Markeds- og merkevarestrategi og innovasjon
OUR SOLUTIONS

Merkevarestrategi

Teknologiutvikling og globalisering endrer forbrukeratferd kontinuerlig og gjør det utfordrende å forvalte merkevarer. Ipsos hjelper deg med å bygge sterkere merkevarer i dagens stadig mer komplekse verden.

Kundebehov

  • Hvordan kan jeg identifisere de viktigste driverne for å bygge merkestyrke?
  • Hva er de viktigste parameterne for å strukturere min merkevareportefølje?
  • Hvordan kan jeg optimalisere min merkevareportefølje for å maksimere salget?
  • Hvilke potensielle kategorier kan merkevaren strekkes til (brand stretch)?
  • Hvilke udekkede behov finnes – som kan utnyttes til innovasjon?
     

Våre løsninger

Ipsoseksperter hjelper deg med å bygge sterkere merkevarer ved å peke på hvilke drivere som øker din merkestyrke, definere den beste posisjoneringen og forvalte porteføljen. Vi gjennomfører også behovsanalyse på en systematisk måte ved å avdekke både emosjonelle og funksjonelle forbrukerbehov ved hjelp av vårt Censydiam-kompass.


Vi fokuserer på:

Merkestyrke og posisjonering
Vi knytter drivere for merkestyrke opp mot tydelige forretningsmessige resultater, slik at vi kan modellere potensielle scenarier for merkevekst. Dette gir deg et klart perspektiv på fremtidige vekstmuligheter. Hva er det som egentlig driver markedsandelen?

 

Porteføljestyring
Vår løsning vil avhenge av de spesifikke målsetningene den enkelte kunde har. Bortsett fra vår analysekompetanse, bygger vi på en rådgivende tilnærming og samarbeid med kunden gjennom intervjuer med viktige beslutningstakere internt hos kunden og workshops.


Merkestrekk og innovasjon
Som et første steg identifiserer og kvantifiserer vi viktige innsikter og muligheter for merkevaren. Deretter bruker vi disse innsiktene som et grunnlag for å utvikle ideer, konsepter og produkter, som deretter testes og valideres for å avdekke deres vekstpotensial. Dette skjer i samarbeid mellom våre ulike enheter, som kombinerer kontekstuell informasjon, forbrukeranalyse, ideutvikling og testing.


Forstå forbrukermotivasjoner med Censydiam
Censydiam er vårt rammeverk for å utforske forbrukernes motiver for valg av merkevarer i en gitt bruksanledning, på en systematisk måte ved å avdekke både emosjonelle og funksjonelle forbrukerbehov. Det er en tilnærming som kan brukes til å forstå hvordan du skaper relevans for dine merkevarer eller for å identifisere hvilke assosiasjoner og fordeler som bør brukes i konseptutvikling og kommunikasjon, slik at forbrukerne lettere kan knytte seg til merkevaren din.

 

Censydiam-ad ons:

  • Brand Dip: Et presist plattformuavhengig verktøy som tester merkevaren din kjapt, slik at du raskt kan ta beslutninger.
  • Censydiam Social: Et verktøy for å forstå forbrukernes motivasjoner uttrykt i sosiale medier for å sikre at merkevaren din leverer riktig innhold i riktig kanal.
  • Censydiam Needs Clip-On: En plugin-løsning som gir deg en første følelse av viktige behov eller brukssituasjoner i din kategori, uten å måtte gjennomføre en full segmentering.

Klikk her for å laste ned den nye utgaven av True Colours, et kort og lettlest hefte som presenterer hvordan Censydiam kan brukes til merkvarearbeid.

Casestudier

Hvordan få flere turister til å komme til Norge: Norge som turistdestinasjon er en hardtarbeidende aktør i et stort globalt marked. Norge gjør det meste ut av sine konkurransemessige fordeler. Vår kunde ønsket å videreutvikle Norges posisjonering, og ønsket en kartlegging av hva turister i ulike markeder assosierer med Norge som turistdestinasjon, samt en segmentering av turistenes behov i forhold til ulike typer ferie. Våre studier definerte 2 globale segmenter Norge kunne utvikle en unik posisjonering opp mot. Vi utnyttet vår Censydiam-modell for å legge til et mer emosjonelt sett med drivere til de eksisterende funksjonelle fordelene Norge har som turistdestinasjon. På denne måte ble kommunikasjonen utviklet slik at den ble mer relevant for det enkelte marked. Studien var en kombinasjon av kvalitative og kvantitative teknikker og workshops.

Forbruker og Shopper