Ipsos' politiske barometer - juni 2017

Målingen for juni viser en fremgang for alle partiene på venstresiden. Senterpartiets fremgang på 3 prosentpoeng er utenfor feilmarginen. Regjeringspartiene opplever en liten tilbakegang, og FrP er tilbake på nivået fra april. KrF havner like under sperregrensen, mens Venstre og SV er like over.

Ipsos' politiske barometer - juni 2017

Høyre får en oppslutning på 23,1 %, tilbake 1,1 prosentpoeng siden mai. Fremskrittspartiet går tilbake 1,5 prosentpoeng til 12,8 %, etter at de gikk frem både i april og mai. Til sammen ville regjeringspartiene fått 67 mandater i Stortinget dersom denne målingen var gjeldende, 10 færre enn i dag. Høyre ville fått 43 mandater, 5 færre enn i dag, mens FrP ville fått 24 mandater (5 færre enn de har i dag).

Venstre får en oppslutning på 4 % og balanserer på sperregrensen. Kristelig Folkeparti havner denne gangen under sperregrensen. Dette er første gang siden februar 2016, og bare andre gang siden stortingsvalget i 2013. Med denne målingen som valgresultat ville Venstre fått 7 mandater (2 færre enn i dag). KrF ville fått 2 mandater, 8 færre enn i dag.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 31,7 %, frem 0,5 prosentpoeng. Endringen er imidlertid godt innenfor feilmarginen. Med denne målingen som valgresultat ville partiet fått 59 mandater (4 flere enn i dag).

Sosialistisk Venstreparti er tilbake over sperregrensen med en oppslutning på 4,7 % (frem 0,8 prosentpoeng siden mai). De ville fått 9 mandater (2 flere enn i dag). SV henter fremdeles ut lite av sitt velgerpotensial, som nå ligger på rundt 10 %. Senterpartiet går frem 3 prosentpoeng til 12,2 %. Partiet har dermed nesten utlignet tilbakegangen fra målingene i april og mai etter rekordmålingen i mars. Sp ville fått 22 mandater (12 flere enn i dag). Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 90 mandater, 18 flere enn de har i dag.

Miljøpartiet de Grønne får en oppslutning på 3,2 %, frem 0,5 prosentpoeng siden juni. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville de fått 1 mandat (som i dag). Rødt får i denne målingen en oppslutning på 3,3 %, frem 0,8 prosentpoeng siden mai, men lavere enn rekordmålingen i april. Med et valgresultat tilsvarende denne målingen ville partiet fått 2 mandater, mens de i dag ikke har noen.

Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

• Ap + Sp + SV: 90
• Ap + Sp + SV + R + MDG: 93
• Ap + Sp: 81
• Ap + Sp + KrF: 83
• H + V + KrF: 52
• H + Frp + V + KrF: 76
• H + Frp: 67

Blokkenes oppslutnig

Partienes oppslutning

Endring fra forrige måling

Endring fra forrige stortingsvalg

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 19.-21. juni 2017 med 1005 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,1-3 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 34, 2017.