Markeds- og merkevarestrategi og innovasjon
OUR SOLUTIONS

Markedsinnsikt

Innsikt er grunnlaget for alle markedsaktiviteter. Ipsos hjelper deg å forstå forbrukere og kunder, merkevarer og markeder for å skape vekst.

Kundebehov

 • Hvordan kan jeg øke tempoet i beslutningsprosessene?
 • Hvordan kan jeg segmentere forbrukere, kunder, produkter eller brukssituasjoner?
 • Hvordan kan jeg identifisere innovasjonsplattformer og udekkede behov?
 • Hvordan kan jeg bedre nå forbrukere og kunder?
 • Hvordan kan jeg (re)posisjonere merkevaren?
 • Hvordan kan jeg optimalisere merkevaren og produktporteføljen?
 • Hvordan kan jeg identifisere vekstmuligheter for merkevare?

Våre løsninger

Våre eksperter hjelper deg med å avdekke, kartlegge og prioritere vekstmuligheter i markedet og identifisere innovasjonsplattformer. Våre løsninger er knyttet til forretningsmessige resultater, gjennom avanserte analyser og workshops.


Vi fokuserer på:

Ny tilnærming til U&A studier - integrering av ulike informasjonskilder
For at vår kunder skal holde tritt med endringstakten i dagens marked, går Ipsos fra store omfattende undersøkelser til rask, digital informasjon fra flere kilder. Vår nye tilnærming til U&A studier (usage & attitudes) integrerer en rekke banebrytende teknikker for å bidra til hurtige beslutningsprosesser:

 •    Social listening
 •    Kvalitative tilnærminger
 •    Strømlinjeformet plattformuavhengig datainnsamling (device agnostic)
 •    Tilleggsmoduler som Brand Dip, Mobile Diary, Shopper og Pop-Up- communities

Smart segmentering
Dette er ingen enkeltstående løsning, men en rekke forutsetninger for å gjennomføre en vellykket segmenteringsundersøkelse. Vi vil hjelpe deg med å velge de riktige segmenteringsvariablene for din forretningsmessige utfordring. Dette vil ha en avgjørende innvirkning på hvordan segmentene blir utformet, i tillegg til at resultatene er mer operative.


Markedsstruktur
Våre prosjekter innen arbeid med markedsstruktur beskriver i detalj hvordan forbrukerne organiserer produkter, merkevarer og SKU-er mens de handler og bruker produktene. Vi leverer strukturelle kart med ulike domener av produktklynger (på SKU nivå) som er beriket med need states, brukssituasjoner, holdninger, bruk og demografi.

Casestudier

Hvem står bak behovene? En matvareprodusent ønsket å gjennomføre en segmenteringsstudie for å få en forståelse av situasjonsbaserte behovstilstander. Vi gjennomførte en undersøkelse som hjalp dem med å forstå ulike forbrukerbehov i det voksende snacksmarkedet. Med denne informasjonen klarte kunden å knytte selskapets nåværende portefølje til relevante områder og identifisere en "lekeplass" for nye snacksideer.

Forbruker og Shopper