Bringing Life to life: Kvalitative metoder
OUR SOLUTIONS

Kvalitativ innsikt gir mulighet til å knytte kunde og produkt nærmere ved å skape felles historier. Den er særlig egnet til å kartlegge det ukjente og kan sammen med kvantitativ data gi et mer komplett bilde. Med over 1000 analytikere i verdensklasse i over 89 land, er Ipsos UU verdens ledende kvalitative enhet med mye erfaring og innsikt. Vi har en egen avdeling i Norge med kvalifiserte kvalitative analytikere med lang erfaring både innen metoder og verktøy.

Ethnografi og dypdykk Etnografi er en kvalitativ teknikk basert på observasjon. Vi får adgang til respondentene i deres naturlige miljø via apper og tilstedeværelse. Målet er å komme bak det de sier og se sammenhenger med omgivelser og kultur. Les mer
Sosial Intelligens Sosial intelligens eller Sosial lytting er analyse av innhold i sosiale medier. Med innsikt i konsumenters uttrykk og adferd i sosiale medier, søkemotorer og annen data fra internett, tar man informerte strategiske beslutninger og resultater blir enklere å forstå. Les mer
Mobil Applife er Ipsos` app hvor vi bruker mobile til kvalitative undersøkelse. Hvordan forstå dine kunder bedre ved å bruke eksplorative metoder? Les mer
Internettsamfunn Internettsamfunn gir en arena for merkevarer til å samhandle med mennesker i sanntid. De hjelper deg å bygge innsikt, drive innovasjon og få innflytelse ved å ha tilgang til publikum som er interessert i å gi innspill som vil få innvirkning. Les mer
Kuratering av kunnskap I Ipsos hjelper vi deg med kuratering ved å bruke Insight Cloud. Vi konseptualliserer innsikt og skreddersyr en kombinasjon av ny og eksisterende kunnskap og forskningsresultater. All innsikt tilgjengelig relevant for deg, dine ansatte, ditt marked og dine kunder blir satt i sammenheng. Les mer
Activation Workshops Activation workshops er interaktive økter som Ipsos gjennomfører sammen med deg og ditt team, hvor vi hjelper deg med å omskape innsikt til handling og koble til strategiske mål. Les mer