Собирање и испорака на податоци: Ipsos Observer

Собирање и испорака на податоци: Ipsos Observer

OUR SOLUTIONS

"Ipsos Observer" е специјализиран за водење на проекти, собирање на податоци и нивна испорака. Нашата цел е да бидеме лидери на пазарот кога е во прашање процесот на собирање податоци, затоа што посветено спроведуваме високо квалитетни истражувања по конкурентни цени во формат кој им овозможува на клиентите да донесат брзи и прецизни одлуки. За да успее ваквиот модел, користиме неколку пристапи: