Однос помеѓу клиентот и вработениот: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Корисничко искуство и мерење на квалитетот во автомобилската индустрија

Ипсос нуди длабинско "Deep-drive" корисничко искуство и референтни истражувања за клиентите од автомобилската индустрија.

Клиенти

Ипсос доставува заклучоци за потрошувачкото искуство од почетокот до крајот на потрошувачкиот  пат. Ние ги идентификуваме проблемите, но и позитивните аспекти, за да им помогнеме на нашите клиенти, нивните потрошувачи да бидат задоволни. Точките кои најчесто ги мериме од патот на потрошувачот се:

  • Продажно искуство кај дилерот на возила;
  • Пост-продажно искуство кај дилерот на возила;
  • Корисничко искуство со возилото;

Решенија

За да им помогнеме на произведувачите на возила да го подобрат квалитетот на производите , покрај концепцијата за нови автомобили  и управување со потрошувачкото искуство, "Ipsos Automotive" нуди и длабински студии за потрошувачкото искуство. Тие можат да бидат индивидуални, клуб, или со синдикализиран пристап како што се:

  • "VQS (Vehicle Quality Survey)"  кој ги следи повратните информации од потрошувачите, во врска со природата на проблемите кај возилата, загриженоста и фрустрацијата на купувачите во врска со состојбата  на возилата, функциите и перформансите на нивните возила.
  • "EFM (Enterprise Feedback Management)" претставува портфолио од решенија, и истото им помага на клиентите да добијат повратни информации од искуството во реално време, а со тоа се овозможува правите личности да превземат светкавични  акции;
  • "Mystery shopping" за оценка на усогласеноста на продажните и пост-продажните стандарди, во мрежата на дилери на автомобили, во согласност со правилата и филозофијата на брендот;
  • "Club CSI sales and/or after sales" за следење на задоволството на потрошувачите на основа на клучните индикатори на ефектот,  во рамки на активностите за процесите на продажба и пост-продажба.

Студии од искуства

Француски произведувач на оригинална опрема-го вреднуваше корисничкото искуство во реално време набрзо по интеракцијата со продажните и пост-продажните дилери во 33 различни земји, со 1.7 милиони интервјуа, годишно, што пак овозможи непосредно решавање на проблемите и следење по пат на closed loop feedback.

Организација на произведувачи на оригинална опрема го оценуваше корисничкото искуство со нивните нови патнички автомобили во 7 европски земји, вклучувајќи ја и Русија, со 125.000 интервјуа, вклучувајќи ги и референтните податоци за споредба со конкуренцијата, перформанси на нивниот модел по 3 месеци и 12 месеци возење.