Kunde & Ansatt Relasjon: Ipsos Loyalty
OUR SOLUTIONS

Medarbeiderengasjement

En engasjert arbeidsstyrke er en viktig driver for enhver vellykket organisasjon. Ipsos utvikler programmer som kartlegger, sammenlikner og utvikler nivået på dine ansattes engasjement. Hva gjør oss unike? Vi går utover resultater og leverer betydningsfull innsikt og aktiveringsløsninger som fremmer bærekraftig ytelse.

Klient sammenheng

Hva er nivået på engasjementet i dine team?

Hva er styrker og svakheter?

Støtter de strategien og ønsker å levere over forventning?

Hvordan kan du gi dine ledere handlekraft?

Hvordan påvirkes dette av den digitale utviklingen?

Hvor attraktiv er du som arbeidsgiver, engasjerer du talenter, og appellerer du til ny-rekruttering?

Solutions

Definisjon av engasjementsstrategi

  • Jobber med din organisasjon på globalt og lokalt nivå for å definere strategier for medarbeiderengasjements som utgjør en forskjell.

Engasjementundersøkelse blant ansatte

  • Vurderer nivået på engasjementet i hele organisasjonen.
  • Definer de riktige komponentene og indikatorene for ditt balanserte resultatkort.
  • Utnytt engasjementundersøkelsen til å bli et verktøy som gir dine ledere mulighet til å bringe forandring og engasjere deres team.

Definisjon og overvåking av din attraktivitet

  • Utvikle en konsekvent strategi for å bygge attraktivitet.
  • Tiltrekk medarbeidere med høyt potensial for å holde utviklingen på rett kurs.
  • Test din rekrutteringskampanje.
  • Overvåk ditt omdømme online og offline.
  • Vurder nettstedet du bruker for e-rekruttering.

Casestudier

En global ledende saksstudie innen energi [undersøkelse om medarbeiderengasjement] → selskapet har vært konfrontert med store endringer, og engasjement har vært kjernen i HR-strategien siden 2012. Ipsos gjennomfører deres årlige engasjementsundersøkelse rettet mot mer enn 140 000 ansatte i 10 land. Det opprinnelige målet var å sette opp et unikt program over hele verden for å måle ansattes engasjement, følge med på fremveksten av en konsernkultur og overvåke det interne klimaet. Prosessen er nå dypt integrert i organisasjonen, og undersøkelsen regnes som et styringsverktøy som bidrar til å utvikle lederpraksis.

En saksstudie om en markedsleder innen matvareproduksjon [definisjon og overvåkning av ansattes verdimålsetning] → på grunn av rask vekst og ambisiøse rekrutteringsmål, bestemte en markedsleder innen matvareproduksjon seg for å revidere deres tilnærming for ansattes verdimålsetning. Etter en omfattende desk research-fase ble en kvalitativ undersøkelse lansert i 8 land, både internt (dvs. blant nye ansatte, faste ansatte og ledere) og blant eksterne målgrupper (dvs. unge fagfolk innen kommersiell-, drifts- og ingeniørvirksomhet). Ipsos i Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia gjennomførte i alt 60 fokusgrupper over en periode på 1 måned.