Har du blitt kontaktet av Ipsos på telefon?

Ipsos gjennomfører hvert år hundrevis av undersøkelser på oppdrag fra offentlige virksomheter, organisasjoner og private bedrifter.
Våre markedsundersøkelser fungerer som et talerør fra forbrukerne/innbyggerne til myndigheter og tjeneste- og produktleverandører. Undersøkelsene er et nyttig verktøy som brukes flittig slik at oppdragsgivere kan levere bedre produkter og tjenester til sine brukere og kunder.
I arbeidet med undersøkelsene tar vi kontakt med tusenvis av personer årlig, og er avhengige av deres bidrag og samarbeidsvilje for å kunne utføre vår forskning.

 

Nedenfor finner du noen ofte stilte spørsmål angående våre telefonintervjuer.

  • Hvorfor er min mening viktig?

  • Hvor fikk dere telefonnummeret mitt fra?

  • Mitt telefonnummer er registrert i Reservasjonsregisteret i Brønnøysundregisteret. Hvorfor ringer dere meg da?

  • Hvordan vet jeg at informasjonen jeg gir dere ikke blir misbrukt eller kommer på avveie?

  • Dere har ringt meg og jeg har spørsmål, klager eller ønsker å reservere meg permanent. Hvordan går jeg frem?
     

Hvorfor er min mening viktig?

Våre markedsundersøkelser fungerer som et talerør fra forbrukerne/innbyggerne til myndigheter og tjeneste- og produktleverandører. Vi jobber for en rekke virksomheter, deriblant internasjonale, nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Disse bruker undersøkelsene til å skaffe seg korrekt og oppdatert informasjon om sine innbyggere og omgivelser. Informasjonen bruker de i planlegging og utvikling av viktige områder som angår oss alle. Ideelle- og interesseorganisasjoner bruker våre undersøkelser til å skaffe seg kunnskap om folks holdninger, oppfatninger og erfaringer slik at de kan tilpasse sitt arbeid best mulig. Private bedrifter bruker våre undersøkelser for å forstå sine kunder og deres behov slik at de kan tilpasse og utvikle nye tjenester og produkter.

 

Hvor fikk dere nummeret mitt fra?

I noen undersøkelser får vi din kontaktinformasjon gjennom kundelister fra våre oppdragsgivere. I de fleste undersøkelser trekker vi imidlertid numre tilfeldig fra vår database med alle tilgjengelige telefonnumre i Norge, både fasttelefonnumre og mobiltelefonnumre.
I våre befolkningsundersøkelser er det viktig at numre blir trukket tilfeldig og at alle numre har lik sannsynlighet for å bli trukket ut for å sikre representativitet. Ipsos har lang erfaring med, og gode rutiner for utvalgstrekk og -design.

 

Mitt telefonnummer er registrert i Reservasjonsregisteret i Brønnøysundregisteret. Hvorfor ringer dere meg da? 

I følge § 26 i Personopplysningsloven kan alle privatpersoner registrere seg i Reservasjonsregisteret for å unngå henvendelser som gjelder direkte markedsføring. Direkte markedsføring er definert som ”direkte henvendelser til enkeltpersoner for å selge varer, tjenester eller medlemskap”. Reservasjonsretten gjelder ikke for opinions- og markedsundersøkelser da dette ikke anses som direkte markedsføring.

Videre tolker Datatilsynet det slik at man ikke kan kreve å bli sperret fra markedsundersøkelser, da samfunnets interesse i å gjennomføre slike undersøkelser ofte vil være stor. Når vi ringer, er det aldri for å selge eller markedsføre et produkt eller en tjeneste. Vi er kun interessert i din mening.

 

Hvordan vet jeg at informasjonen jeg gir dere ikke blir misbrukt eller kommer på avveie?

Ipsos tar personvern- og konfidensialitetshensyn på alvor. Vi er medlem i Norsk Markedsanalyse Forening og i markedsanalysens internasjonale bransjeforening, ESOMAR. Vi har forpliktet oss til å følge nasjonale og internasjonale regler og retningslinjer for hva som er anerkjent som faglig god markedsanalyse. Reglene omhandler taushetsplikt, anonymitet for intervjuobjektet, arkivering av spørreskjema og data, hvilke metoder som kan brukes for datainnsamling mm.

 

Videre er vi sertifisert etter ISO 9001:2008 – Quality Management System, samt ISO 20252:2012 Market, opinion and social research. Sistnevnte standard er spesielt utarbeidet som egen standard for markeds- og opinionsundersøkelser med spesifiserte krav til oppdragsgjennomføring og kontroll av dette.

 

Våre intervjuere vil alltid informere om undersøkelsen og hva informasjonen du oppgir skal brukes til når de tar kontakt. 

Det er alltid frivillig å delta i våre undersøkelser, og man kan når som helst avbryte intervjuet. Du vil aldri motta søppelpost eller oppringninger fra selgere som følge av å ha deltatt i våre undersøkelser. Dersom du ønsker mer informasjon om våre kvalitetsrutiner, ta kontakt med sentralbordet på tlf. 22 95 47 00 eller firmapost.norway@ipsos.com.

 

Dere har ringt meg og jeg har spørsmål, klager eller ønsker å reservere meg. Hvordan går jeg frem?

Dersom vi nylig har kontaktet deg, og du har spørsmål, kommentarer eller klager, kan du ta kontakt på tlf. 22 95 47 00 eller sende en e-post til firmapost.norway@ipsos.com.
Denne e-postadressen kan du også bruke dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppringt av Ipsos. For å behandle din forespørsel om reservasjon, må du inkludere ditt telefonnummer i henvendelsen. Merk at for at vi skal kunne ekskludere et telefonnummer, må vi lagre nummeret i en database.

Vi garanterer at denne databasen ikke brukes til noe annet, og ikke blir delt med en tredjepart. Databasen inneholder kun telefonnumre, ingen annen kontaktinformasjon.