, organizacija i vlada. Pročitajte više
Lokalna sindicirana istraživanja Ipsos nudi niz sindiciranih (uključuju više klijenata) istraživanja lokalno i na svjetskom nivou, koja uključuju širok opseg tema, sektora, djelatnosti i trendova. Pročitajte više