Fókuszban a munkavállalói elköteleződés

Fókuszban a munkavállalói elköteleződés: Az Ipsos bővülő HR és EX portfoliójának keretében a kutatócég a hazai munkavállalók fluktuációs szándékát, munkahelyi elégedettségét, valamint lojalitását mérte fel 2018 októberében. A kutatás eredményeire alapozva a Café PR-rel közösen létrehoztuk adatalapú HR támogató eszközünket, az EMagnet-et.

Fókuszban a munkavállalói elköteleződés
Az Ipsos bővülő HR és EX portfoliójának keretében a kutatócég a hazai munkavállalók fluktuációs szándékát, munkahelyi elégedettségét, valamint lojalitását mérte fel 2018 októberében. A kutatás eredményeire alapozva a Café PR-rel közösen létrehoztuk adatalapú HR támogató eszközünket, az EMagnet-et.

A fokozódó munkaerőhiány, a magas fluktuációs ráta és ezek költségekben is jól mérhető következményei egyre nagyobb kihívást jelentenek a munkaadók számára. Mindez arra készteti a vállalatokat, hogy újragondolják a munkavállalók motiválásáról eddig kialakult elképzeléseiket. Az Ipsos több mint 1000 alkalmazott megkérdezésével végzett kutatást 2018 októberében munkavállalói lojalitás és elégedettség témában. A minta reprezentálja a 18-65 éves alkalmazásban lévő magyarokat nem, életkor, településtípus valamint régió szerint.   

Annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk az elkötelezettség és a maradási szándék bonyolult hatásmechanizmusainak megértéséhez, három kérdést felhasználva egy olyan lojalitás mutatót képeztünk, amely egyaránt figyelembe veszi a munkahelyhez fűződő érzelmi viszonyulást, valamint a munkahelyváltással kapcsolatos konkrét viselkedést is. A későbbiekben azt vizsgáltuk, hogy milyen tényezők hatnak ennek az elköteleződést mérő változónak az alakulására.      

Az álláskeresés lépései közül a hirdetések közötti böngészés a leggyakoribb: a munkavállalók harmadára jellemző ez a tevékenység. A mérést megelőző félévben a válaszadók 16%-át keresték meg állásajánlattal. Kiemelt célcsoportnak számítanak a fővárosiak (23%), diplomások (22%), illetve a részmunkaidőben dolgozók (29%). A 18-29 éves korosztályra átlag feletti aktivitás jellemző az álláskeresés valamennyi lépését tekintve. Az iparban dolgozók vélekednek legpozitívabban elhelyezkedési lehetőségeiket illetően: az átlaghoz képest 11 százalékponttal többen gondolják úgy, hogy viszonylag könnyen találnának jelenlegi pozíciójukhoz hasonló, vagy akár jobb színvonalú munkát.    

Az eredmények jól mutatják, hogy a munkavállalói elégedettség push és pull faktorai nem feltétlenül esnek egybe. A korábbi munkahely elhagyásának, valamint az ajánlás hiányának elsődleges oka a fizetéssel való elégedetlenség. Ezzel szemben a pozitív ajánlások hátterében már nem a kielégítő fizetés áll első helyen, hanem a jó közösség, az emberi kapcsolatok.

Pozitív és negatív élmények vegyesen érik a magyar alkalmazottakat munkájuk során. A negatív tapasztalatokat követően ugyanakkor kevesen érzik úgy, hogy a munkaadó kellő erőfeszítést tett a probléma megoldása érdekében. Holott ez egy kulcsfontosságú tényező az elköteleződés kialakulásában. Önmagában annak percepciója, hogy a vezető tesz valamilyen lépést a megoldás irányába, 65%-kal növelheti a munkavállalói elköteleződés mértékét. Ezzel párhuzamosan meghatározó a közvetlen vezetővel kialakított kapcsolat, illetve a biztonságos, hosszútávú munkalehetőség.             

A munkavállalók demográfiai profilján túl ritkán foglalkozunk azzal, hogy személyiségtől és élethelyzettől függően nagyon eltérő lehet az, ahogy a munkát definiáljuk. Attitűdállításokkal differenciáltuk az alkalmazottak munkához való viszonyát. Elmondható, hogy a magyar munkavállaló alapvetően pragmatikus és erősen gazdasági tényezők vezérlik: 52% számára a munka elsősorban a pénzkeresésről szól és csupán 24% közelíti meg a kérdést az önmegvalósítás aspektusából. A munkavállalók háromnegyede éles határvonalat szeretne húzni munka és magánélet közé, míg minden tizedik dolgozóra jellemző a szerepek integrálása. Hasonló arányokat találunk a biztonságra való törekvés és a kockázatvállalás dimenzió mentén. Ha munkahelyi konfliktusról van szó, 60% igyekszik elkerülni az ilyen helyzetet és 5-ből 1 alkalmazott vállalja inkább fel a konfrontálódást. Az önmegvalósító, valamint a munkahelyet és egyéb életterületeket integráló attitűd magasabb munkahelyi elköteleződéssel jár együtt, függetlenül a munka jellegétől (pl. szektor, pozíció), valamint a munkavállaló demográfiai adottságaitól (pl. nem, életkor, lakóhely).   

Az alapozó mérés célja a munkavállalói körkép bemutatásán túl egy HR támogató kutatási és kommunikációs termék létrehozása volt. A Café PR ügynökséggel együtt fejlesztett EMagnet adatalapú HR támogató csomag abban segíti a vállalatokat, hogy felmérjék a fluktuáció veszélyének mértékét és okait munkavállalóik körében, illetve ezzel párhuzamosan személyre szabott megoldást kínál az elköteleződés növelése céljából. Az eredmények tágabb, szektorspecifikus kontextusban, a versenytársakat és potenciális munkavállalókat egyaránt figyelembe véve nyernek valódi értelmet. A további információkkal kapcsolatban keresse az Ipsos Customer Experience Osztályát!

 

Dr. Geszler Nikolett
Account Manager, CEM
[email protected]
Tel: + 36 30 836 3589

Földes Annamária
BU Director, Observer & CEM
[email protected]
Tel: + 36 70 276 0011

Társadalom