Datainnsamling og feltarbeid
OUR SOLUTIONS

Paneler

Ipsos besitter et online-panel der ca. 50.000 norske panelister er med. Panelet ble etablert av MMI i 1999 og er sammensatt slik at det reflekterer Norge. Panelet er godt egnet for landsrepresentative målinger og representerer et trygt og effektivt alternativ for små og store aktører som ønsker innsikt i hva befolkningen måtte mene og hvilke preferanser som gjelder på spesifikke produkter og tjenester.

Kundebehov

I samarbeid med deg som kunde, vil vi finne hensiktsmessige og praktiske løsninger som dekker behov og krav knytttet til respektive oppdrag. Ipsos dekker alle tradisjonelle innsamlingsmetoder og har lang erfaring i å finne frem til ulike målgrupper i både konsument og B2B markedet. Kombinasjonen av intervjumetodene online, telefon og personlig intervju og varianter av disse, åpner for mange løsninger som vi gjerne diskuterer nærmere.

Våre løsninger

As one of the leaders in panel development and management, Ipsos will build a panel exclusively for your organisation, customised to provide you direct access to your customers and stakeholders, allowing for quick feedback and deeper insights on specific business issues, plus tracking of panel members’ experiences over time thanks to a long term relationship with them. We offer you the flexibility to quickly and efficiently survey customers in a timely and cost efficient way. Your panel will be built and managed with the benefit of Ipsos’ expertise, and high quality standards in recruitment, panel management and surveying.

Our highly experienced team will partner with you throughout the life of your custom panel. This client-focused team will provide support to design, recruit and maintain an active and engaged panel that will generate valuable and actionable insights. Having an actively engaged and on-tap panel allows you to conduct a wide range of research activities on your schedule.

We provide access to a sophisticated panel management, engagement and survey platform including a mobile app. However, we do not provide technology alone, we offer a full suite of customisable products and services. You are able to do quick screenings, deep dives, run longitudinal to fast turnaround surveys, multi-panelist chats, discussion forums, panelist blogs/diaries, expert blogs and quick polls…all with ease.

Custom panel mobile app functionality

Our engaging platform provides a visually attractive and fun-to-use environment. We can easily turn a survey into a gamification exercise with our visually engaging question types.

Ipsos Custom Panels provides multiple options to fit your research needs

  • Express panel An Express Custom Panel is built on a shared platform. It has the benefits of being proprietary to a single client but provides cost savings through infrastructure that is shared between other Ipsos panels.
  • Classic panel Using a Classic Custom Panel ensures that the client has their own proprietary platform with sole access including customised portal features.
  • Enhanced panel Our most sophisticated offering, an Enhanced Custom Panel provides a client with their own proprietary platform with sole access and increased customisation with our highest level of portal customisation and member engagement.

Ipsos custom panels options

Ipsos custom panels benefits

Casestudier

Kunder optimaliserer kreativ utførelse VIRKSOMHETSBEHOV: Et ledende globalt skjønnhetsselskap trengte å optimalisere deres reklame- og markedsføringsprogrammer blant viktige forbrukersegmenter. Et viktig element i deres markedsføringsstrategi er reklamemateriell som produseres gjennom året, alle med deres egne unike bilder og design. Vår kunde krevde en rask behandling av kundetilbakemeldinger for å få dette til å passe inn i en tett orkestrert produksjonsplan.
VÅR LØSNING: Et panel med over 3000 europeiske kunder ble utviklet for å vurdere ulike kreative tilnærminger for hver kampanje og gi tilbakemeldinger på produkttilbud, priser og designlayout. KPI-er som appell og kjøpsintensjon ble fanget opp i en kumulativ database for å analysere kampanjer mot normer på tvers av alle kampanjer.
KUNDEFORDEL: Ved å involvere kunder i designprosessen, klarte vår kunde å identifisere designproblemer før lanseringen og minimere risikoen for feilaktig utførelse. Basert på positive tilbakemelding fra interessenter, utvidet vår kunde panelets mål til å inkludere strategiske tiltak, inkludert evaluering av nye produktkategorier. Programmet ble utvidet til andre regioner, inkludert Sør-Amerika.

Forbedring av helseforsikringsplan
FORRETNINGSBEHOV: Et stort helseforsikringsselskap ønsket å nå ut til medlemsbasen for å få kunnskap om hvordan man kan forbedre tilbudene og forbedre nettopplevelsen for deres medlemmer.
VÅR LØSNING: 4000 helseplanmedlemmer ble rekruttert til dette panelet. Paneldeltakerne ga tilbakemeldinger på fordelingsplaner og vurderte funksjonaliteten i de elektroniske verktøyene som tilbys til medlemmer. Paneldeltakerne kan også dele innsikt via månedlige raske meningsmålinger og diskusjoner om temaer som ofte videreutvikles til kvalitative undersøkelser. En forslagskasse er alltid tilgjengelig for panelmedlemmer. Av og til har live-chat blitt brukt til å dykke dypere inn i enkelte temaer.
KUNDEFORDEL: Ved å engasjere jevnlig med kundebasen vår har kunde etablert en rask og økonomisk måte å samle inn informasjon på, som de kan bruke til å forbedre kundeopplevelsen og beholde eksisterende kunder. Tilbakemeldinger fra paneldeltakere har ikke bare blitt brukt til å forbedre de elektroniske verktøyene tilgjengelig for medlemmer, men har også medført endringer i noen av fordelene som tilbys til medlemmene.

Kundedrevne engasjementsstrategier
FORRETNINGSBEHOV: En ledende kredittkortleverandør ønsket å utvikle en engasjementsplattform for å fange opp tilbakemeldinger fra kunder og støtte viktige strategiske mål. Vår kunde ønsket en nyskapende tilnærming som ville tilpasse seg posisjoneringen som en kreativ markedsfører. Løsningen måtte overholde strenge krav til personvern og teknologi på grunn av et komplekst og vanskelig reguleringsmiljø.
VÅR LØSNING: Et representativt panel med over 6000 kanadiske kredittkortbrukere ga tilbakemeldinger på et bredt spekter av tiltak. Tilbakemeldinger fra paneldeltakere var i form av ja/nei-beslutninger, om alt fra å stemme for eller imot foreslåtte designelementer på markedsføringsmaterialer til å forstå interessen for nye tjenester. Teknikker som medlemsproduserte videoer for å beskrive en "ideell kundeopplevelse" har blitt brukt til å utdype forståelsen rundt forbrukerverdier og for å fremme panelets levetid.
KUNDEFORDEL: Kundeopplevelsesvideoene ble vist på kundens ledermøter for å stimulere diskusjon rundt hvordan man kan engasjere seg med forbrukerne på en mer effektiv måte. Kortholderpanelet har blitt en viktig stemme i selskapets beslutningsprosess, som påvirker vurderingen av forretningsmuligheter og ressursallokering.