Kunde og ansatt relasjon
OUR SOLUTIONS

Medarbeiderengasjement

Å arbeide effektivt mot fastsatte mål basert på selskapets forretningsstrategi er avgjørende for langsiktig overlevelse, og de ansatte representerer en viktig faktor både i selskapets profilering og differensiering, og en viktig driver for å lykkes er derfor engasjerte medarbeidere.

Kundebehov

  •  Hvor engasjert er dine ansatte?
  •  Støtter de selskapets strategi?
  •  Hva er deres styrker og utviklingsområder?
  •  Hvordan får du ledere til å føle at de har det som trengs for å handle?
  •  Hva gjør du for å beholde dine beste ansatte og rekruttere nye?
  •  Hva er driverne for en vellykket organisasjon?

Våre løsninger

Medarbeidere – engasjement og utvikling
- Vurder innsatsnivået i hele organisasjonen
- Evaluer de riktige faktorene og identifiser de riktige områdene for å maksimere medarbeiderens engasjement
- Bruk undersøkelsen som et verktøy som gjør det mulig for ledere å ta de nødvendige forandringene for å utvikle og engasjere sine ansatte

 

Arbeidsgivere - definisjon og kontroll
- Utvikle et enhetlig arbeidsgiverskap
- Tiltrekk de riktige ansatte
- Vurder din rekrutteringsprosess
- Overvåk ditt rykte online og offline

Casestudier

En global ledende saksstudie innen energi [undersøkelse om medarbeiderengasjement] → selskapet har vært konfrontert med store endringer, og engasjement har vært kjernen i HR-strategien siden 2012. Ipsos gjennomfører deres årlige engasjementsundersøkelse rettet mot mer enn 140 000 ansatte i 10 land. Det opprinnelige målet var å sette opp et unikt program over hele verden for å måle ansattes engasjement, følge med på fremveksten av en konsernkultur og overvåke det interne klimaet. Prosessen er nå dypt integrert i organisasjonen, og undersøkelsen regnes som et styringsverktøy som bidrar til å utvikle lederpraksis.

En saksstudie om en markedsleder innen matvareproduksjon [definisjon og overvåkning av ansattes verdimålsetning] → på grunn av rask vekst og ambisiøse rekrutteringsmål, bestemte en markedsleder innen matvareproduksjon seg for å revidere deres tilnærming for ansattes verdimålsetning. Etter en omfattende desk research-fase ble en kvalitativ undersøkelse lansert i 8 land, både internt (dvs. blant nye ansatte, faste ansatte og ledere) og blant eksterne målgrupper (dvs. unge fagfolk innen kommersiell-, drifts- og ingeniørvirksomhet). Ipsos i Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia gjennomførte i alt 60 fokusgrupper over en periode på 1 måned.