Obvestilo o zasebnosti v zvezi z raziskavo trga in anketo o zadovoljstvu med veleprodajnimi kupci

Global Czech Republic Czech Republic France Germany Hungary Italy Poland Romania Russia Serbia Slovakia Slovenia
Opis in namen obdelave podatkov Pravna podlaga za obdelavo podatkov Obseg in vir obdelanih podatkov Trajanje obdelave podatkov Prejemnik(i) prenosa podatkov Obdelovalec podatkov in njegove dejavnosti obdelave

Pošiljanje, po elektronski pošti, povezave, kjer so na voljo spletni vprašalniki v namene preverjanja zadovoljstva strank in izvajanje splošnih tržnih raziskav za izboljšanje izdelkov in storitev upravljavca, kot tudi poizvedbe po elektronski pošti ali telefonu za načrtovanje sestankov za osebne, telefonske ali Skype razgovore.

 

Telefonska tržna raziskava v namene merjenja zadovoljstva strank in izvedbo splošne tržne raziskave, da bi izboljšali izdelke in storitve upravljavca.

 

(Kvantitativne raziskave)


Dokončanje vprašalnika o tržnih raziskavah med telefonskim pogovorom, spletnim sestankom ali osebnim srečanjem, v namen izboljšanja izdelkov ali storitev upravljavca.

 

(Kvalitativne raziskave)


 

Člen 6 (1) (f) GDPR (obdelava je potrebna za zasledovanje zakonitih interesov družbe)
Upravičen interes: ocenjevanje zadovoljstva strank družbe, izboljšanje celostne podobe družbe, in s tem okrepiti njeno gospodarsko uspešnost in izboljšanje svojih izdelkov in storitev.

 

Oceno učinka lahko preberete s klikom tukaj.


 Izpolnjevanje vprašalnika je legitimen interes podjetja, vendar se lahko stranke ali njihovi predstavniki svobodno odločijo, ali bodo izpolnili vprašalnik..

 

Za podatke o kontaktni osebi podjetja, člen 6 (1) (f) GDPR (obdelava je potrebna za zasledovanje upravičenih interesov družbe).

Za podatke o kontaktni osebi podjetja, člen 6 (1) (f) GDPR (obdelava je potrebna za zasledovanje upravičenih interesov družbe).

 

V primeru glasovnega snemanja člen 6(1)(a) GDPR, prostovoljna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli umakne svojo privolitev.

Preklic oziroma umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju oziroma privolitvi pred umikom.

Ime stranke, za pravne osebe/stranke: ime, elektronski naslov, in telefonska številka kontaktne osebe, odgovori na vprašanja
Naslov in telefonska številka kontaktne osebe,
katero družbo zastopa,
odgovori na vprašanja v vprašalniku, ali za osebne razgovore, glas posameznikov/oseb, na katere se nanašajo osebni podatki.

 

Med osebnim razgovorom, tržni raziskovalec snema pogovor in nato pripravi prepis posnetkov.

 

Vir podatkov:
Izpolnjen vprašalnik o tržni raziskavi, pridobljen od posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
 

Za kontaktne osebe podjetja, dokler posameznik, na katerega se nanašajo podatki, uveljavlja svojo pravico do ugovora.

 

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, udejani svojo pravico do ugovora, bo IPSOS podatke anonimiziral v 90 dneh po izpolnitvi vprašalnika ali telefonskega klica, zato podatki ne bodo individualizirani (ki se nanašajo na posameznika/v zvezi s posameznikom).

 

Za kontaktne osebe podjetja, dokler posameznik, na katerega se nanašajo podatki, uveljavlja svojo pravico do ugovora.


Če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, udejani svojo pravico do ugovora, bo IPSOS pripravil prepis iz zvočnih posnetkov in izbrisal zvočne posnetke v 30 dneh po osebnem razgovoru. V prepisu podatki ne bodo individualizirani (ki se nanašajo na posameznika/v zvezi s posameznikom).


 

V raziskavi trga in raziskavi o zadovoljstvu sodelujejo naslednje družbe Skupine MOL:

 

MOL Nyrt.

MOL Slovenija d.o.o.

 

V raziskavi trga in raziskavi zadovoljstva sodelujejo naslednje družbe Skupine MOL:

 

MOL Nyrt.

MOL Slovenija d.o.o.
 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14) 

– zagotavljanje IT storitev in gostovanja, ki so tesno povezana z obdelavo.

 

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – ganizacija raziskave o zadovoljstvu, vključno s pošiljanjem vprašalnikov, ocenjevanje odgovorov in zagotavljanje dostopa do zbranih rezultatov MOL Nyrt. imenovanim/pooblaščenim zaposlenim. Kontaktiranje strank po telefonu. Izvajanje osebnih razgovorov.

 

Podatke obdeluje IPSOS – ime stranke, za pravne osebe/stranke: ime, elektronski naslov, in telefonska številka kontaktne osebe, odgovori na vprašanja

Zbrane rezultate, ki ne omogočajo identifikacije posameznih oseb, posreduje MOL Nyrt. drugim članom Skupine MOL..

MOL za shranjevanje osebnih podatkov uporablja storitve Microsoft 365 v oblaku (npr. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook). – IPSOS uporablja Microsoft Teams za izvedbo spletnih razgovorov.


MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
(HU-1039 Budapest, Szent István utca 14)
– zagotavljanje IT storitev in gostovanja, ki so tesno povezana z obdelavo.

IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt. (HU-1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6) – organizacija raziskave o zadovoljstvu, vključno s pošiljanjem vprašalnikov, ocenjevanje odgovorov in zagotavljanje dostopa do zbranih rezultatov imenovanim/pooblaščenim zaposlenim družbe MOL Nyrt.. Kontaktiranje strank po telefonu. Izvajanje osebnih razgovorov.

Podatki, ki jih obdeluje IPSOS – ime stranke, za pravne osebe/stranke: ime, elektronski naslov, telefonska številka kontaktne osebe, odgovori na vprašanja

Zbrane rezultate, ki ne omogočajo identifikacijo posameznih oseb, MOL Nyrt. posreduje drugim članom Skupine MOL.

MOL za shranjevanje osebnih podatkov uporablja storitve Microsoft 365 v oblaku (npr. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook). – IPSOS uporablja Microsoft Teams za izvedbo spletnih razgovorov.

           

 

Ime, sedež, telefonska številka, spletna stran (kjer so na voljo obvestila o zasebnosti) in e-naslov upravljavca oz. upravljavcev:
MOL Nyrt., 
HU-1117 Budimpešta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
www.mol.hu
[email protected]

 

MOL Nyrt. in družbe Skupine MOL, ki sodelujejo pri tržni raziskavi in anketi o zadovoljstvu, se štejejo za skupne upravljavce in v tem kontekstu skupaj določajo namene in okvir obdelave podatkov ter nosijo soodgovornost za obdelavo. Upravljavci imajo skupno obvestilo o zasebnosti.

 

Kontaktna(-e) oseba(-e) upravljavca oz. upravljavcev:
MOL Wholesale Customer Care
HU-1117 Budimpešta, Október huszonharmadika utca 18
+36 1 886 5000
[email protected]

 

Ime in kontaktni podatki upravljavčeve pooblaščene osebe za varstvo podatkov: [email protected]

 

Osebe pri upravljavcu, ki so pooblaščene za dostop do podatkov (po namenu obdelave):

 

Osebje skupine za pomoč strankam in osebje za pomoč strankam posameznih hčerinskih družb.
Ime, sedež, telefonska številka, spletna stran (kjer so na voljo obvestila o zasebnosti) in e-poštni naslov obdelovalca(-ov) in drugega(-ih) prejemnika(-ov) upravljavca:

 

IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.
HU-1139 Budimpešta, Pap Károly utca 4-6 
Telefonska številka: +36-1-476-7600
https://www.ipsos.com/hu-hu
https://www.ipsos.com/hu-hu/contact

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft.
HU-1039 Budimpešta, Szent István utca 14
Telefonska številka: +36-70-373-2005
Spletna stran: https://mol.hu/hu/molrol/mol-magyarorszag-szolgaltato-kozpont-kft/#it-szolgaltatasok
E-pošta: [email protected]

 

Ponudniki storitev, ki upravljajo storitve Microsoft 365, so:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18, D18 P521, Irska

 

Microsoft Corporation

 

One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 ZDA

Spletni kontakt: postavite vprašanja o Microsoftovi zasebnosti – Microsoftova zasebnost
Med uporabo storitev Microsoft 365 se lahko osebni podatki obdelujejo tudi v državah izven EU, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva podatkov, določene z GDPR. Kar zadeva zbiranje, prenos in obdelavo osebnih podatkov v državah nečlanicah EU, Microsoft Corporation zagotavlja varstvo osebnih podatkov s standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih je potrdila Evropska komisija v odločbi 2021/914/ES z dne 4. junija 2021.
Nadaljnje informacije:
https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy/gdpr-overview
Microsoftova zaveza GDPR, zasebnosti in zagotavljanju nadzora nad lastnimi podatki strankam - Microsoft On the Issues
Poenostavljen GDPR Vodnik za vaše malo podjetje – Microsoft 365 admin | Microsoftovi dokumenti

 

Kontaktna(-e) oseba(-e) obdelovalca(-ov) in drugega(-ih) prejemnika(-ov) upravljavca:
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.- annamaria.fö[email protected]

 

MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. and Microsoft Corporation see above

 

Ime in kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov obdelovalca(-cev):
IPSOSMédia-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.


MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. - [email protected]
Microsoft Ireland Operations Ltd. and Microsoft Corporation see above

 

Osebe pri obdelovalcu, ki so pooblaščene za dostop do osebnih podatkov:
IPSOS Média-, Reklám-, Piac és Véleménykutató Zrt.


MOL IT & Digital GBS Magyarország Kft. - Osebje, ki se ukvarja z delovanjem Sistema
Microsoft Ireland Operations Ltd. in Microsoft Corporation, glejte zgoraj

 

Obdelava občutljivih osebnih podatkov za namene, določene v tem obvestilu o zasebnosti:
Občutljivi osebni podatki (posebne kategorije podatkov) se ne obdelujejo.

 

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo: –

 

Varnostni ukrepi za podatke

Sistem upravljanja informacijske varnosti Za zagotovitev zaupnosti, celovitosti in razpoložljivost organizacijskih informacij z izvajanjem politik, procesov, opisov procesov, organizacijskih struktur, funkcij programske in strojne opreme.
Fizični dostop Za zagotovitev zaščite fizičnega premoženja, ki vsebuje podatke skupine MOL.
Logični dostop Za zagotovitev, da imajo samo odobreni in pooblaščeni uporabniki dostop do podatkov, ki jih uporabljajo družbe skupine MOL.
Dostop do podatkov Za zagotovitev, da imajo le pooblaščeni uporabniki sistemov dostop do podatkov družbe Skupine MOL.
Prenos/hramba/izbris podatkov Za zagotovitev, da nepooblaščena oseba ne posreduje, bere, spreminja ali izbriše korporativnih informacij družbe Skupine MOL med prenosom ali shranjevanjem. Poleg tega je treba podatke podjetja Skupine MOL takoj izbrisati, ko preneha namen obdelave.
Zaupnost in integriteta Za zagotovitev, da so korporativni podatki Skupine MOL zaupni in posodobljeni ter ohranjajo celovitost.
Dostopnost Za zagotovitev, da so podatki družbe Skupine MOL zaščiteni pred nenamernim uničenjem ali izgubo in da je v primeru takega dogodka dostop do ustreznih podatkov družbe Skupine MOL in njihove obnovitve pravočasen.
Ločevanje podatkov Za zagotovitev, da se podatki družbe Skupine MOL obravnavajo ločeno od drugih podatkov strank.
Upravljanje incidentov V primeru kakršnih koli kršitev korporativnih informacij Skupine MOL bo učinek kršitve zmanjšan in lastniki informacij o družbi Skupine MOL bodo nemudoma obveščeni.
Revizija Za zagotovitev, da obdelovalec redno preizkuša, pregleduje in ocenjuje učinkovitost zgoraj opisanih tehničnih in organizacijskih ukrepov.

 

 

Vaše pravice do varstva podatkov:


GDPR podrobno opisuje vaše pravice do varstva podatkov, vaše možnosti uveljavljanja pravnih sredstev in omejitve le-teh (zlasti 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. in 82. člen GDPR. ). Kadarkoli lahko zahtevate informacije o vaših osebnih podatkih, ki se obdelujejo, lahko zahtevate popravek in izbris vaših osebnih podatkov ali omejitev njihove obdelave, poleg tega lahko ugovarjate obdelavi podatkov na podlagi zakonitega interesa in pošiljanju neposrednih trženjskih sporočil in imate pravico do prenosljivosti podatkov. Spodaj povzemamo najpomembnejše določbe.

 

Pravica do informacij:
Če upravljavec obdeluje vaše osebne podatke, vam mora posredovati informacije o podatkih, ki se nanašajo na vas – tudi brez vaše posebne zahteve – vključno z glavnimi značilnostmi obdelave podatkov ter namenom, razlogi in trajanjem nadzora, imenom in naslovom upravljavca podatkov in njegovega predstavnika, prejemnikov osebnih podatkov (v primeru prenosa podatkov v tretje države z navedbo tudi ustreznih jamstev), zakonitih interesov upravljavca podatkov in/ali tretjih oseb v primeru obdelave podatkov na podlagi zakonitega interesa, poleg tega vaše pravice do varstva podatkov in vaše možnosti uveljavljanja pravnih sredstev (vključno s pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu), v primeru, da vseh teh informacij še niste imeli. V primeru avtomatiziranega odločanja ali oblikovanja profilov mora biti posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, na razumljiv način obveščen o vpleteni logiki, pa tudi o pomenu in predvidenih posledicah take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Upravljavec podatkov vam posreduje zgoraj navedene informacije tako, da vam da na voljo to obvestilo o zasebnosti.


Pravica dostopa:
Od upravljavca imate pravico pridobiti potrditev, ali se osebni podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne, kadar je primerno, pridobiti dostop do osebnih podatkov in nekaterih informacij v zvezi z obdelavo podatkov, kot so namen obdelave podatkov, kategorije obdelanih osebnih podatkov, prejemniki osebnih podatkov, (predvideno) trajanje obdelave podatkov, pravice do varstva podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki in možnost uveljavljanja pravnih sredstev ter informacije o viru podatkov, kjer so zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Na vašo zahtevo bo upravljavec zagotovil kopijo vaših osebnih podatkov, ki so v obdelavi. Za vse nadaljnje kopije, ki jih zahtevate, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino na podlagi administrativnih stroškov. Pravica do pridobitve kopije ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih. Upravljavec vam po prejemu vaše zahteve posreduje informacije o možnosti, postopku, morebitnih stroških in drugih podrobnostih posredovanja kopije.
V primeru avtomatiziranega odločanja in profiliranja ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, dostop do naslednjih informacij: vključena logika ter pomen in predvidene posledice takšne obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


Pravica do popravka:
Pravico imate, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja prejmete popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami. Glede na namene obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, tudi s podajo dopolnilne izjave.


Pravica do izbrisa:
Od upravljavca imate pravico doseči izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, brez nepotrebnega odlašanja, upravljavec pa ima obveznost brez nepotrebnega odlašanja izbrisati osebne podatke, kadar so podani določeni razlogi ali pogoji. Med drugimi razlogi je upravljavec podatkov dolžan izbrisati vaše osebne podatke na vašo zahtevo, na primer, če osebni podatki niso več potrebni v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; če prekličete soglasje, na katerem temelji obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga; če so bili osebni podatki obdelani nezakonito; ali če ugovarjate obdelavi in za obdelavo ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi; če je treba osebne podatke izbrisati zaradi skladnosti s pravno obveznostjo v pravu Unije ali države članice, ki velja za upravljavca; ali če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.

 

Če obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi, je posledica preklica privolitve: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nima možnosti sodelovati v tržni raziskavi.

 

Obveščamo vas, da preklic vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena pred preklicem na podlagi vašega soglasja.

 

Pravica do omejitve obdelave:
Pravico imate, da od upravljavca zahtevate omejitev obdelave, kadar velja nekaj od naslednjega:
(a) točnost osebnih podatkov izpodbijate za obdobje, ki upravljavcu omogoča, da preveri točnost osebnih podatkov;
(b) je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
(c) upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
(d) ste ugovarjali obdelavi, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi zakonitimi razlogi.
Kadar je bila obdelava omejena zaradi zgoraj navedenih razlogov, se ti osebni podatki, z izjemo shranjevanja, obdelujejo samo z vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične oz. pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.


Pravica do prenosljivosti podatkov:
Osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ste jih posredovali upravljavcu, imate pravico prejeti v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in imate pravico posredovati te podatke drugemu upravljavcu, ne da bi jih upravljavec, kateremu so bili osebni podatki posredovani, oviral, kjer:
(a)    obdelava temelji na vaši privolitvi ali na izvajanju pogodbe (katere pogodbena stranka ste); in
(b)    se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pri uveljavljanju vaše pravice do prenosljivosti podatkov imate pravico do neposrednega prenosa osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu, kjer je to tehnično izvedljivo.
Pravica do prenosljivosti podatkov ne posega v določbe, ki urejajo pravico do izbrisa, poleg tega ne sme negativno vplivati na pravice in svoboščine drugih.


Pravica do ugovora:
Imate pravico, da na podlagi razlogov, ki se nanašajo na vašo posebno situacijo, kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki temelji na zakonitih interesih upravljavca podatkov. Upravljavec ne bo več obdeloval osebnih podatkov, razen če upravljavec dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.


Kako uveljavljati svoje pravice:
Upravljavec bo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve zagotovil informacije o ukrepanju na podlagi vaših zgoraj navedenih pravic. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za dva nadaljnja meseca, ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. Upravljavec vas o vsakem takem podaljšanju obvesti v enem mesecu po prejemu zahteve, skupaj z razlogi za zamudo. Če upravljavec na vašo zahtevo ne ukrepa, vas bo upravljavec nemudoma, najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve, obvestil o razlogih za neukrepanje in o možnosti vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov (na Madžarskem Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo informiranja) na kratko 'NAIH') in uveljavitev pravnega sredstva. Naslov, telefonska številka, številka faksa, e-poštni naslov in spletna stran NAIH: 1055 Budimpešta, Falk Miksa utca 9-11., poštni naslov: 1373 Budimpešta, poštni predal 9., Tel.: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 ali +36 (30) 549-6838, faks: +36-1-391-1410, e-pošta: [email protected], spletna stran: http://naih.hu/.


V primeru kakršne koli kršitve vaših pravic lahko vložite tožbo na sodišču. Tožba je v pristojnosti Törvényszék (splošnega sodišča). Na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se lahko tožba vloži pri sodišču, ki je pristojno glede na stalno prebivališče posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Sodišče lahko upravljavcu osebnih podatkov naloži posredovanje informacij, popravek, blokiranje ali izbris zadevnih podatkov, razveljavitev odločbe, sprejete s sistemi za avtomatizirano obdelavo podatkov, ugoditev ugovoru posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Sodišče lahko odredi objavo svoje odločbe, v kateri navede identifikacijo upravljavca ali katerega koli drugega upravljavca podatkov in storjeno kršitev.

Zadevni upravljavec podatkov je odgovoren za kakršno koli škodo, povzročeno posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zaradi nezakonite obdelave ali kakršne koli kršitve zahtev glede varnosti podatkov. Kadar kateri koli upravljavec podatkov krši pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z osebnostjo zaradi nezakonite obdelave ali kakršne koli kršitve zahtev glede varnosti podatkov, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico zahtevati povračilo od zadevnega upravljavca podatkov. Upravljavec osebnih podatkov je lahko oproščen odškodninske odgovornosti ali plačila odškodnine, če dokaže, da je škoda nastala zaradi neizogibnih razlogov, na katere nima vpliva, ali da je kršitev pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, povezana z neizogibnimi razlogi.
Odškodnina se ne izplača in ni mogoče zahtevati povračila, če je bila škoda povzročena ali je kršitev osebnostnih pravic posledica namernega ali malomarnega ravnanja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.