Однос помеѓу клиентот и вработениот: Ipsos Loyalty

Однос помеѓу клиентот и вработениот: Ipsos Loyalty

OUR SOLUTIONS

Ipsos Loyalty е специјализиран за сите прашања поврзани со мерењето, управувањето и подобрување на односот со потрошувачите и ангажирање на вработените. Им помагаме на нашите клиенти да управуваат со својата понуда, да добијат најмногу, како од своите потрошувачи така и од своите вработени.