Иновации и бренд стратегија: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Квалитативни решенија

Со 1.000 реномирани истражувачи во повеќе од 80 земји, Ипсос UU е водечка светска заедница од истражувачи.

Клиенти

Каква е пазарната динамика? (мотивација, очекувања, појави)
Како да ја развијам стратегијата на брендот?

  • Како да ги идентификувам неисполнетите потреби и можности за иновација?
  • Како да ги оптимизирам концептот, амбалажата и рекламите?
  • Како да ги подобрам или  дополнително прилагодам моите производи?
  • Како да ја забрзам пенетрацијата на категоријата или брендот?
  • Како да ги оптимизирам стратегиите кои се поврзани со контакт точките во текот и пред  купувањето?  
  • Како да го оптимизирам искуството на потрошувачот и купувачот?

За секое од овие прашања развивме посебна аналитичка рамка која ги преведува истражувачките опсервации во стратешки препораки.

Решенија

Трудејќи се секогаш да го донесеме "Life to Life", во Ипсос U U, ја сакаме моќта на контекстот во кој ги истражуваме реалните луѓе во реалниот живот. Сакаме да ја користиме технологијата за да им се приближиме на луѓето и на нивнот екосистемски ефект, и секогаш користиме и "HOT" и "COLD" техника за да ги добиеме најсвежите заклучоци. Ипсос UU се темели на интелектуална широкодушност, го движи стратешкото мислење и е создаден за да создава промени.

Нашата работа е да му дадеме смисла на се посложениот и расцепкан денешен свет така што ќе им се приближиме на луѓето, со помош и на "HOT" и "COLD" пристапот кој ни овозможува да спроведеме истражувања во контекст на животот онаков каков што е.

"Hot":  емоции пред размислување

  • Создавање заклучоци -  поместување на испитаниците  од нивната зона на удобност  со помош на сурова, интуитивна, неочекувана и квалитативна техника.
  • Активација на заклучоци – враќање на заклучоците во реалниот живот, поврзување со друго истражување, вклучувајќи ги квантитативните резултати и така секој може да го искуси истражувањето.

"Cold": размислување пред  емоција

  • Аналитички рамки – за анализа  на заклучоците користиме силни, рационални и логички рамки;
  • Стратешка активација и работилници за стратешко планирање.

Во фокусот ни е:

Со помош на традиционалните квалитативни методи, посветивме особено внимание  на модерните пристапи:

Студии од искуства

"Insight Cloud" му овозможува на клиентот:
- Брзо носење одлуки, и брзи иницијативи за заклучоци на пазарот;
- Согледување на знаењето низ призмата на деловни прашања;
- Градење на култура на учење и поврзување на експертите, кои подобро ќе размислуваат заедно;
- Дознава што е постигнато во другите делови на компанијата и ги избегнува повторените проекти;
- Заштедува време и ресурси со помош на брзиот пристап до најважните податоци.