Stavovi građana o inflaciji i troškovima života

Agencija Ipsos provela je istraživanje o inflacijii troškovima života. Istraživanje je provedeno u siječnju 2024., na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika starijih od 16 godina.

Unatoč trendu pada stope inflacije u zadnjem kvartalu prošle godine i predviđanju HNB-a o rastu BDP-a (za 2,4%) u 2024. godini, većina građana (74%) smatra da se Hrvatska još uvijek nalazi u recesiji. Smatraju da je povećanju troškova života najviše pridonijelo uvođenje Eura i loša politika hrvatske vlade. Kao dodatni utjecaj navode i loše stanje globalne ekonomije te posljedice ruske invazije na Ukrajinu.

 

Većina građana svoju financijsku situaciju ocjenjuje kao zadovoljavajuću (57%) ili dobru (27%), a polovina zaposlenih (51%) navodi da su u toku inflacije dobili i povišicu.

Dvije trećine građana prilikom kupovine u trgovinama je zamijetilo da je došlo do porasta cijena, ali i da su neki proizvođači uveli praksu prodaje manjih pakiranja (količine) proizvoda po istoj (staroj) cijeni. Njih 22% je primijetilo i da su neki od proizvoda zadržali staru cijenu, ali promijenili svoj sastav.

Povećanju cijena građani su se najvećim dijelom prilagodili izbjegavanjem ili odgađanjem kupovine određenih kategorija proizvoda (npr. odjeće i obuće, luksuzne robe, gotovih jela), racionalnijim trošenjem energije te smanjivanjem izlazaka (npr. u restorane), a prilikom kupovine prehrambenih proizvoda skloniji su akcijama i jeftinijim trgovačkim lancima.

Usprkos predviđanju rasta prosječne plaće i kupovne moći građana, građani RH misle da će se životni standard u sljedećih godinu dana smanjiti, da će inflacija i kamate rasti, a nezaposlenost da će ostati na istoj razini. Misle da će njihovo kućanstvo najveće povećanje troškova osjetiti u komunalnim režijama, hrani i prijevozu te da će se situacija s povećanim troškovima života uslijed inflacije u Hrvatskoj normalizirati tek za više od godinu dana.

 

Više informacija dostupno je u prilogu.

Download

Više informacija o Javni sektor