Norsk Monitor - En sosiokulturell studie

Norsk Monitor er en unik, omfattende, sosiokulturell studie som har blitt gjennomført annethvert år siden 1985. Den gir en grundig beskrivelse av det norske samfunnet ved å kartlegge verdier, holdninger og adferd over tid.

 Utvalget er landsrepresentativt for befolkningen over 15 år, og består av netto ca. 4000 personer per gjennomføring, altså over 56 000 intervjuer gjennom 30 år.

Norsk Monitor er en database og et trendverktøy for informasjon om markeder og samfunnsspørsmål der brukeren får tilgang til lange tidsserier og detaljert informasjon om egne problemstillinger. Som abonnent har man i tillegg anledning til å ha med spesialspørsmål om bruk av egne produkter og tilslutning til relevante holdninger, slik at man kan analysere egne og konkurrenters målgrupper.