Bringing Life to life: Kvalitative metoder

OUR SOLUTIONS

Kvalitativ innsikt gir mulighet til å knytte kunde og produkt nærmere ved å skape felles historier. Den er særlig egnet til å kartlegge det ukjente og kan sammen med kvantitativ data gi et mer komplett bilde. Med over 1000 analytikere i verdensklasse i over 89 land, er Ipsos UU verdens ledende kvalitative enhet med mye erfaring og innsikt. Vi har en egen avdeling i Norge med kvalifiserte kvalitative analytikere med lang erfaring både innen metoder og verktøy.