Innovasjon & Merkevare Strategi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Healtcare løsninger

Ipsos har 600 eksperter i over 40 land som gir våre kunder råd gjennom merkevarens livssyklus, fra tidlig stadium til lansering og ytelsesoptimalisering.

Klient sammenheng

1. Commercial Strategy: how can I identify the right assets at the right time for commercialisation?

 • What does the future growth of this market look like?
 • What is the potential opportunity for my asset?
 • How should I prioritise indications?
 • How is the market structured and where should I focus my efforts?
 • What clinical trial design sets us up for success?
 • How can we maximise potential pricing? 

2. Launch Excellence: how can I create & build my brands?

 • How can I build customer anticipation & demand?
 • What is the optimal launch strategy for my brand?
 • How can I create a winning payer value proposition?
 • How can I create a winning brand positioning?
 • What should my communications strategy be?
 • How should I organise and target my sales force?

3. Performance Optimisation: how can I maximise brand potential?

 • What tactical enhancements will help my brand achieve peak sales faster?
 • How can I accelerate the path to peak share for my brand and defend myself against competitor strategies?
 • Is my brand positioning resonating with target customers?
 • What is the impact (ROI) of my commercial activity?
 • How am I perceived versus competing brands?
 • How can I protect my brand against generic entrants?

4. Patient Flow & Patient Journey: How can I understand the patient’s journey through the multi-stakeholder environment?

 • Where does/could my molecule fit in the treatment flow?
 • What do I need to do to improve the market for my molecule?
 • How does the population of patients flow through a treatment system?
 • How important is insurance coverage to treatment flow?
 • What decisions do patients make, and when?
 • What is the best way to communicate with patients in a specific disease state?

Solutions

We use integrated approaches, therapeutic expertise and market knowledge to put clients’ needs at the centre:

 • Integrated Research Frameworks: We bring the best of Ipsos to every client engagement, using the most appropriate methodologies from our custom and syndicated portfolios – and often creating bespoke solutions that combine custom, syndicated and other data sources. We also regularly apply the latest research techniques from our consumer colleagues to answer business questions for our healthcare clients. 
 • Global Real World Evidence: Our Global Therapy Monitors comprise the industry’s largest portfolio of syndicated prescribing data – and we are skilled at combining syndicated and custom approaches to deliver deeper insights and greater value. Additional syndicated services leveraging Therapy Monitor data are also available. Read More.
 • Global Centres of Excellence (CoEs): Our Global Centres of Excellence ensure that our expertise and thought leadership are shared across custom and syndicated teams in 44 countries. These include: Oncology; Virology & Liver Diseases; Autoimmune; Diabetes; Rare Diseases; Medical Devices & Diagnostics; Advanced Analytics; Global Evidence, Value & Access; Healthcare Data Collection; Digital; and Connected Health.

Casestudier

Tilkoblet helse – klær, apper, biosensorenheter og annen ny teknologi som brukes til å overvåke og håndtere helsen vår – er en potensiell "game changer" for globale helsetjenester. Ipsos Healthcare gjennomførte derfor den første Ipsos International Survey on Connected Health i 2016, som gir et omfattende bilde av introduksjon og bruk av tilkoblet helse. Rapporten inneholder også en unik teknologipreferansegruppering av type 2-diabetespasienter, basert på over 11 600 intervjuer med allmennheten, leger og pasienter på tvers av 3 kontinenter. Hittil har hovedfunn blitt presentert på HIMSS mHealth Summit og Health 2.0. De som har kjøpt rapporten kan bruke innsiktene til å veilede produktutvikling, forstå uoppfylte behov, forme budskap, identifisere kommunikasjonskanaler og mye mer.

Bevis fra den virkelige verden på effekten av biotilsvarende legemidler
Gitt den pågående introduksjonen av biotilsvarende legemidler er det avgjørende å forstå hvordan disse produktene vil påvirke dagens behandlingspraksis – både for tilvirkere av merkevareprodukter og de som utvikler biotilsvarende alternativer. Ipsos Healthcares syndikerte Autoimmune Biosimilar Impact Study gir en omfattende, fremtidsrettet løsning på dette vanlige behovet. Den kombinerer perseptuell analyse blant leger og betalere med robuste pasientnivådata fra Ipsos' globale behandlingsmonitor. Ved å bruke avansert analyse på disse dataene, leverer den fremtidige markedskart over autoimmune biotilsvarende legemidler. Abonnenter (både innen legemiddelproduksjon og bioteknologi) har kunnet forstå frekvensen av opptak av biotilsvarende legemidler, sannsynlige pasientbefolkninger, egenskaper som vil fremme bruk og mye mer.

Ipsos Global Virology & Liver Diseases CoE utviklet en integrert kvalitativ/kvantitativ/syndikert løsning for å optimalisere og validere porteføljeposisjonering av tre HIV-legemidler i flere markeder. Den 4-fasede tilnærmingen inkluderte: Justering (flere tilnærminger for å etablere et kunnskapsgrunnlag rundt eksisterende posisjoneringer), optimalisering (forståelse av legers nåværende og forventede fremtidige behandlingsstrategi for HIV), validering (identifisere en handlingsplan for hvordan kunden kan vokse deres virksomhet) og aktivering (konsolidere innsikt fra alle tidligere faser levert i en kundeworkshop). De resulterende innsiktene overgikk kundens opprinnelige forventninger.