Собирање и испорака на податоци: Ipsos Observer
OUR SOLUTIONS

Терен и испорака на податоци

Ипсос "Observer’s Field & Delivery Service" има за цел да биде лидер на пазарот кога е во прашање собирањето податоци, затоа што посветено спроведува високо квалитетни истражувања по конкурентни цени.

Клиенти

  • Потребен Ви е пристап на податоци за многу земји истовремено?;
  • Сакате брзо исплатливи одговори за Вашите деловни прашања?;
  • Сакате сигурни и доверливи податоци кои ќе Ви бидат обезбедени од неутрална агенција за истражувања на пазарот?.

Решенија

Во Ипсос, нашите "Оffline" и "Оnline" оперативни тимови се под исто стратешко раководство. Тоа значи дека работиме за потребите на клиентите да бидат најважни кога се во прашање сите методи за собирање на податоци, и во нашата работа воведуваме исти вредности, екпертиза и доследности во сите процеси на нашето работење, ширум светот.

Оваа глоблна работна шема се однесува  и на квалитетот и иновациите, се разбира, со силен фокус над испитаниците, што гарантира учество на различни групи од популацијата , држави и програми. Прочитајте повеќе за квалитетот на нашите податоци.

Иднината на собирање податоци секако дека ќе користи повеќе начини на собирање – ние во Ипсос сме спремни секогаш да се соочиме со водечките иновации во нашата дејност, како што се: "Device Agnostic Research" истражувања кои можат да се спроведат на сите уреди.  Прочитајте повеќе за  Device agnostic.

Компанијата Ипсос е доволно голема и има искуство кое и овозможува на најдобар начин да ги спроведува истражувањата, со оглед на пристапот до голем број на испитаници и на развиени и неразвиени пазари. Ипсос може да ги исполни барањата за сите целни групи на потрошувачи и овозможува пристап до 150 држави, во Северна Америка, Европа, Латинска Америка, Азија и Пацификот, средниот Исток и Африка.

  • "Online" и "Mobile";
  • "Face to Face" во домаќинството на испитаникот или на централна лоација и – "CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing)";
  • Телефон – "CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing)";
  • Електронска пошта

Студии од искуства

Ipsos Field & Delivery service доставува податоци со висок квалитет, без разлика дали станува збор за потрошувачи или компании. Имаме вештини кои ни помагаат во нашата единствена поозциција во работата со клиентите во сите дејности, за да ги испорачаме потребните факти и податоци.