Samfunnsforskning & Omdømmemåling: Ipsos Public Affairs
OUR SOLUTIONS

Internasjonal analyse

Ipsos har gjennomført globale analyser av internasjonale trender i en årrekke. Med etablerte produkter og et globalt nettverk av Ipsos-eksperter, er vi i en unik posisjon til å hjelpe byråer, organisasjoner og myndigheter med alle typer behov innen offentlig og privat sektor.

Klient sammenheng

Understanding and analysing citizen-consumer behaviours and attitudes across countries and cultures.
Tracking the evolution of issues over time.
Understanding business and investment environments.
Pre-testing, tracking and evaluating multi-country communication campaigns.
Influencing and working more effectively with stakeholders and opinion leaders, by understanding their views.
Multi-country program evaluations in the developed and developing world.

Solutions

Ipsos’ wealth of opinion data enables our clients to set their findings in context - from our monthly Global @dvisor survey of citizen attitudes across 20+ countries, through to specialist teams who design and manage complex custom multi-country social research studies using the full range of quantitative and qualitative approaches. our in-house normative databases of stakeholder and citizen perceptions. 

Our international research team are experts in designing and managing complex multi-country social research studies using the full range of quantitative and qualitative approaches. Our global network spans 87 countries and has fieldwork capabilities in almost every country in the world.

With experienced international research experts, leading edge coordination tools and in-house methodological expertise, we provide our clients across the public, private and not-for-profit sectors with high quality data from almost any country in the world.

Syndicated research
Ipsos Global @dvisor is a monthly, online survey reaching 18,500 people in 20+ countries around the world.

Global @dvisor is used to provide data for both Ipsos syndicated reports and custom client research projects.  A totally flexible tool, it can be specifically tailored to your needs - whether you want to ask a single question or explore a broader range of issues, cover all 25 countries or just a handful of them.

Every month, Global @dvisor reaches 63% of the global population and countries representing 82% of the world’s GDP.   

Countries and sample size:  N=1,000:  Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, Great Britain, India, Italy, Japan, Spain, and United States.

N=500:  Argentina, Belgium, Chile*, Colombia*, Hungary, Israel, Mexico, Peru, Poland, Russia, Saudi Arabia, South Africa, South Korea, Sweden, and Turkey.

Schedule for 2016: Questions are due on the 3rd Monday of every month and the data is delivered the 2nd Tuesday of the following month.

Global syndicated reports
PCSI - Ongoing since 2010, The Thomson Reuters/Ipsos Monthly Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) is a monthly national survey of consumer attitudes on the current and future state of local economies, personal finance situations, savings and confidence to make large investments.

The Economic Pulse of the World - This monthly G@ report examines citizens’ assessment of the current state of their country’s economy for a total global perspective.

What Worries the World – Right track or wrong direction? What Worries the World is a monthly examination of public opinion on top issues of concern to citizens around the world.

Custom research solutions
Ipsos routinely conducts quantitative and qualitative general population studies, as well as targeted and elite studies, around the world. Our track record of delivering complex cross-national research studies is unrivalled. In recent years we have successfully completed large-scale studies on behalf of numerous clients, for global and country level organisations including international financial institutions, UN agencies, international and multilateral institutions and agencies, international foundations and NGOs, academic institutions, and other organisations with an international focus.

Casestudier

En internasjonal forening brukte G@ til å kartlegge arbeidende innbyggere i over 20 land om deres holdninger til å flytte i forbindelse med jobb. Resultatene ga god anerkjennelse for organisasjonen og fremmet dem som en internasjonalt anerkjent aktør i deres bransje.

Et internasjonalt ikke-for-profitt-nettverk brukte G@ til å spørre innbyggere i 24 land hvert år om deres meninger om nye trusler over hele verden. Resultatene brukes til å spore bekymringer i befolkningen år etter år, og for å gi myndigheter og andre interessenter bakgrunnsinformasjon som viser hva befolkningen tenker.

En stor energileverandør målte de største utfordringene hver måned for å få bedre innsikt i deres virksomhet.

Et offentlig departement som er ansvarlig for å administrere utenlandsstøtte, målte de økonomiske og sosiale kostnadene ved vold mot kvinner og jenter i land med lav og middels inntekt. Undersøkelsen ga ny empirisk og bevisbasert data om de økonomiske og sosiale kostnadene ved vold mot kvinner og jenter. Dette ble brukt til å forme og påvirke offentlig og sosial politikk på juridisk nivå, helse- og sosialstøttetjenester, samt å motarbeide sosiale normer som normaliserer vold mot kvinner.

En undersøkelse for en finansinstitusjon som utforsket synspunktene blant romfolk og ikke-romfolk i sentral- og øst-Europa, som et første skritt i å forbedre romfolkets liv ved å forstå holdninger og oppfatninger som hindrer integrasjonen i det bredere samfunnet.

Samfunn