MOL informacije o ravnanju s podatki

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia
Opis in namen obdelave podatkov Pravna podlaga za obdelavo podatkov Obseg in vir obdelanih podatkov Trajanje obdelave podatkov Prejemnik(i) prenosa podatkov Obdelovalec podatkov in njegove dejavnosti obdelave
Pošiljanje, po elektronski pošti, povezavo, kjer so na voljo spletni vprašalniki v namene preverjanja zadovoljstva strank in izvajanje splošnih tržnih raziskav za izboljšanje izdelkov in storitev upravljavca, kot tudi poizvedbe po elektronski pošti ali telefonu za načrtovanje sestankov za osebne, telefonske ali Skype razgovore.

Telefonska tržna raziskava v namene merjenja zadovoljstva strank in izvedbo splošne tržne raziskave, da bi izboljšali izdelke in storitve upravljavca.
Člen 6 (1) (f) GDPR (obdelava je potrebna za zasledovanje zakonitih interesov družbe)
Upravičen interes: ocenjevanje zadovoljstva strank družbe, izboljšanje celostne podobe družbe, in s tem okrepiti njeno gospodarsko uspešnost in izboljšanje svojih izdelkov in storitev.
Oceno učinka lahko preberete/najdete (s klikom tukaj) by clicking here.

Kadar je izpolnjen spletni vprašalnik, člen 6 (1) (a) GDPR - prostovoljna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki se daje hkrati z izpolnitvijo spletnega vprašalnika..

To pomeni, da je izpolnjevanje vprašalnika legitimen interes podjetja, vendar se lahko stranke ali njihovi predstavniki svobodno odločijo, ali bodo izpolnili vprašalnik, torej ali naj dajo soglasje

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli umakne svojo privolitev/soglasje. Preklic oziroma umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju pred umikom.

Za podatke o kontaktni osebi podjetja, člen 6 (1) (f) GDPR (obdelava je potrebna za zasledovanje upravičenih interesov družbe).
Ime stranke, za pravne osebe/stranke: ime, elektronski naslov, in telefonska številka kontaktne osebe, odgovori na vprašanja Upravljavec obdrži elektronsko pošto do prenehanja pogodbe, sklenjene z določeno stranko, ali do prepovedi s strani posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, tj. dokler ne uveljavi svoje pravice do ugovora, kot je določeno v členu 21 (2) - (3) GDPR (kar je prej).

Za izpolnjene vprašalnike: Dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne umakne svoje privolitve.

Če se umakne soglasje oziroma privolitev ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, udejani svojo pravico do ugovora, bo IPSOS podatke anonimiziral v 30 dneh po izpolnitvi vprašalnika ali telefonskega klica, zato podatki ne bodo individualizirani (ki se nanašajo na posameznika/v zvezi s posameznikom).

Za kontaktne osebe podjetja, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dejansko ne uveljavlja svoje pravice do ugovora.
V raziskavi trga in raziskavi o zadovoljstvu sodelujejo naslednje družbe Skupine MOL:

MOL Nyrt.

MOL Slovenija d.o.o.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14)

zagotavljanje IT storitev in gostovanja, ki so tesno povezana z obdelavo
– zagotavljanje IT storitev in gostovanja, ki so tesno povezana z obdelavo .

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizacija raziskave o zadovoljstvu, vključno s pošiljanjem vprašalnikov, ocenjevanje odgovorov in zagotavljanje dostopa do zbranih rezultatov MOL Nyrt. imenovanim/pooblaščenim zaposlenim. Kontaktiranje strank po telefonu. Izvajanje osebnih razgovorov.

Podatke obdeluje IPSOS – ime stranke, za pravne osebe/stranke: ime, elektronski naslov, in telefonska številka kontaktne osebe, odgovori na vprašanja

Zbrane rezultate, ki ne omogočajo identifikacijo posameznih oseb, posreduje MOL Nyrt. drugim članom Skupine MOL.
Dokončanje vprašalnik o tržnih raziskavah med telefonskim pogovorom ali osebnim srečanjem, v namen izboljšanja izdelkov ali storitev upravljavca. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR, soglasje oziroma privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli umakne svojo privolitev.

Preklic oziroma umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju pred umikom.

Za podatke o kontaktni osebi podjetja, člen 6 (1) (f) GDPR (obdelava je potrebna za zasledovanje upravičenih interesov družbe).
Naslov in telefonska številka ,
katero družbo zastopa,
odgovori na vprašanja v vprašalniku, ali za osebne razgovore, glas posameznikov/oseb, na katere se nanašajo osebni podatki.

Med osebnim razgovorom, tržni razsikovalec snema pogovor in nato pripravi prepis posnetkov.

Vir podatkov:
Izpolnjen vprašalnik o tržni raziskavi, pridobljen od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
Dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne umakne svoje privolitve.

Če se umakne soglasje oziroma privolitev ali posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, udejani svojo pravico do ugovora, bo IPSOS podatke anonimiziral v 30 dneh po izpolnitvi vprašalnika ali telefonskega klica, zato podatki ne bodo individualizirani (ki se nanašajo na posameznika/v zvezi s posameznikom).

IPSOS bo izbrisal zvočne posnetke po izdelavi prepisa.


Za kontaktne osebe podjetja, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dejansko ne uveljavlja svoje pravice do ugovora.
V raziskavi trga in raziskavi zadovoljstva sodelujejo naslednje družbe Skupine MOL:

MOL Nyrt.

MOL Slovenija d.o.o.
MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14)
– zagotavljanje IT storitev in gostovanja, ki so tesno povezana z obdelavo.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizacija raziskave o zadovoljstvu, vključno s pošiljanjem vprašalnikov, ocenjevanje odgovorov in zagotavljanje dostopa do zbranih rezultatov imenovanim/pooblaščenim zaposlenimMOL Nyrt.. Kontaktiranje strank po telefonu. Izvajanje osebnih razgovorov.

Podatki, ki jih obdeluje IPSOS – ime stranke, za pravne osebe/stranke: ime, elektronski naslov, telefonska številka kontaktne osebe, odgovori na vprašanja

Zbrane rezultate, ki ne omogočajo identifikacijo posameznih oseb, posreduje MOL Nyrt. drugim članom Skupine MOL.
Izvajanje Skype pogovorov s posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, z namenom preverjanja zadvoljstva strank in izvajanja splošnih tržnih raziskav za izboljšanje izdelkov in storitev upravljavca. V skladu s členom 6(1)(a) GDPR, svobodno dano soglasje oziroma privolitev osebe na katero se nanašajo osebni podatki, dano po elektronski pošti pred anketo.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli umakne svojo privolitev.

Preklic oziroma umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju oziroma privolitvi pred umikom.

Za podatke o kontaktni osebi podjetja, člen 6 (1) (f) GDPR (obdelava je potrebna za zasledovanje upravičenih interesov družbe).
Upravičen interes: ocenjevanje zadovoljstva kupcev/strank, ki so oddaljeni od sedeža družbe, izboljšanje celostne podobe družbe in s tem krepitev njene gospodarske uspešnosti ter izboljšanje svojih izdelkov in storitev.
Naslov, telefonska številkain glas dane kontaktne osebe,
ki zastopa podjetje,
odgovori na vprašanja v vprašalniku.

Tržni raziskovalec snema pogovor in nato pripravi prepis posnetkov.

Vir podatkov: posamezniki, na katere se nanašajo podatki.
Dokler posameznik, na katerega se nanašajo podatki, ne umakne svoje privolitve.

Če je soglasje umaknjeno ali če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dejansko uveljavlja svojo pravico do ugovora, v 30 dneh po razgovoru/intervjuju (kar je prej).

Za kontaktne osebe podjetja, dokler posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dejansko ne uveljavlja svoje pravice do ugovora.
V primeru intervjujev s Skypom se vaši osebni podatki prenesejo v naslednja podjetja: Microsoft Corporation.

Kontaktni podatki:
Microsoft Magyarország Kft.
HU-1031 Budapest, Graphisoft Park 3
+36 1 267 4636
https://www.microsoft.com/hu-hu

Microsoftova izjava o zasebnosti je na voljo tukaj:
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizacija raziskave o zadovoljstvu, vključno s pošiljanjem vprašalnikov, ocenjevanje odgovorov in zagotavljanje dostopa do zbranih rezultatov imenovanim/pooblaščenim zaposlenim MOL Nyrt. Poizvedbe preko telefona, izvajanje osebnih ali Skype razgovorov..
Podatki, ki jih obdeluje IPSOS – ime stranke, za pravne osebe/stranke: ime, elektronski naslov, telefonska številka, podobnost in glas kontaktne osebe, njeni oziroma njegovi odgovori na vprašanja.

Zbrane rezultate, ki ne omogočajo identifikacije posameznih oseb, posreduje MOL Nyrt. drugim članom Skupine MOL.

 

Ime, sedež, telefonska številka, spletna stran (kjer so na voljo obvestila o zasebnosti) in e-naslov upravljavca oz. upravljavcev:
MOL Nyrt.,
HU-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu;
[email protected]

MOL Slovenija d.o.o.
Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota, Slovenia
Marko Janza
+386 30 607 036
[email protected]

Domen Ranca
+386 30 603 511
[email protected]

MOL Nyrt. in družbe Skupine MOL vključene v tržne raziskave in razsikavo o zadovoljstvu, se štejejo za skupne upravljavce, in v zvezi s tem skupaj določijo namene in okvir obdelave podatkov ter so skupaj odgovorni za obdelavo. Upravljavci imajo skupno obvestilo o zasebnosti.

Kontaktna oseba oz. osebe upravljavca oz. upravljavcev:
MOL Wholesale Customer Care
HU-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
[email protected]

MOL Slovenija d.o.o.
Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota, Slovenia
Marko Janza
+386 30 607 036
[email protected]

Domen Ranca
+386 30 603 511
[email protected]

Ime in kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov upravljavca (s): [email protected]

Osebe pri upravljavcu podatkov, ki so pooblaščene za dostop do podatkov (za namene obdelave podatkov):
Zaposleni oddelka Skupine za pomoč strankam in zaposleni oddelka za podporo strank posameznih hčerinskih družb..

Ime, sedež, telefonska številka, spletna stran (kjer so na voljo obvestila o zasebnosti) in e-naslov obdelovalca oz. obdelovalcev ter drugih prejemnikov upravljavca:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6
Telefonska številka: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
HU-1039 Budapest, Szent István utca 14
Telefonska številka: +36-70-373-2005
splet: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
E-mail: [email protected]

Kontaktna oseba oz. osebe obdelovalca oziroma obdelovalcev in drugega prejemnika oziroma prejemnikov:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
annamaria.fö[email protected]

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Ime in kontaktni podatki pooblaščenca oz. pooblaščencev za varstvo podatkov obdelovalca:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
[email protected]

Osebe pri obdelovalcu podatkov, ki so pooblaščene za dostop do podatkov:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.

MOL GBS Magyarország Kft.
Zaposleni, vključeni v delovanje sistema

Obdelava občutljivih osebnih podatkov za namen, ki je določen v tem obvestilu o zasebnosti:
Nobeni občutljivi osebni podatki (posebna kategorija podatkov) niso obdelani.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo: -

Ukrepi za varnost podatkov

Vaše pravice iz naslova varstva podatkov

Kako uveljaviti svoje pravice:

Upravljavec bo brez neupravičenega odlašanja posredoval informacije o dejanjih, ki so bila izvršena na zahtevo glede na vaše zgoraj omenjene pravice, v skladu z določili ZVOP-1 torej v roku 15 dni od dneva, ko je prejel zahtevo. V skladu z določili Uredbe GDPR in z upoštevanjem kompleksnosti zahtevka in števila zahtevkov se to obdobje lahko podaljša za dodatna dva meseca, kjer je to potrebno. Upravljavec vas bo obvestil o vsakršnem takšnem podaljšanju v roku enega meseca od prejema zahtevka in navedel razloge za podaljšanje. Če upravljavec ne ukrepa po prejemu vašega zahtevka, vas bo v roku enega meseca od prejema zahtevka brez odlašanja obvestil o razlogih neukrepanja in o možnosti vložitve pritožbe pristojnemu nadzornemu organu za varstvo podatkov (na Slovenskem je to Informacijski pooblaščenec – kratica »IP«) in uporabi pravnih sredstev. Kontaktne informacije »IP«: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Tel.: +386 (0)1 230 97 30, Faks: +386 (0)1 230 97 78, e-naslov: [email protected], spletna stran: https://www.ip-rs.si/.

V primeru kršitve vaših pravic lahko v skladu z 34. Členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (kratica ZVOP-1) zahtevate sodno varstvo. Za sodni postopek bo pristojno odločati sodišče po določbah Zakona o upravnem sporu (kratica ZUS-1), če ZVOP-1 ne določa drugače. Po zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko postopek sproži pred pristojnim sodiščem glede na bivališče ali kraj bivanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Sodišče lahko od upravljavca podatkov zahteva, da posreduje informacije, da popravi, blokira ali izbriše podatke, da izniči odločitev, ki je bila sprejeta na podlagi avtomatiziranih sistemov obdelave podatkov, in da upošteva ugovor posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Sodišče lahko zahteva objavo svoje odločitve, v kateri lahko navede identifikacijo upravljavca podatkov in vseh drugih upravljavcev podatkov ter storjeno kršitev.

Civilnopravno varstvo je predvideno v Obligacijskem zakoniku (kratica OZ) v več smereh. V poglavju o povzročitvi škode (131.-189. Člen OZ) so predvideni različni ukrepi. Upravljavci podatkov so odgovorni za vso škodo, ki jo povzročijo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zaradi nezakonite obdelave ali kršitve zahtev o varovanju podatkov. Tam, kjer upravljavci podatkov kršijo pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi s svojo osebo – kot posledica nezakonite obdelave ali kršitve zahtev o varovanju podatkov – lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, od upravljavcev podatkov zahtevajo odškodnino. Upravljavci podatkov so lahko oproščeni odgovornosti za nastalo škodo ali za plačilo povračila v skladu z 153. členom OZ, če dokažejo, da je nastalo škodo oz. kršitev pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z njihovo osebo mogoče pripisati neizogibnim razlogom, na katere nimajo vpliva.
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 153. člena OZ odškodnina ne bo izplačana oz. povrnitev se ne more zahtevati tam, kjer je bila škoda oz. kršitev pravic v zvezi z osebo povzročena zaradi namernega ali malomarnega dejanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.