Samfunn, politikk og omdømme
Samfunn, politikk og omdømme
OUR SOLUTIONS

Opinionsundersøkelser

Våre hyppige og jevnlige opinionsundersøkelser hjelper virksomheter med innsikt i befolkningens holdninger til og eventuelt kunnskaper om bestemte forhold, som produkter, varemerker, politiske partier og aktuelle saker.

Kundebehov

  • Hurtig innhenting av innsikt om befolkningens syn på bestemte saker

Våre løsninger

En opinionsundersøkelse er en spørreundersøkelse hvor et landsrepresentativt utvalg av personer blir spurt om sine holdninger til og ev. kunnskaper om bestemte forhold, som produkter, varemerker, politiske partier og aktuelle saker.
Ipsos gjennomfører hyppig og jevnlig opinionsundersøkelser, både elektronisk og pr. telefon. Vi leverer data eller data og analyser fra opinionsundersøkelser.


Ta kontakt med oss:

Karen Lillebø, tlf. +47 95037900, E-post: Karen.Lillebo@ipsos.com
Lene Rathe, tlf. +47 98413785, E-post: Lene.Rathe@ipsos.com
Linn Sørensen Holst, tlf. +47 97594285, E-post: Linn.Holst@ipsos.com

Casestudier

Den viktigste styrken til disse undersøkelsene er at de gir uavhengig og kostnadseffektiv tilgang til vanskelige interessentgrupper og hjelper bedrifter og organisasjoner av alle typer til å forvalte deres omdømme, kommunikasjon og sektorkunnskap.