Kunde og ansatt relasjon: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Ipsos Loyalty er en spesialiseringsekspert i å administrere kunde- og ansattes forhold. Vi hjelper kundene med å forbedre kundeopplevelsen, tilfredshet og lojalitet ved å måle, modellere og forvalte kunde- og ansattes forhold.

Enterprise Feedback Management Enterprise Feedback Management (EFM) samler inn tilbakemeldinger fra kunder og kombinerer disse med all relatert data – fra sosiale medier, transaksjons data og finansielle data – for å gi innsikt og prediktiv analyse i sanntid som er skreddersydd for menneskene i din organisasjon. Les mer
Kartlegging av kundereisen Ipsos fanger detaljert innsikt om ulike kundeopplevelse øyeblikk for en spesifisert kundereise og lager et kart som visualiserer holdninger og atferd underveis. Disse kartene både veileder forbedring av kundeopplevelsen og revisjon av løpende kundemålinger. Les mer
Customer Relationship Measurement and Management Kunderelasjonsprogrammer evaluerer kundenes tilknytning til merkevaren og identifiser hvilke deler av den samlede kundeopplevelsen som må forbedres, og som vil gi størst avkastning på investeringen. Les mer
Mystery Shopping Ipsos Mystery Shopping leverer tilbakemeldinger på opplevd service i øyeblikket og driver forbedring på tvers av alle kundens kontaktpunkter. Les mer
Kundeopplevelse og kvalitetsmåling for bilbransjen Ipsos tilbyr dybdeintervjuer om kundeopplevelsen og benchmark-undersøkelser for kunder i bilbransjen. Les mer
Medarbeiderengasjement En engasjert arbeidsstyrke er en viktig driver for enhver vellykket organisasjon. Ipsos utvikler programmer som kartlegger, sammenlikner og utvikler nivået på dine ansattes engasjement. Hva gjør oss unike? Vi går utover resultater og leverer betydningsfull innsikt og aktiveringsløsninger som fremmer bærekraftig ytelse. Les mer
Ledelse og organisasjonskultur Ledelse er den mest viktigste faktoren for enhver vellykket transformasjon. Våre løsninger bidrar til en lederstil som lar deg inspirere og bemyndige dine ansatte. Organisasjoner endres men arbeidskulturer bevares. Vi støtter deg også i å utvikle en konsekvent og inkluderende organisasjonskultur som gjør det mulig å transformere organisasjonen din. Les mer