Социјални истражувања и корпоративна репутацијa: Ipsos Public Affairs

Социјални истражувања и корпоративна репутацијa: Ipsos Public Affairs

OUR SOLUTIONS

Секторот "Ipsos Public Affairs" е специјализиран за спроведување на истражувања на јавното мислење, истражувања за елитни интересни групи и компании и истражувања за медиумите. "Ipsos Public Affairs" претставува помош со која клиентите можат да ги решаваат своите проблеми или да ја унапредат својата репутација.