Den Voksne Forbruker 2015

Hvem er de….og hva gjør de? 90 sider med innsikt om den største, raskest voksende og mest kjøpesterke målgruppen – 50 år +

Den Voksne Forbruker 2015

Forfatter(e)

  • Lise Lehne Ipsos Loyalty, Norge
Get in touch

Trendrapporten - Den Voksne Forbruker 2015

Om den største, raskest voksende og mest kjøpesterke målgruppen

Oppdater din innsikt om viktige forbrukertrender, målgruppens posisjon og handlevaner.
Årets trendstudie omhandler bl.a. bolig og flytting, helse og velvære og økonomi.

Noen fakta og funn fra årets rapport:

  1. Fortsatt høy vekst i målgruppen over 50 år Målgruppen er størst og fortsetter å vokse. Om 5 år teller målgruppen nesten 2,0 millioner individer Det er størst vekst i og rundt byene Målgruppen og urbanisering henger nøye sammen. Ca 80% av Norges befolkning bor nå i tettsted og by. Den voksne forbruker utgjør over 1/3 av total populasjon. Få byde-ler hvor unge vil være i flertall.
  2. Fortsatt høyt forbruk Forbruk utgjør 50% av all verdiskapning i fastlands-Norge. Forbruk er viktig for nasjonaløkonomien. Den Voksne Forbruker er vesentlig del av den-ne viktige verdiskapningen.
  3. Formue og sparing øker Nordmenns vilje og evne til å spare er stor og øker. Ola og Kari har over ett tusen milliarder på bok (samlede bankinnskudd). Målgruppen 50 år + er største bidragsyter.
  4. Målgruppen er på flyttefot Vil flytte til mindre bolig og da primært leilighet Blant de som er spurt i ”bolig-undersøkelsen” har 1/3 del skiftet bolig hvorav 2/3 deler til leilighet

Forfatter(e)

  • Lise Lehne Ipsos Loyalty, Norge