Innovasjon & Merkevare Strategi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Markedsinnsikt

Markedsinnsikt er grunnlaget for nesten alle markedsaktiviteter. Ipsos hjelper deg å forstå forbrukere, merkevarer og markeder for å skape vekst i virksomheten.

Klient sammenheng

How can I accelerate decision-making to keep up with the market?
How can I segment my consumers, shoppers, products or usage occasions?
How can I identify innovation platforms and unmet needs?
How can I better target my consumers?
How can I (re)position by brand?
How can I optimise my brand and product portfolio?
How can  I identify stretching opportunities for my brand?

Solutions

Our experts help you to uncover, size and prioritise growth opportunities in the market, and to identify innovation platforms. Our solutions are linked to business outcomes, through advanced analytics and activation workshops.

We focus on:

New Usage & Attitudes with the integration of different sources of information

To help our clients keep up with the pace of business, Ipsos is moving from big foundational studies to rapid, multi-sourced, digital information. Our new Usage & Attitude approach integrates a variety of cutting-edge techniques to help accelerate the decision process:

  • Social Listening
  • Qualitative approaches
  • Streamlined device agnostic surveys
  • Additional modules like Brand Dip, Mobile Diary, Shopper and Pop-Up-communities

Smart Segmentation

There is no “one solution” but a number of pre-conditions for running a successful Segmentation study. We will help you choose the most critical segmentation variables for your business challenge, which will have a dramatic impact on the segments as well on the actionability of the results.

Market Structure

Our market structure work describes in detail how consumers organise products, brands and SKU´s while they shop, use and consume. We deliver structural maps with different domains that are enriched by need states, occasions, attitudes, usage and demographics.

 

Casestudier

Sørg for å fange opp den viktigste informasjonen: Vår kunde innen forbrukerelektronikk ønsket å gjennomføre en bruks- og holdningsundersøkelse som virkelig ville svare på hva de "måtte vite", og som lot dem hoppe over det som bare var "kjekt å vite". I første fase gjennomførte vi desk research og sosial lytting for å identifisere kunnskapsgapene i kundens organisasjon. Vi gjennomførte deretter en mobilundersøkelse for å samle inn dypere markedsforståelse og bygge videre på hypotesene fra første fase. Undersøkelsen ble deretter fulgt av et pop-up-fellesskap for å dykke dypere inn i de mest relevante forbrukerbehovene. I stedet for en enkeltstående undersøkelse gjorde denne tilnærmingen det mulig får vår kunde å fylle inn tomrommene. Kunden har allerede introdusert flere høyst potensielle ideer, takket være denne tilnærmingens repeterende metode.

Hvem står bak behovene? En matvareprodusent ønsket å gjennomføre en segmenteringsstudie for å få en forståelse av situasjonsbaserte behovstilstander. Vi gjennomførte en undersøkelse som hjalp dem med å forstå ulike forbrukerbehov i det voksende snacksmarkedet. Med denne informasjonen klarte kunden å knytte selskapets nåværende portefølje til relevante områder og identifisere en "lekeplass" for nye snacksideer.

Identifisere muligheter: Vi brukte markedsstruktur for å hjelpe en kunde innen drikkevarer med å forstå posisjoneringen av kategoriene i drikkelandskapet. Vi leverte et perseptualkart (inkludert mulige erstatningsprodukter og relaterte kategorier) som hjalp kunden med å identifisere muligheter og en langsiktig innovasjonsplan.