Omnibus | Ipsos
Datainnsamling

Omnibus

OUR SOLUTIONS
Et ledende survey-verktøy for rask, nøyaktig, kostnadseffektiv og representativ datainnsamling

Løsning i Norge

Ipsos’ omnibus er en prisgunstig og aktuell løsning når det er behov for rask og effektiv tilgang til landsrepresentative utvalg. Send oss dine spørsmål – vi leverer befolkningens svar.
Omnibus åpner for rask avklaring på viktige spørsmål. Oppdragsgivere etablerer ved bruk av metoden et representativt beslutningsgrunnlag, hvilket gir mulighet for positiv innsikt som et godt alternativ til mer usikre løsninger, preget av antakelser.
Ipsos gjennomfører ukentlig målinger i Norge med online-omnibus (panelbasert). Cati-omnibus gjennomføres månedlig (tilfeldig utvalg). Ipsos leverer resultater i form av datafil med vektede resultater, samt standard tabeller med signifikansindikator.

 

Globale løsning

Ipsos besitter et bredt spekter av globale Omnibus-tjenester designet for å løse utfordringer og behov for oppdragsgivere. Siden omnibus gjennomføres med et landsrepresentativt utvalg, kan metoden benyttes til en rekke typer undersøkelser – profilmålinger, beregning av markedsstørrelse, kalibrering, politiske meningsmålinger, pre- og post-tester og korte aktuelle populasjonsmålinger for å nevne noen.
Ipsos globale omnibus-løsninger;

  • Stor global dekning, rask og av høykvalitetsstandarder basert på innovative løsninger og effektive prosesser.
  • Vi tilbyr rask datainnsamling med den mest robuste utvalg representativitet, sømløs i over 70 land.
  • Vi tilbyr et nasjonalt og regionalt representativt utvalg på 500, 1.000 eller 2.000 voksne (avhengig av land og datainnsamlingsmetode).
  • Vi samler omfattende bakgrunnsinformasjon om respondentene og husstander; dekker alt fra standard demografi til områder som internettbruk. All denne informasjonen er tilgjengelig, enten for å målrette spørsmålene dine mot bestemte målgrupper eller for å analysere resultatene dine.

Et komplett utvalg av omnibusløsninger:

  • Online Omnibus tilbyr et godt kompromiss mellom hastighet, pris og utvalg representativitet.
  • Face-to-Face CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) tilbyr det mest representative utvalget av en befolkning. Alle intervjuene blir utført av Ipsos intervjuer hjemme.
  • Telefon CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) tilbyr datainnsamling med våre telefon-intervjuer.