Однос помеѓу клиентот и вработениот: Ipsos Loyalty

Однос помеѓу клиентот и вработениот: Ipsos Loyalty

OUR SOLUTIONS

Ipsos Loyalty е специјализиран за сите прашања поврзани со мерењето, управувањето и подобрување на односот со потрошувачите и ангажирање на вработените. Им помагаме на нашите клиенти да управуваат со својата понуда, да добијат најмногу, како од своите потрошувачи така и од своите вработени.

Enterprise Feedback Management - EFM "Enterprise Feedback Management" е софтвер кој собира повратни информации од потрошувачите и истите ги комбинира со сите сродни податоци - податоци од социјалните медиуми до финансиски- за да се обезбедат заклучоци и анализи за сегашните и изминати настани, но и за да се предвидат непознатите идни настани, прилагодени на поединци од Вашата организација. Прочитајте повеќе
Мапирање на патот на клиентите Ипсос „ги лови“ деталните моменти од искуството на клиентите низ одредено патување како би создале мапи кои вклучуваат ставови и однесувања. Овие мапи од заклучоци, го подобруваат потрошувачкото искуство и ревизијата од студиите за следење. Прочитајте повеќе
Мерење и управување со односите на купувачите Програмите за односи со потрошувачи ја оценуваат вкупната моќна односот со брендот, и идентификуваат кои делови од вкупното корисничко искуство треба да се подобрат, а кои ќе обезбедат најголемо враќање на инвестициите во компанијата. Прочитајте повеќе
Mystery Shopping "Mystery Shopping" услугата на Ипсос, на брендовите им нуди повратни информации за квалитетот на услугата, помагајќи им на да се подобрат во сите контакт точки со потрошувачите. Прочитајте повеќе
Корисничко искуство и мерење на квалитетот во автомобилската индустрија Ипсос нуди длабинско "Deep-drive" корисничко искуство и референтни истражувања за клиентите од автомобилската индустрија.
Прочитајте повеќе
Ангажирање на вработените Ангажирање на работна сила е клучен двигател на секоја успешна трансформација . Тимовите на Ипсос дизајнираат програми кои го оценуваат, одредуваат и развиваат нивото на ангажирање на Вашите вработени. По што се разликуваме? Ние одиме подалеку од резултатите, и нудиме смислени заклучоци и применливи решенија кои поттикнуваат одржливи перформанси. Прочитајте повеќе
Лидерство и организациска култура Лидерството е фактор на забрзување во секоја успешна трансформација. Нашите решенија Ви помагаат во креирање на креативен и инспиративен стил на раководење. Организациите се менуваат, но културата останува. Ние Ве подржуваме и во развојната доследна инклузивна организациска култура која овозможува трансформација на Вашата организација. Прочитајте повеќе