Ipsos SoMe-tracker Q4'19: Profiler, bruksfrekvens og utvikling

Oppdaterte tall for sosiale medier og strømming i Norge. Sjekk infographics for andel profiler, bruksfrekvens og utvikling.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Se trackeren for forrige kvartal, Ipsos SoMe-tracker Q3'19.

Mer om podcast: Ipsos SoMe-tracker viste at andelen som lytter til podcast øker.