Innováció és Márka Stratégia: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Márka Stratégia

Az fogyasztói viselkedés a technológia és a globalizáció hatására forradalmi változáson megy keresztül. Ez a márka menedzselést kihívások elé állítja. Az Ipsos segít abban, hogy erősebb márkákat építhessen, ebben az egyre inkább összetett világban.

Ügyfélkontextus

Melyek a kulcsfontosságú szempontok egy erős márka létrehozásában?
Melyek a kulcs paraméterek a márkaportfólió felépítéséhez?
Hogyan optimalizálható a márka portfólió az értékesítés maximalizálása érdekében?
Milyen magas potenciállal rendelkező kategóriákba kellene a márkának belépnie?
Mely megválaszolatlan fogyasztói igények vezethetnek újításokhoz?

Megoldásaink

Az Ipsos szakértői segítenek az erősebb márka kiépítésében, mindezt a márkaérték növelésével, a legjobb pozicionálás meghatározásával és a portfólió megfelelő kezelésével érjük el. Rendszeresen végzünk továbbá motivációs kutatásokat, a Censydiam módszertanának segítségével, mellyel feltárjuk mind az érzelmi, mind a funkcionális fogyasztói igényeket.

A következőkre fókuszálunk:

Márkaérték és pozícionálás

A márkaértéket befolyásoló tényezőket egyértelműen összekapcsoljuk a várható üzleti eredményekkel, ezáltal modellezhetőek a márka növekedését elősegítő lépések. Ez világos útmutatást nyújt a további növekedési lehetőségekhez.

Portfólió Menedzsment

Az alkalmazott kutatási megoldás nagymértékben függ az elérni kívánt normáktól. Kutatási szakértelmünkön kívül fokozottan támaszkodunk tanácsadói megközelítésünkre és az ügyféllel való együttműködésünkre, a kutatás eredményeiben érdekelt felekkel történő interjúkon és workshopokon keresztül.

Márkakiterjesztés (Brand Stretch) és innováció

Első lépésként segítünk beazonosítani és számszerűsíteni a márka számára legfontosabb insight-okat és piaci lehetőségeket. Ezt követően ezeket az insight-okat kiindulópontnak használjuk új ötletek, koncepciók és termékek kifejlesztéséhez, melyeket ezután tesztelhetünk és validálhatunk piaci potenciáljuk alapján. Ez szoros együttműködést igényel a különbölő osztályaink között, mely által kontextusba helyezzük az összes rendelkezésre álló információt, fogyasztói kutatást, ötleteket és teszt eredményt.

A fogyasztók motivációinak megértése a Censydiam módszertan segítségével

A Censydiam egy pszichológiai keretrendszer, mely a fogyasztói motivációkat szisztematikus módon vizsgálja, feltárva mind az érzelmi, mind a funkcionális fogyasztói igényeket. Ez egy olyan megközelítés, amely arra használható, hogy megértsük, milyen szerepet játszhat a márka a fogyasztók életében, továbbá segít beazonosítani, mely márkaasszociációkra és termékelőnyökre érdemes fókuszálni a koncepció fejlesztés és a kommunikáció során, hogy a márka minél relevánsabb legyen a potenciális fogyasztók számára.

A Censydiam által nyújtott kutatási lehetőségek:

  • Brand Dip: Egy adaptív online kérdőívvel történő módszer, amellyel felmérhetőek a márkával kapcsolatos első reakciók, segítve ezzel a gyors döntéshozatalt.
  • Censydiam Social: A fogyasztói motivációk megértésére létrejött online fórumokra fókuszáló módszer annak biztosítására, hogy a márka a megfelelő közösségi média tartalmat a megfelelő csatornán szolgáltassa.
  • Censydiam Needs Clip-On: Egy kiegészítő modul, mely adot kategórián belül szegmentálás nélkül célcsoportonként vagy fogyasztási alkalmanként nyújt információt a legfontosabb szükségletekkel kapcsolatban.

Esettanulmányok

Érzelmek bevonása a bankszektorba: Thaiföldön a bankszektorban nagyon felerősödött a verseny, amely minden bankot, arra késztetett, hogy minél egyedibb pozíciót alakítson ki magának a piacon. Ügyfelünk márkája ugyan jól teljesített, de úgy vélték, hogy a funcionális előnyökre koncentráló márka stratégia elérte korlátait. Tudni akarták, miként erősíthetik meg márkájukat és nyerhetnek további piacrészesedést. Egyedi módszerünk, a Censydiam modell felhasználásával sikerült több érzelmi tényezővel kiegészíteni a már létező funkcionális előnyöket. Mivel ezek a tényezők hatással voltak a márka sikerességére, az Ipsos képes volt megbecsülni a piaci részesedés potenciális növekedését.

Zenei márkák fejlesztése és aktiválása: Egy hangszerekkel foglalkozó ügyfél annak ellenére, hogy az évek során erős márka portfóliót épített ki, küzködött a márkák közötti prioritás felállításával és azzal, hogy miként lehetne globális szinten a lehető legjobban aktiválni a márkákat. A fogyasztói motivációkra épülő Censydiam módszert felhasználva képesek voltunk azonosítani az ügyfél portfóliójában lévő ellentmondásokat és hiányosságokat és minden egyes márkánál meghatározni a legjobb egyedi pozícionálást. Ez szolgáltatta az alapot a márka DNS-ének további finomhangoláshoz, valamint további támpontot kínált a márka aktivációhoz, beleértve a kommunikációt és a disztribúciót.

Belépés új termékkategóriákba: A megnövekedett verseny, a piac telítődése és a zár kategória hétköznapivá válása miatt ügyfelünk fontolóra vette márkájának az általánosabb biztonsági és védelmi kategóriákba való kiterjesztését. Az ügyfél már több olyan kategóriát azonosított, amelyeknél szignifikáns növekedés várható, ezért meg akarta határozni a márka jövőbeni kiterjesztése szempontjából kiemelt kategóriákat és innovációs lehetőségeket. Mit jelent ma a márkájuk a fogyasztóknak? Mennyire hiteles a márka az új területeken? Milyen további forgalmat hozhat az új területekre való belépés? Kvalitatív és kvantitatív kutatások kombinációjával, valamint az értékesítési adatok elemzésével leszűkítettük a potenciális lehetőségek számát. Ezenkívül meghatároztuk a márka kulcsfontosságú erősségeit, amelyekre építve az ügyfél az új kategóriákba belépve tovább növelheti nyereségességét.

A fogyasztói igények jobb megértése tovább növelheti a piacrészesedést: Megrendelőnk jó hírnévnek örvendett a sportruházati termékek előállítása területén. Habár márkájuk piacvezető volt a futócipők piacán, piaci részesedésük megduplázása volt a cél. Egy tanulmánysorozatnak köszönhetően - amely mélyinterjúkból, közösségi média és online tartalomelemzésből (social listening), valamint strukturált interjúkból állt - meghatároztuk a sport szektorban jelen lévő legfontosabb igényeket, valamint a márkák ezen igényekre adott aktuális válaszát. Számos stratégiai lehetőséget javasoltunk ügyfelünknek, melyeket az aktivációs workshopon keresztül konkrét cselekvési tervvé formáltunk. Ennek eredményeképpen az elkövetkező években a piaci részesedésük növekedése lenyűgöző volt.

Fogyasztó és vásárló