Barn og ungdomsundersøkelsen 8-19 år snart tilgjengelig

Ipsos Barn og ungdomsundersøkelsen 8-19 år er snart tilgjengelig for kjøp. Undersøkelsen er en omfattende målgruppestudie av barn- og ungdom mellom 8 og 19 år, og er gjennomført hvert år siden 2000.

khg

Barn og ungdomsundersøkelsen er en omfattende målgruppestudie av barn- og ungdom mellom 8 og 19 år. Undersøkelsen er gjennomført hvert år siden 2000, som gir en unik og innsiktsfull tidsserie. Datamaterialet består av 750 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg i målgruppen, og er vektet i henhold til offentlige statistikk over befolkningen.

grfed

 

For mer informasjon, kontakt:

Bente Dahlum, bente.dahlum@ipsos.com

Karen Lillebø, karen.lillebo@ipsos.com

 

Forbruker og Shopper