Markeds- og merkevarestrategi og innovasjon
OUR SOLUTIONS

Innovasjon

Ipsos hjelper med å øke hastigheten i innovasjonsarbeidet. Vår kompetanse er basert på innovative løsninger, blant plattformuavhengig datainnsamling (device agnostic), neuroscience og integrering av løsninger i hele innovasjonsløpet.

Kundebehov

  • Hvordan kan jeg innovere raskere?
  • Hvordan finner jeg frem til riktig innsikt og ideer?
  • Hvordan kan jeg øke sjansene for suksess i markedet?
  • Hvordan kan jeg oppnå organisk vekst?

Våre løsninger

Ipsos leverer plattformuavhengig datainnsamling, integrerte kvalitative og kvantitative tilnærminger og kvantifisering av forretningsmessig potensial. Våre raske og enkle løsninger, validerte prognosemodeller og sanntidssimulatorer er bygget på vår «Innovation Success Framework», slik at du kan ta bedre beslutninger tidligere i innovasjonsløpet.

 

Vi fokuserer på:

Forvandling av ideer og innsikt til testklare konsepter på bare tre dager
Med Insight Accelerator kan vi hjelpe deg med å generere og validere innsikt og ideer, og forvandle dem til testeklare konsepter på bare tre dager.
Innsikt, ide- og konsepttesting innen 24 timer.
Vi tilbyr robuste løsninger for innsikt over natten, ide- og konsepttesting. Våre høyhastighetsløsninger tilbyr viktige fordeler: Plattformuavhengig datainnsamling, velprøvde mål for suksess og optimalisering.


Konsept- og produkttesting
Våre banebrytende konsepttester engasjerer forbrukerne med plattformuavhengig datainnsamling og sveipbare mobile grensesnitt. Dette vil gi deg vinnende konsepter, optimalisering, arketypeprofilering (har du et gjennombrudd, en nisje, eller annen type innovasjon?) og muligheten for salgsprognoser. Videre vil konseptene dine bli sammenlignet med de konkurrentene de vil møte ved en lansering.


Effektiv konseptoptimalisering
Med InnoConstruct kan du teste og velge de beste elementene som skal inkluderes i konseptet. Ettersom vi bruker målinger som ikke kun er rettet mot line extensions, trenger du ikke bekymre deg for at disruptive ideer skal forkastes på et for tidlig stadium. Salgsprognoser er tilgjengelige, uten å måtte teste det optimale konseptet på nytt.


Prognose
Du trenger å vite hvor godt innovasjonene dine vil gjøre det i markedet, slik at du kan korrigere, håndtere forventninger og forberede deg på lansering. Vi tilbyr prognoser gjennom hele livssyklusen, helt fra idestadiet til full testing i simulerte testmarkeder – med våre modeller i verdensklasse, Designor og Vantis. Videre trenger vi ikke alltid å samle inn data for å estimere din innovasjonsmulighet. Ved å utnytte vår kompetanse på markedsstruktur, kan vi estimere salgspotensialet til nye produkter i ulike kategorier og markeder svært tidlig i innovasjonsprosessen

Casestudier

Store innovasjoner raskt: En amerikansk restaurantkjede hadde behov for å legge til nye matretter på menyen. Med over-natten-idetesting klarte kunden å redusere tiden det tok med to måneder. Suksessraten for konsepttesting økte med 20 % og kostnadene ble redusert med 50 %.

Generere nye konsepter på 3 dager: En internasjonal legemiddelkunde i Frankrike identifiserte innovative vitaminformater de håpet ville gjøre bruken hyppigere. Ved hjelp av Insight Accelerator kunne vi generere og teste 40 innsikter, og deretter generere og teste 20 ideer basert på de vinnende innsiktene, og til slutt forvandle de vinnende ideene til fem konsepter – alt på 3 dager.

Forbruker og Shopper