Samfunnsforskning & Omdømmemåling: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Global Reputation Centre

For bedriftsledere som ønsker å bedre beslutningsprosesser som berører omdømme, bedriftskommunikasjon og bedriftspolitikkutvikling, er Global Reputation Centre innsiktbransjens mest pålitelige kilde til spesialisert analyse og veiledning.

Klient sammenheng

Measuring reputation performance against business return.
Identifying key drivers that have the most impact on creating reputational value.
Assisting clients to align and integrate actions to tackle reputational issues, and measuring the outcome.
Measuring and responding to the effects of brand or corporate crises.

Solutions

Reputation research

  • Evaluating reputation performance against business return.
  • Aligning business objectives with CSR activities to tackle reputation issues.
  • Focusing on the issues that matter most to your reputation and quantifying the results of current initiatives.
  • Using normative data to provide context by sector and region/country.
  • Evaluating the optimum positioning of new initiatives and partnerships.  
  • Identifying stakeholder expectations for the future and evaluating activities that increase trust, understanding that organisations that are trusted have greater resiliency in the event of crisis.

Crisis management research

  • Determining the severity of the crisis.
  • Testing communications to mitigate and re-build reputation and trust.

Casestudier

En global bilprodusent målte drivere for tillit og problemer for bransjen i 25 land. Undersøkelsen brukes til å generere sentrale resultatindikatorer (KPI-er) for kommunikasjonsteamet globalt og regionalt.

Vi gjennomførte en undersøkelse for en global mat- og drikkevareprodusent med fokus på ansvarlig bedriftsatferd, forståelse og holdninger til kundens uttalte merkeformål og kapitalstrøm mellom bedrifts- og produktmerker. Undersøkelsen ble gjennomført i fem europeiske markeder, med myndigheter, media, frivillige organisasjoner, fagforeninger, akademikere, bedriftskunder og allmennheten. Resultatene ble brukt til å undersøke forventningene til en "best i klassen" mat- og drikkevareprodusent, samt å sette et referansepunkt for selskapets nåværende omdømme og konkurranseevne.

Et globalt internettselskaps årlige undersøkelse om oppfatninger av bedriftens merkevare når det gjelder trusler og muligheter for deres omdømme. Undersøkelsen avdekket viktige omdømmeverdier i tillegg til kvalitative spørsmål om merkevareposisjonering, styrker og svakheter, samt bransje- og samfunnsmessige utfordringer. Resultatene ble brukt som en kritisk plattform i den strategiske planleggingsprosessen, og som en rettesnor i selskapets utviklingsstrategi for retningslinjer, kommunikasjon og engasjering av innflytelsesrike interessenter.

Et nasjonalt selskap som produserer forbruksvarer testet effekten av en tilbakekalling av deres merkevare og produkt. Resultatene ble brukt til å utforme kommunikasjonsstrategier for hvordan håndtere situasjonen og spore meninger i interessentgrupper om problemets konsekvenser over tid.

Samfunn