Innovasjon & Merkevare Strategi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Kvalitative løsninger

Med over 1000 analytikere i verdensklasse i over 80 land, er Ipsos UU verdens ledende kvalitative enhet med mye erfaring og innsikt. Vi har en egen avdeling i Norge med flere kvalifiserte kvalitative analytikere med lang erfaring både innen metoder og verktøy.

Klient sammenheng

Hvilken utfordring står du overfor?

 • Hva er motivasjonene og forventingene i markedet? Hva kjennetegner markedsdynamikken?
 • Hvordan kan jeg best utvikle min merkevarestrategi?
 • Hvordan kan jeg identifisere behov som ikke dekkes og utviklingsmuligheter? 
 • Hvordan jeg optimalisere konsepter, markedsføring og kommunikasjon?
 • Hvordan bør jeg videreutvikle produktene som jeg har ansvar for?
 • Hvordan kan jeg optimalisere kjøpsopplevelsen til mine kunder?

For hver av disse områdene har vi utviklet tilpassede analytiske rammeverk som oversetter observasjoner og undersøkelser til klare strategiske anbefalinger.

Kvalitativ innsikt gir mulighet til å knytte kunde og produkt nærmere ved å skape felles historier. Den er særlig egnet til å kartlegge det ukjente og kan sammen med kvantitativ data gi et mer komplett bilde.

 

Solutions

“Always striving to bring Life to Life, at Ipsos UU we love the power of context to explore real people in real life”

Vår tilnærming setter forbrukeren i sentrum, og valg av metoder og verktøy blir definert av utfordringen. UU Står for Understanding Unlimmited og tilbyr et omfattende utvalg av innovative undersøkelses-, fasilitering- og ideasjonstjenester. Som det største kvalitative firmaet i verden, bruker Ipsos UU den kraftige erfaringen fra sine 1000 + moderatorer for å levere oppnåelig innsikt for våre kunder innen forbruksvarer, varehandel, helse / pharma, teknologi, finansielle tjenester og underholdning.

Utfordringen er å finne mening og sammenhenger i handlinger som ofte fremstår som impulsive og emosjonelle, hvordan kan man forstå forbrukeren og trekke frem det vesentlige i mylderet av informasjon.  For å få det til er vi avhengig av å komme tett på respondentene, ofte ved å besøke de hjemme eller å være tilsted i kjøpssituasjonen.

Hot and Cold er teknikker og metoder som vi har utviklet for å komme «under huden» på respondentene.
Hot: «Emosjonelt og intuitivt i forbrukerens kontekst»

 •   Insight generation – ved å bruke intuitive og distruptive kvalitative metoder blir deltagerene utfordret og må bevege seg utenfor komfortsonen. Sånn kommer vi under skallet på respondenten og kan se sammenhenger som kanskje ikke respondenten selv er klar over
 •   Hot Research er for eksempel etnografi, innsikt fra digitalt liv eller undersøkelser hvor vi er med respondenten i kjøpssituasjonen
 •   Insight Activation – Sammen finner vi innsikten som utgjør en forskjell, trekker linjer til tidligere undersøkelser og kommer med anbefalinger

Cold: Rasjonelt og analytisk for handlingsrettede anbefalinger 

 •   Analytical Frameworks – Analysen er basert på robust, rasjonelt og logisk rammeverk basert på en mengde undersøkelser og erfaring i vårt internasjonale nettverk
 •   Strategic Activation - and workshops for strategic brand planning

Ler mer om Hot & Cold Research i et intervju med UU-leder Ellisiv Bergheim her.


Cencydiam

Censydian er et verktøy vi bruker for å kartlegge hva som driver forbrukerne følelsesmessig. Censydiam-analysen er nyttig når du jobber med å differensiere merkevaren din og ønsker å identifisere og utnytte muligheter i markedet. Cencydiam gjennomføres i fokusgrupper i en avslappet setting ofte med sakkosekker og uten sko. Ved å bruke projektive teknikker i form av validerte fotosett kan vi få frem emosjonelle svar og få tilgang til ubevisste drivere, barrierer og behov. Disse er spesielt designet for å identifisere (udekkede) behov, drivere, barrierer, motivasjoner og ideelle forbrukeropplevelser
Censydiam er et av Ipsos premium verktøy og er en tilnærming som større norske og globale aktører benytter i stadig større utstrekning
Censydiam rammeverket har blitt validert av over 70 land på tvers av 36 kategorier og har blitt benyttet i over 25 år for å bistå våre kunder i å utvikle innovasjonsstrategier på tvers av 15,000 + prosjekter

 


Ethnografi og dypdykk

In real life – in real time
Etnografi er en kvalitativ teknikk basert på observasjon. Vi får adgang til respondentene i deres naturlige miljø via apper og tilstedeværelse. Målet er å komme bak det de sier og se sammenhenger med omgivelser og kultur

Hvilken utfordring står du overfor? 

 • Hvordan kan jeg bli bedre kjent med mine kunder?
 • Hva er viktig for de? Hva driver handlinger og oppførsel?
 • Hvordan bor og lever de?
 • Hvordan brukes mitt produkt?

Våre løsninger:
Våre etnografiske prosjekter er basert på antropologi og vi har et stort nettverk innad I Ipsos UU vi som vi både får inspirasjon og læring fra. Ipsos UU gjennomfører etnografiske undersøkelser i 24 land, med læringssentre i USA og Storbritannia

Vi fanger opp aktiviteter og samspill i situasjonen - hjemme, i butikk, på jobb, i gaten, under transport ... med sterkt fokus på miljøet rundt forbrukerne (observasjon i sammenheng). Teamet bruker tolkningsmetoder basert på kulturforståelse og atferdsteorier for å forstå drivere og barrierer for handling og deretter utvikle tiltak for å oppmuntre ønsket adferd.

Vi bruker video for å registrere data I felten, samt for analyse og rapportering av funn. Feltarbeidet er støttet av Ipsos Immersion App designet for moderatorer (ikke deltagerene) som oppmuntrer til å ta bilder og video. Ved å fange date på denne måten kan teamet bruke visuelle data til å lage analytiske mood boards som går dypere enn observert oppførsel, for å identifisere hva som er drivere til adferd


Mobil

Applife er Ipsos` app hvor vi bruker mobile til kvalitative undersøkelse
Hvilken utfordring står du overfor? 
Hvordan forstå dine kunder bedre ved å bruke eksplorative metoder?

 • Bruke kundenes egne smarttelephoner til å samle rikholdig data med tekst, følelser, beliggenhet og bilder
 • Kan kombineres med detaljerte online dagbøker eller spørreskjema for å gå dypere inn I adferd og holdninger.

Hvordan bedre kundeforståelsen i beslutningssituasjonen?

 • Full utnyttelse av muligheten mobilen gir til å være tilstede
 • Med oppfølgende spørsmål til deltager for å få en enda dypere forståelse

Våre løsninger
Applife er designet for kvalitative undersøkelser; den støtter tekst, bilder, video og geotracking.
Under intervjuet:

 • Deltagerne kan ha interaksjon både med hverandre og moderator
 • Moderatoren kan spørre og følge opp respondentenes svar og bilder
 • Alle som ønsker gies adgang til å se all aktivitet i appen live
   

Sosial Intelligens

Sosial intelligens eller Sosial lytting er analyse av innhold i sosiale medier. Med innsikt i konsumenters uttrykk og adferd i sosiale medier, søkemotorer og annen data fra internett, tar man informerte strategiske beslutninger og resultater blir enklere å forstå

Hvilken utfordring står du overfor?  

 • Hvordan kan innovasjon bli bedre ved å utforske og identifisere trender og muligheter i mitt marked?
 • Hvordan kan jeg måle effekten av ny kommunikasjon på tvers av viktige mediekanaler
 • Hvordan kan du få en dypere forståelse av styrken til merkevaren?

 Våre løsninger
Vi kobler deg til dine forbrukere, kunder, og de med stor påvirkningskraft; hva de sier, føler og gjør hver dag - og vi knytter den kritiske innsikten til anbefalinger

Vi oversetter milliarder forbrukeropplysninger generert på sosiale medier hver dag, og leverer innsikt som bedriften din faktisk kan bruke.

 • Top Down: Vi bruker analytiske design for å gi kontinuerlig merkevarehelse og produktutviklingstiltak basert på ustrukturerte sosiale data
 • Bottom Up: Vi bruker eksplorative analytiske tilnærminger for å avdekke de "ukjente ukjente" som økende merkevaretemaer eller forbrukertrender i kategorien


Internettsamfunn

Internettsamfunn gir en arena for merkevarer til å samhandle med mennesker i sanntid. De hjelper deg å bygge innsikt, drive innovasjon og få innflytelse ved å ha tilgang til publikum som er interessert i å gi innspill som vil få innvirkning.

Hvilken utfordring står du overfor? 

 • Hvordan få et klarere bilde av mitt produkt og mitt marked?
 • Hvordan utnytte medskaping og ideer til å innovere bedre?
 • Hvordan forstår jeg forbrukerens vei til kjøp?
 • Hvordan få raskt tilbakemelding på produkttesting?
 • Hvordan oppdager du nye trender eller forbrukerbehov som ikke dekkes?

Våre løsninger
Vårt engasjement-drevne tilnærming fremmer et komfortabelt miljø der medlemmene i internettsamfunnet snakker ærlig og åpent, som fører til en grundig forståelse og innsikt i forbrukernes verden.
Vi har kompetansen til å integrere flere datakilder og interessenter for bedre forståelse av dine problemstillinger

 

We focus on:

On top of all traditional qualitative methods, we have dedicated a special attention to advanced approaches:

Casestudier

Innsiktssky gjør det mulig for kunder å:
- Ta raskere beslutninger og få ideer ut på markedet raskere.
- Sette kunnskap i sammenheng med forretningsspørsmål.
- Bygge en læringskultur og knytte eksperter sammen slik at de kan tenke bedre.
- Forstå hva som har blitt lært i andre deler av bedriften for å unngå å måtte gjenta prosjekter.
- Spare tid og ressurser med rask tilgang til den viktigste intelligensen.