Kunde og ansatt relasjon
OUR SOLUTIONS

Kunderelasjonsmålinger

Kunderelasjonsprogrammer evaluerer styrken i kunderelasjonen og identifiser hvilke deler av den samlede kundeopplevelsen som må forbedres, og som vil gi størst avkastning på investeringen.

Kundebehov

  • Hvordan kan du få den beste forståelsen av ditt forhold til kundene på tvers av flere produkter og kanaler?
  • Hvordan identifiserer og integrerer du mål i din kundeopplevelsesstrategi for å maksimere kundenes verdi for organisasjonen?

Våre løsninger

Ipsos har lang erfaring med å utvikle og implementere kundeopplevelsesprogrammer på tvers av alle bransjer lokalt og globalt. Vårt tilbud fokuserer på tre hovedaspekter: design, analyse, og handlingsplanlegging.
Vi evaluerer kunderelasjonen i en konkurransekontekst for å få en bedre forståelse av ekte relasjonsstyrke – en score på 9 av 10 er bare godt nok hvis det er bedre enn konkurrentene. Forskning viser at konkurransekontekst gir en bedre indikasjon på hvordan best beholde kunder og deres forbruk.
Vår nøkkeldriveranalyse prioriterer områder for forbedring for å optimere kundeopplevelser og maksimere kundeverdien for organisasjonen

Casestudier

En ledende asiatisk og latinamerikansk bank- og kredittkortutsteder vurderte konkurransetrusler og -muligheter for å kvantifisere potensiell inntektsvekst på tvers av 15 raskt voksende markeder.

En ledende global distributør av elektrisk utstyr brukte vår konteksttilnærming for konkurransedyktighet til å etablere strategiske handlingsplaner ved å identifisere viktige drivere for inntekt i 12 land.

Et ledende teknologiselskap implementerte et globalt kundetilfredshetsprogram på tvers av over 70 land og over 40 språk. Programmet ga globale og lokale handlingsplaner til ledelsen, og ble brukt til å fastsette årlige mål for belønning av ansatte.

En B2B-undersøkelse for et globalt transportselskap genererte tidsriktige, handlekraftige og detaljerte kundetilfredshetsdata for å forstå og prioritere forbedringsområder på tvers av alle nettverk og kanaler. Analysen påvirket interne scorecards og belønningssystemer, og ble brukt til å utvikle opplæringsinitiativer for personale i over 50 land.