Иновации и бренд стратегија: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Ефект на малопродажбата

"Retail Performance" е една од водечките алатки за продажба на аналитика, специјалиризана за следење на бројот и однесувањето на купувачите во светот на технологијата. Работејќи со светски компании во повеќе од 50 земји, нашата експертиза во носење информации за потрошувачите, помага при идентификација на трендовите на купување и заклучоци за малопродажбата, со цел унапредување на целокупното искуство на потрошувачите.

Клиенти

  • Колку луѓе влегуваат во мојата продавница?
  • Како да го зголемам степенот на конверзија?
  • Кој е профилот на моите потрошувачи?
  • Дали мојата продавница е привлечна за купувачите?
  • За кои од моите производи постои најголема заинтересираност?

Решенија

"Retail Performance" користи технологија за анализа на искуството на потрошувачите, носејќи резултати од потрошувачите и технологијата,  како клиентите би ја зголемиле продажбата и би ги намалиле оперативните трошоци.

Во фокусот ни е:

Броење на потрошувачите

Најдобро користење на фрекфенцијата на потрошувачи со цел зголемување на степенот на конверзија со сеопфатно броење на потрошувачите, и аналитика на продажните места. Основната "Foot Fall" аналитика почнува со најмалку 95% точност вопрвиот ден,  и истиот процент останува и до крајот.  Што е уште поважно, ние сме Вашиот партнер кој Ви помага да ги извлечете вредностите од аналитичките податоци.

Време на престој

Докажано е дека, што е потрошувачот подолго на продажното место, поголема е веројатноста дека нешто ќе купи.  Анализата на времето на престој  ќе Ви даде вредни заклучоци за времето и местото на посетата, овозможувајќи Ви да донесете одлуки за трговија, промоција, и изглед врз основа на докази.

"Customer Journey Management"

Разбирање на "Customer Journey" во врска со чекањето во редици и закажани прегледи по податоци и наоди, кои ќе допринесат за подобрување на тековната опративна постапка.  Зголемување на продуктивноста, профитабилноста и искуството на потрошувачите низ кратењето на времето за  чекање, контролирање на рутите и управување со работното оптеретување на лицата.

"Wi-Fi" следење

Можност за следење на целокупниот "Shopper Journey", од првата интеракција, надвор од продавницата, до влез во продавницата и купување на производи, плус повторени посети,  можете да се стекнете со ефикасни наоди за однесувањето на купувачите.

Профилирање на потрошувачите

Правење на образи од различни профили на луѓе и начините по кои се движат во продавницата, од создавање на интеракција со производите, контакт со колеги и се движат, воведува уште еден степен во деталното познавање на купувачите.

Однесување на потрошувачите

Користење на однесувањето на потрошувачите како клучен водич е основа за зголемување на стапката на конверзија. Наодите Ви овозможуваат да создадете визуелно привлечен продажен простор, на потрошувачите да им понудите услуга без размислување и правилно да ја моделирате маркетиншката кампања

Студии од искуства

Нашите клиенти ја користат нашата експертиза за да го унапредат искуството на своите потрошувачи и да донесат одлуки врз основа на факти.

Уредување на стандарди и зајакнување на персоналот: наш клиент кој се занимава со продажба на накит, сакаше да оствари корист од инвестициите во обуки и да разбуди интерес кај луѓето од нивното однесување, по стапката на конверзија и продажба. Исто така сакаше да утврди кои продавници работат добро, а на кои им е потребна помош во управувањето, за да можат ефикасно да ги распоредат своите ресурси. Бројот на посети е измерен во 29 продавници, одбрани заради различниот изглед, и направена е тренинг програма за менаџерите на продавниците, со цел зголемување на стапката на конверзија и Average Transaction Values (ATV). Менаџерите на продавниците и нивните тимови сега се обучени да ја подобрат стапката на конверзија и сега јасно можат да видат колку нивното однесување влијае врз овој аспект.

Поголемо задоволство на купувачите: наш клиент од секторот телекомуникации, порано користеше само податоци од продажбата за да го оцени ефектот на своите продавници, но управата свати дека тоа е само еден дел од приказната. Користејќи го броењето на посетителите и "Sales Conversion Metrics", забележани се мерливи разлики во распоредувањето и ефикасноста на буџетот, а најзначајна придобивка беше можноста за идентификација на вработените кои најмногу продаваат, а резултатот беше процесот "Streamlined Operational", ефикасно распоредување на вработените и подобра употреба на "Staff Budget". Засилено беше задоволството на корисниците, а тоа компанијата го ценеше. Исто така прецизно беше измерена и успешноста на маркетиншката кампања, и така клиентите можеа да ги обликуваат идните кампањи врз основа на вистински податоци.