Иновации и бренд стратегија: Ipsos Marketing

Иновации и бренд стратегија: Ipsos Marketing

OUR SOLUTIONS

"Ipsos Marketing" е специјализиран за истражувања кои се однесуваат на иновации, разбирање на пазарот и носење одлуки за купување. "Ipsos Marketing" им помага на клиентите да ја дефинираат својата маркетинг стратегија, да ги идентификуваат новите можности, да го разбираат однесувањето на купувачите, да развиваат брендови, услуги и производи и оптимална дистрибуција на трошоците за маркетинг.