Социјални истражувања и корпоративна репутацијa: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Локални синдикализирани истражувања

Ипсос нуди низа синдикализирани (вклучувајќи повеќе клиенти) истражувања на локално и светско ниво, кои вклучуваат широк спектар на теми, сектори, дејности и трендови.

Клиенти

  • Како можам да го истражам јавното мислење за главните прашања од национален интерес, месечно?;
  • Како да ги дознаам ставовите и мислењата на припадниците на елитата, и припадниците на интересните групи, кои го формираат јавното мислење?;
  • Како можам да дојдам до независни податоци  кои ќе ги исполнат моите потреби да бидам неутрален?.

Решенија

Синдикализирана студија  сакаше да го истражи значењето на превозното средство, за оние кои го управуваат за одење на работа-тоа е заедничко возило со заеднички трошоци. Во синдикализираните студии, претплатниците ги делат трошоците од собирање подтоци за групата од основни прашања. Така, цената на извештајот е само дел од цената на студијата која би била работена само за еден клиент.

Група од претплатници на студии ги делат резултатите од истражувањето во синдикализираните студии. Секој претплатник добива целосен  извештај за наодите од студијата за која е заинтересиран.

Ипсос нуди низа синдикализирани истражувања кои вклучуваат широк спектар на теми, сектори, дејности и трендови.

Студии од искуства

Ипсос нуди низа на синдикализирани истражувања кои вклучуваат широк спектар на теми, сектори, дејности и трендови.