Market Understanding | Ipsos
Markedsstrategi og innsikt

Markedsinnsikt

OUR SOLUTIONS
Forstå markedsutviklingen og dermed identifisere vekstmuligheter.

Bruks- og holdningsstudier (Usage and Attitude - U&A) 
Våre bruks-og holdnings undersøkelser integerer flere datakilder for en helhetlig forståelse av merkevaren din og kategorien din. Vår lange segmenteringserfaring gjør oss i stand til å bidra til å definere vekst mål, og velge variabler som driver merkevarevalget. Våre studier rundt markedslandskapet hjelper kundene å forstå hvordan forbrukerne oppfatter markedet, hvordan de bruker produkter og hva som motiverer dem.

Bruks- og holdningsstudier (Usage and Attitude - U&A)

En prosess som inkluderer flere datakilder for å oppnå helhetlig forståelse av merkevarer og kategorier for å gi innsikt som besvarer viktige strategiske spørsmål: Hvor går kategorien min? Hva er risikoen for merket mitt? Hvor ligger muligheten for vekst? 

Utgangspunktet for en god markedskartlegging er et oppstartsmøte for å avklare kunnskapsbehov slik at vi kan designe et undersøkelsesopplegg med kvantitativ og kvalitativ metode (etnografi) og sosiale medier.  I stedet for ett stort undersøkelsesopplegg anbefaler vi moduler med innsiktsworkshops i flere faser. Slik oppnår man bedre læring og kan tilpasse opplegget underveis. 

Segmentering

Ipsos har lang segmenteringserfaring som gjør oss i stand til å definere vekstområder, gi innsikt i merkevarevalg og skape organisatorisk læring.  Vår tilnærming inkluderer holdninger og atferdsanalyser samt kobler på relevante data fra sosiale medier for å gi rike segmentprofiler. Videre kan vi knytte segmenteringsmodellen til databaser for å målrette salgs- og promotionaktiviteter. 

Markedslandskap

Når kategorigrenser viskes ut eller skal utfordres, er Ipsos markedslandskapsstudier verdifulle hjelpemidler til å forstå hvordan forbrukere selv strukturerer markedet. Undersøkelsen er basert på spørsmål om hvordan forbruker oppfatter og bruker produkter og hvilke behov ulike produkter og produktkategorier oppfattes å dekke. 

Markedslandskapet svarer på spørsmål som: Hvordan navigerer forbrukere i kategorien min, eller på tvers av tilstøtende kategorier? Finnes det «white spaces» og hvor ligger potensialet for merkestrekk? Hvordan optimalisere produkt- og merkeporteføljen?