Kunde og ansatt relasjon
Kunde og ansatt relasjon
OUR SOLUTIONS

Enterprise Feedback Management

Enterprise Feedback Management (EFM) samler inn tilbakemeldinger fra kunder og kombinerer disse med relaterte data – fra sosiale medier, transaksjons data og finansielle data – for å gi innsiktanalyse i sanntid som er skreddersydd for ulike brukere i din organisasjon.

Kundebehov

  • Hvordan presterer og måler vi de viktigste kontaktpunktene ut mot våre kunder?
  • Hvordan kan vi redde inn misfornøyde kunder og unngå churn?
  • Hvordan kan all informasjonen vi har om kundene våre sees i sammenheng?

Våre løsninger

EFM handler ikke om én software eller én ferdigdefinert løsning, men det er en integrasjon av flere teknologier og datakilder som sammen skaper innsikt og merverdi for bedriften.
I tillegg til å benytte EFM til kontaktpunktsmålinger av alle relevante kontaktpunkter, kan systemene vi tilbyr også integreres med deres CRM system, samt koble på andre datakilder fra eksempelvis sosiale medier, Google analytics, transaksjonsdata og finansielle data.
Ipsos sin tilnærming til EFM er et resultat av flere års erfaring og viser til at nøkkelen til et vellykket EFM program handler vel så mye om prosess og strategi forståelse, som den teknologiske plattformen. Vi samarbeider med flere ledende selskaper for å kunne supportere våre kunder med den løsningen som passer best. Ipsos styrer prosessen med innledende faser hvor behov, forventninger og mål blir kartlagt. Videre arbeider vi i flere nivåer i din bedrift, for å sørge for bred implementering av et nytt styringsverktøy i deres organisasjon.

Oppdag hvordan optimalisere Enterprise Feedback Management og Voice of Customer for å maksimere avkastning og redusere kundeklager og churn.

Casestudier

Vi hjalp en av verdens største bilprodusenter med å bringe taktisk håndtering av kundeproblemer til frontlinjen ved tusenvis av forhandlere. Vi har også gitt innsikt til toppledelsen om hvordan de skal fremme overordnede forretningsmål.

Vi jobbet med et av Europas største teleselskaper for å redusere deres andel av utilfredse kunder og antall klager med 50 %. Dette bidro til betydelig bedre kundelojalitet, driftseffektivitet og en av de beste EBITDA-marginene i bransjen.

Vi jobber med en ledende forsikringsleverandør i Storbritannia for å forandre deres virksomhet, KPI-ene virksomheten vurderes på og metoder for å myndiggjøre ansatte på kundetelefonsenteret. Så langt har ting bedret seg dramatisk, og kvaliteten på kundesamtalene har økt med 40 %.