Однос помеѓу клиентот и вработениот: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Mystery Shopping

"Mystery Shopping" услугата на Ипсос, на брендовите им нуди повратни информации за квалитетот на услугата, помагајќи им на да се подобрат во сите контакт точки со потрошувачите.

Клиенти

  • Дали може да гарантирате усогласеност на брендот во Вашата деловна мрежа?
  • Како може да бидете сигурни  дека Вашата стратегија за корисничко искуство рамномерно и правилно се применува?
  • Кои проверки  сте спремни да ги направите за да оцените, дали Вашите вработени го спроведуваат она кое брендот го ветува?

Решенија

Со повеќе од милион "Mystery Shopping" задачи кои секоја година се реализираат ширум светот, во повеќе од 100 земји, помогнавме во имплементација на потрошувачкото искуство во многу водечки светски организации/компании.

Ипсос спроведува традиционални "Face to Face", телефонски и "Online Mystery Shopping" методи за сите активности. Нашите решенија се доставуваат со примена на повќе технологии, вклучувајќи ги мобилните апликации како и аудио и видео снимки.

Некои од специјализираните техники кои ги користиме се:

  • "Web and live chat mystery shops" - за да се добијат „во живо“ информации за потрошувачкото искуство.
  • "Micro-Shops" – "In-the-moment shops", се совршени за брзо мерење  и разбирање на обуките и промотивните извршувања.
  • Експериментален  "Mystery Shopping" – овозможува, лицето не само да ги прочита резултатите, а и да слушне тон, чувство, и глас на клиентот.

Сите наши мистериозни купувања ги спроведуваат потрошувачи кои ја поминале акредитацијата за "Mystery Shopping" и кои се квалификувани и спремни да ги завршат зададените задачи.

Нашата апликација за известување за "Mystery Shopping" и веб порталите кои се водечки во оваа дејност, на клиентите им овозможува  пристап до резултатите од нивното корисничко искуство, во секој момент, кога и да им се потребни.  Со резимирани информации,  длабински анализи, "Hot-alerts" и прилагодени извештаи, нашите клиенти лесно можат да ги резимираат нашите заклучоци, и истите да ги споделат со останатите вработени во компанијата.

Студии од искуства

Американски продавач на безжични мрежи кој истите ги проценува на 1000 локации месечно, беше во можност да заклучи дека брзото поздравување на купувачите, има потенцијал да ја зголеми продажбата и за 10%.

Комбинирајќи ги "Mystery Shopping" и "EFM" во една платформа, мултинационален малопродавач на делови за автомобили и камиони, ја усогласи својата стратегија на корисничко искуство и ја зголеми стапката на конверзија. Со ваквиот чекор, ги зголеми приходите на повеќе од 500 милиони долари годишно, со помош на управување на ефектот и повратните информации од потрошувачите.

Латиноамерикански малопродажен гигант, со 800 супермаркети во Аргентина, Чиле, Бразил, Перу и Колумбија, ги зголеми трансакциите со помош на своите кредитни картички за 300%. Секој месец спроведувавме 3200 "Mystery Shopping" посети, а програмата се препишува и на широката употреба на кредитни картички.