Медиуми и брендови: Ipsos Connect

Медиуми и брендови: Ipsos Connect

OUR SOLUTIONS

"Ipsos Connect" е специјализиран за мерење и проширување на сознанијата за тоа како брендовите, медиумите и луѓето се поврзуваат со впечатлива содржина, одлична комуникација и релевантно медиумско планирање. Со "Ipsos Connect", клиентите можат да создадат идеална кампања која ќе влијае на успехот на брендот низ продажбата, како и одлична содржина за привлекување на публика. На огласувачите и сопствениците на медиуми, "Ipsos Connect" може да им пружи и економска вредност. Нашите решенија ги сместуваат луѓето во срцето на стратегиите за медиуми и огласување.