OUR SOLUTIONS

Ledelse og organisasjonskultur

Ledelse er den mest viktigste faktoren for enhver vellykket transformasjon. Våre løsninger bidrar til en lederstil som lar deg inspirere og bemyndige dine ansatte. Organisasjoner endres men arbeidskulturer bevares. Vi støtter deg også i å utvikle en konsekvent og inkluderende organisasjonskultur som gjør det mulig å transformere organisasjonen din.

Kundebehov

Hvordan definere en ledermodell og verdier som er tilpasset strategien din?
Hvordan identifisere og vurdere lederegenskaper som hjelper din organisasjon med å lykkes i den digitale tidsalder?
Hvordan engasjere dine ledere til å implementere strategien din?

Våre løsninger

Strategisk engasjement – Vurder nivået på dine lederes engasjement for å lykkes i transformasjonen.

Definisjon av ledelsesmodell – Hjelp til å identifisere "ledelsesramme 2.0" basert på dine behov og nåværende identitet.

Definisjon av selskapsverdier.

Justering av organisasjonskultur (f.eks. kundesentralitet, overholdelse av regler, sikkerhet…).

Optimalisering av medarbeideropplevelse (mangfold, inkludering, velvære, begynne/slutte):

  • Vurder kvaliteten på din begynne/slutte-prosess og identifiser "sannhetsøyeblikk".
  • Identifiser avvik mellom arbeidsgivers løfter og de ansattes opplevelser.
  • Vurdere inklusiviteten i organisasjonen din.
  • Bygg og vurder selskapsverdier som støtter merkevaren.
  • Segmenter og tilpass ditt HR-tilbud.

Casestudier

En ledende saksstudie om kollektive tjenester [strategisk engasjement] → I 2013 utformet dette selskapet en ny og ambisiøs strategisk plan som innebar store strategiske, organisatoriske og kulturelle endringer. Oppskriften for å lykkes var lederinnkjøp. Noen måneder før implementeringen av prosjektet bestemte konsernet seg for å måle viktige lederes overholdelse. Ipsos ble valgt til å gjennomføre denne strategiske undersøkelsen med 3000 viktige ledere i 69 land. Spesifikk støtte ble gitt både før datainnsamling og under gjenoppretting av resultater (presentasjoner for alle enheter og styringskomiteer, kommunikasjonsstøtte og oppfølging av handlingsplaner). Suksessen fra denne prosessen førte til en ny undersøkelse i 2015 som innebar et større omfang for å fortsette forandringsledelsen.

En stor saksstudie for et bankkonsern [organisatorisk kulturjustering] → Ipsos samarbeidet med dette konsernet i 2009 for å forstå og vurdere deres medarbeiderbarometer. Den første versjonen ble lansert i 2009 og sendt ut til 83 000 ansatte i 30 land. Undersøkelsens formål var å samkjøre ulike medarbeiderundersøkelser på tvers av organisasjonen. Undersøkelsen ble gjentatt i 2011, 2013 og 2015, og prosessen involverer nå 130 000 ansatte i 82 land (26 språk), og har blitt et reelt styringsverktøy som støtter konsernets transformasjon. I den seneste gjennomføringen har selskapet fokusert barometeret på verdier og ledelsesmodellen.

En stor saksstudie for et bankkonsern [organisatorisk kulturjustering] → Ipsos samarbeidet med dette konsernet i 2009 for å forstå og vurdere deres medarbeiderbarometer. Den første versjonen ble lansert i 2009 og sendt ut til 83 000 ansatte i 30 land. Undersøkelsens formål var å samkjøre ulike medarbeiderundersøkelser på tvers av organisasjonen. Undersøkelsen ble gjentatt i 2011, 2013 og 2015, og prosessen involverer nå 130 000 ansatte i 82 land (26 språk), og har blitt et reelt styringsverktøy som støtter konsernets transformasjon. I den seneste gjennomføringen har selskapet fokusert barometeret på verdier og ledelsesmodellen.