Politiske barometer - oktober 2017

Målingen for oktober viser at Høyre holder seg på et stabilt høyt nivå, mens de andre borgerlige partiene går litt tilbake. Både Venstre og KrF havner under sperregrensen. For KrF er dette den dårligste målingen på 7 år. Dermed er det rødgrønt flertall med knapp margin, selv om Arbeiderpartiet ikke har vokst siden valget. Senterpartiet ligger stadig over 10-tallet, mens SV er tilbake til nivået fra valget etter den gode målingen like etter valget.

Politiske barometer - oktober 2017

Høyre får en oppslutning på 25,8 %, omtrent som valgresultatet.

Fremskrittspartiet går litt tilbake. Partiet noterer seg for 13,5 % (tilbake 1,7 prosentpoeng sammenlignet med valget). Til sammen ville regjeringspartiene fått 76 mandater i Stortinget dersom denne målingen var gjeldende, mens de i dag har 72. Fremgangen skyldes at Høyre ville fått hele 50 mandater, mens FrP ville fått 26 mandater (1 mandat mindre enn de har nå).

Venstre får en oppslutning på 3,8 %. De går tilbake 1,6 prosentpoeng siden forrige måling og havner altså like under sperregrensen.

Kristelig Folkeparti havner på 3,7 %. Dette er det laveste vi har målt partiet siden september 2010 (3,2 %). Med denne målingen som valgresultat ville Venstre fått 2 mandater (6 færre enn i dag). KrF ville fått 3 mandater, 5 færre enn i dag.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 27,4 %. Partiet går frem 1,3 prosentpoeng fra forrige måling, og ligger likt med resultatet fra stortingsvalget. De ville likevel fått flere mandater enn de har i dag (fra 49 til 53).

Sosialistisk Venstreparti går noe tilbake etter rekordmålingen på 7,4 % for fire uker siden. SV er tilbake på nivået fra valget, og noterer seg for 5,9 %. De ville med dette resultatet fått 11 mandater (som i dag).

Senterpartiet flyr stadig høyt, og ender på 10,9 % (10,3 % ved valget). Sp ville fått 21 mandater, 2 flere enn i dag. Samlet sett ville Ap, SV og Sp fått 85 mandater, 6 flere enn de har i dag.

Miljøpartiet de Grønne holder seg fortsatt et stykke under sperregrensen med en oppslutning på 2,9 %. Dette er litt dårligere enn valgresultatet på 3,2 %. MDG ville fått 1 mandat, det samme som i dag.

Rødt oppnår 3,4 %, 1 prosentpoeng mer enn ved stortingsvalget. Partiet ville fått 2 stortingsmandater med et valgresultat tilsvarende denne målingen (1 mer enn i dag).

Mandatfordelingen for ulike potensielle regjeringskonstellasjoner ville i henhold til denne målingen vært som følger:

• Ap + Sp + SV: 85

• Ap + Sp + SV + MDG: 86
• Ap + Sp + SV + MDG + R: 88
• Ap + Sp: 74
• Ap + Sp + KrF: 77
• H + V + KrF: 55
• H + Frp + V + KrF: 81
• H + Frp: 76

Blokkenes oppslutning

Partienes oppslutning

Endring fra forrige måling

Endring fra stortingsvalget

 

Målingen er gjennomført på telefon i perioden 23.-25. oktober 2017 med 947 stemmeberettigede i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Feilmarginer er beregnet til +/- 1,2-3,1 prosentpoeng (95 % signifikansnivå). Den neste målingen vil gjennomføres i uke 47, 2017.

 

Samfunn