MOL informace o nakládání s údaji

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia

INFORMAČNÍ FORMULÁŘ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Označení a účel zpracování údajů Právní základ zpracování osobních údajů Rozsah a zdroj zpracovaných osobních údajů Doba zpracování údajů Příjemce osobních údajů Zpracovatel Další zpracovatelé a jejich zpracovatelská činnost
Měření spokojenosti obchodních partnerů společnosti MOL vyplňováním dotazníků Souhlas dotčené osoby Jméno, obchodní jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o tom, zda daný příjemce vyplnil dotazník, nebo ne 01. září 2019 – 31.listopad 2019 Neprobíhá žádný přenos údajů MOL Plc., Október huszonharmadika utca 18., 1117 Budapešť ,Maďarsko zabezpečuje implementaci marketingového průzkumu – měření spokojenosti klientů MOL Ipsos Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt; IPSOS, s.r.o. Topolská 1591, 25228 Černošice, Česká republika, IČO: 26 738 902
Odesílá dotazníky příjemcům, ukládá, vyhodnocuje a shromažďuje přijaté anonymní dotazníky.

 

Jméno, adresa, telefonní číslo, webová stránka (s prohlášením o ochraně osobních údajů) a e-mailová adresa správce údajů:

MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, tel.: +420 241 080 800 www.molcesko.cz

Kontaktní osoba správce:

Olga Arronte Lima, tel.: +420 241 080 824 e-mail: [email protected]

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby správce:

Olga Arronte Lima, tel.: +420 241 080 824, e-mail: [email protected]

Osoby u správce, které jsou oprávněné přistupovat k údajům (pro účely zpracování údajů):

Olga Arronte Lima, tel.: +420 241 080 824 e-mail: [email protected]

Jméno, adresa, telefonní číslo, webová stránka (s prohlášením o ochraně osobních údajů) a e-mailová adresa zpracovatele:

MOL Plc., Október huszonharmadika utca 18., 1117 Budapešť, +36 70 373 2225, www.mol.hu.

Kontaktní osoba zpracovatele:
Pozsgai Zsófia, Marketing expert, m: +36202709769, [email protected]
[email protected]
Broj telefona: +36-1-476-7600

Hartai Erika, m: +36-70-708-2677, [email protected]

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby za zpracování osobních údajů zpracovatele:

Pozsgai Zsófia, Marketing expert, m: +36202709769, [email protected]

Hartai Erika, m: +36-70-708-2677, [email protected]

Osoby u zpracovatele, které jsou oprávněné přistupovat k údajům:

Pozsgai Zsófia, Marketing expert, m: +36202709769, [email protected]

Hartai Erika, m: +36-70-708-2677, [email protected]

Jméno, adresa, telefonní číslo, webová stránka (s prohlášením o ochraně osobních údajů) a e-mailová adresa dalších zpracovatelů:

  • Ipsos Zrt., Pap Károly utca 4-6., 1139 Budapešť, +3614767600, https://www.ipsos.com/hu-hu
  • IPSOS, s.r.o. Topolská 1591, 25228 Černošice, Česká republika, IČO: 26 738 902, https://www.ipsos.com/cs-cz

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby dalšího zpracovatele údajů:

Grünfeld Ágnes, [email protected], +36 30 836-3597

Zpracování citlivých osobních údajů pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů: -

Popis zpracovatelské činnosti: Dostupný níže v rozbalovacím menu

Další zpracovatelé údajů provádějí online průzkum mezi zákazníky MOL specifikovanými společností MOL za účelem získání informací o spokojenosti zákazníků a zlepšení produktů a služeb. MOL poskytuje kontaktní údaje dotčených osob zpracovatelům na serveru pro sdílení souborů prostřednictvím zaheslovaných souborů.

Další zpracovatelé během průzkum zaznamenávají odpovědi na centrálním serveru, kam má přístup pouze jimi určený oprávněný personál. Server a propojená online platforma se předem zkontroluje z hlediska bezpečnosti informací a garantuje uzavřené a bezpečné zpracování a šifrování údajů.

Další zpracovatelé sledují, zda daná dotčená osoba již poskytla odpovědi, ale nemůžou identifikovat konkrétní odpovědi. Jen další zpracovatelé disponují informacemi o tom, zda dotčená osoba vyplnila dotazník. MOL nespojuje údaje s dotčenými osobami, takže žádnou z dotčených osob, která vyplnila dotazník, nemůže společnost MOL, která se účastní na analyzování výsledků, identifikovat. MOL získá jen zpracované, celkové agregované výsledky se statistikami odpovědí určité skupiny zákazníků, které poskytli během průzkumu. MOL nedokáže zjistit osobní údaje zákazníků ani jejich jednotlivé odpovědi v průzkumu.

Předávání osobních údajů do třetí země: -

Existence automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, minimálně v případech, kdy jsou zahrnuty smysluplné informace o použitém postupu, jakož i význam a předpokládané důsledky takového zpracování pro dotčenou osobu:

Opatření na zabezpečení údajů

Práva dotčené osoby podle GDPR

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí, nebo se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, https://www.uoou.cz/, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: +420 234 665 111, email: [email protected]

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím naší zodpovědné osoby.