Собирање и испорака на податоци: Ipsos Observer

Собирање и испорака на податоци: Ipsos Observer

OUR SOLUTIONS

"Ipsos Observer" е специјализиран за водење на проекти, собирање на податоци и нивна испорака. Нашата цел е да бидеме лидери на пазарот кога е во прашање процесот на собирање податоци, затоа што посветено спроведуваме високо квалитетни истражувања по конкурентни цени во формат кој им овозможува на клиентите да донесат брзи и прецизни одлуки. За да успее ваквиот модел, користиме неколку пристапи:

Терен и испорака на податоци Ипсос "Observer’s Field & Delivery Service" има за цел да биде лидер на пазарот кога е во прашање собирањето податоци, затоа што посветено спроведува високо квалитетни истражувања по конкурентни цени. Прочитајте повеќе
Омнибус Како агенција која се занимава со истражувања на пазарот на светско ниво, Ипсос нуди низа различни типови омнибус решенија, креирани за да ги исполнат Вашите потреби во смисла на геграфска покриеност, репрезентативен примерок, брзина и конкурентна цена. Исто така нудиме меѓународна координација, и имаме можност да понудиме резултати во низа формати, едноставни за користење. Прочитајте повеќе
"I-Instant - Online Overnight" решенија "I-Instant" е дел од "Overnight Approach Solutions". Ви овозможува брзо да реагирате на жешките прашања, активности на конкуренцијата и случувања на пазарот, и да донесете одлуки врз основа на ставови на корисниците, наместо врз основа на нагаѓања, не загрозувајќи ја брзината на пазарот која Ви е потребна. Прочитајте повеќе
Прилагодени панели Ние го разбираме ставот за редовна проверка на пулсот на потрошувачите кои Ви се најважни. Нашиот прилагоден панел Ви нуди можност, редовно и директно да разговарате за клучните сегменти на потрошувачите, и да ги следите трендовите кои го движат однесувањето на потрошувачите. Прочитајте повеќе