Omnibus | Ipsos
Datainnsamling

Omnibus

OUR SOLUTIONS
Det ledende survey-verktøyet for representativitet, hastighet og kostnadseffektivitet.

Ipsos’ omnibus er en prisgunstig og aktuell løsning når det er behov for rask og effektiv tilgang til landsrepresentative utvalg. Send oss dine spørsmål – vi leverer befolkningens svar.
Omnibus åpner for rask avklaring på viktige spørsmål. Oppdragsgivere etablerer ved bruk av metoden et representativt beslutningsgrunnlag, hvilket gir mulighet for positiv innsikt som et godt alternativ til mer usikre løsninger, preget av antakelser.
Ipsos gjennomfører ukentlig målinger i Norge med online-omnibus (panelbasert). Cati-omnibus gjennomføres månedlig (tilfeldig utvalg). Ipsos leverer resultater i form av datafil med vektede resultater, samt standard tabeller med signifikansindikator.
Ipsos besitter et bredt spekter av globale Omnibus-tjenester designet for å løse utfordringer og behov for oppdragsgivere. Siden omnibus gjennomføres med et landsrepresentativt utvalg, kan metoden benyttes til en rekke typer undersøkelser – profilmålinger, beregning av markedsstørrelse, kalibrering, politiske meningsmålinger, pre- og post-tester og korte aktuelle populasjonsmålinger for å nevne noen.
Ipsos globale omnibus-løsninger;

  • Large global coverage, speed and high-quality standards based on innovative solutions and efficient and rigorous processes. To offer fast turn-around and the most robust sample representativity, Ipsos uses powerful tools and digital solutions (programmatic sampling, iField our unique digitally enabled face-to-face interviewing platform, device agnostic/mobile-first capabilities). This enables a consistent approach in 70+ countries.
  • Representative and Robust Sample. We offer a nationally and regionally representative sample of 1,000 or 2,000 adults (depending on country and data collection mode). We collect extensive background information on the respondent and the household; covering everything from standard demographics to areas such as internet usage. All this information is available, either for targeting your questions on particular respondents or for profiling your results.

A full range of omnibus solutions:

  • Online Omnibus offers a great compromise between speed, price and sample representativeness.
  • Face-To-Face CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) offers the most representative sample of a population. All interviews are carried out by Ipsos interviewers in-home.
  • Telephone CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) offers the fastest turnaround offline.

Global contact: Frederique Alexandre