Innovasjon & Merkevare Strategi: Ipsos Marketing
OUR SOLUTIONS

Merkevarestrategi

Forbrukernes atferd endres kontinuerlig av teknologi og globalisering, hvilket kan gjøre det utfordrende å forvalte merkevarer. Ipsos hjelper deg med å bygge sterkere merkevarer i dagens stadig mer komplekse verden.

Klient sammenheng

How can I identify the key drivers to build a strong brand equity?
What are the key parameters needed to structure my brand portfolio?
How can I optimise my brand portfolio to maximise sales?
What potential categories should my brand stretch to?
What are the unmet needs to leverage for innovations?

Solutions

Ipsos experts help you to build stronger brands by strengthening your brand equity, defining the best positioning and managing your portfolio. We also conduct motivational research in a systematic way by unraveling both emotional and functional consumer needs using our Censydiam compass.

We focus on:

Brand Equity & Positioning

We link brand equity drivers to clear business outcomes, allowing us to model potential scenarios for brand growth. This provides you with a clear perspective on future growth opportunities.

Portfolio Management

Our solution will depend heavily on the specific actions standards required. Apart from our research capabilities, we strongly rely on our consultative approach and collaboration with the client through stakeholder interviews and workshops.

Brand Stretch and Innovation

As a first step we help identify and quantify the key insights and opportunities for the brand. Next we use these insights as a springboard to develop new ideas, concepts and products, which can be then be tested and validated on their potential to grow your business. This requires a strong connection between our various units combining contextual information, consumer research, ideation and testing.

Understanding Consumer Motivations with Censydiam

Censydiam is our psychological framework used to explore consumer motivations in a systematic way by unraveling both emotional and functional consumer needs. It is an approach which can be used to understand how to create relevance for your brands or to identify what associations and benefits to use in concept development and communications so consumers can more easily connect with your brand.

Censydiam Options:

  • Brand Dip: A concise device-agnostic tool to test the waters on your brand, enabling you to make decisions fast.
  • Censydiam Social: A tool for understanding consumer motivations in online conversations to ensure your brand is delivering the right social media content in the right channel.
  • Censydiam Needs Clip-On: A plugin solution to give a first feel on the key needs in your category by targets or specific occasions without having to run a segmentation.

Casestudier

Bringe følelser til bankvirksomhet: Banker i Thailand er svært konkurranseutsatte, og hver bank prøver å utvikle en unik posisjonering. Vår kundes merkevare gjorde det bra, men kunden følte at dagens merkevarestrategi, som fokuserte på praktiske fordeler, hadde nådd sin modenhet. Kunden ville vite hvordan de kunne styrke merkevaren og kapre en større markedsandel. Vi utnyttet vår proprietære Censydiam-modell for å legge til et mer emosjonelt sett med drivere til de eksisterende praktiske fordelene. Ettersom disse driverne var knyttet til dagens suksess, kunne Ipsos simulere den potensielle gevinsten i markedsandeler.

Økte markedsandeler ved å forstå behov: Vår kunde hadde bygget et sterkt og solid teknisk omdømme innen produksjon av sportsklær. De var det første løpeskomerket i et meget konkurransedyktig sportsmarked. De hadde ambisjoner om å fordoble deres andel. Gjennom en rekke undersøkelser (inkludert dybdeintervjuer, sosial lytting og strukturerte intervjuer) løste vi de viktigste behovene innen sport, og hvordan merkevarer på den tiden leverte på disse behovene. Vi identifiserte flere strategiske alternativer for vår kunde, som vi hjalp med å utvikle konkrete tiltak gjennom aktivering-workshops. Resultatet var en imponerende vekst i markedsandeler de påfølgende årene.

Forbedre og aktivere musikkmerker: En kunde innen musikkinstrumenter har bygget en sterk merkeportefølje over årenes løp. Likevel slet de med hvilke merkevarer som skulle prioriteres og hvordan best aktivere merkene på et globalt nivå. Ved hjelp av vår behovsbaserte Censydiam-modell var vi i stand til å identifisere mangler og hull i kundens portefølje, samt den beste unike plattformen for hvert merke. Dette dannet grunnlaget for ytterligere finjustering av merkevarens DNA, samt retning for aktivering, inkludert kommunikasjon og distribusjon.

Utvidelse på nye kategorier: Med økt konkurranse, markedsmodenhet og kommersialisering i hengelåskategorien, ønsket vår kunde å undersøke muligheten for å utvide deres merkevare til den bredere kategorien trygghet og sikkerhet. Kunden hadde allerede identifisert noen kategorier hvor de følte at betydelig vekst var mulig. De ønsket derfor å prioritere kategoriene for fremtidige merkevare- og innovasjonsmuligheter. Hva står deres merkevare for i dag, hvor troverdig er merkevaren på disse nye kategoriene og hvilken verdi vil det gi? Vi fant frem til mulighetene ved å kombinere kvalitativ og kvantitativ analyse med salgsdata. Vi definerte også viktige drivere for merkevaren som kunden kunne utnytte for å utvide disse nye kategoriene.